A szívünk együtt dobbanjon! – Beszélgetés John Sullivannal, a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetőjével Nyíregyházán

John Sullivan, a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetője idén az országos találkozó után (Máriaremete, 05. 04.), május 7-én, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban vett részt a Szeretetláng-imaesten, ahol a püspöki szentmise után előadást tartott. A nemzetközi vezetővel Nyíregyházán beszélgettünk a Szeretetláng Mozgalomról, arról, hogy hogyan terjed a világban, és konkrétan mit tehetünk azért, hogy a mi szívünk is lángra lobbanjon.
A beszélgetést tolmácsolta: Szölőssi Ildikó, a Szeretetláng Mozgalom magyar központja, a máriaremetei Szent József-ház vezetője.

– Ön mint a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetője, hogyan látja a Szeretetláng Mozgalom terjedését a világban?
– Néha úgy érzem magam, mint egy kicsi gyermek, aki az édesanyja mellett futva sétál, hogy lépést tudjon tartani az anyjával. A Szűzanya most a Szeretetláng terjesztésével olyan gyorsan halad a világban, hogy alig tudunk vele lépést tartani. Futótűzként terjed ez a mozgalom. Mint ahogyan azt a Szűzanya mondta, ez most beigazolódott.

– Tudomása szerint hány országban van jelen a Magyarországról kiinduló Szeretetláng Mozgalom? Hol működik a legintenzívebben?
– Több mint 50 országban koordinálják már ezt a mozgalmat, ezekről van tudomásunk, de természetesen nagyon sok olyan közösség is működik, vagy sokan egyénileg élik át ennek csodáját, akik nem ismertek számunkra. A legtöbb országban az elmúlt néhány évben fogadták be a Szeretetlángot.

– Mi történt az elmúlt néhány évtizedben?
– Azt gondolom, a mai időkben nagy szükség van a kegyelemre. Valami drámaian megváltozott, látjuk, mi zajlik a világban.
Magyarországon Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet több mint 60 évvel ezelőtt (1961–1983 között) kapta meg az első üzeneteket az Úrtól és a Szent Szűztől, és hűségesen  lejegyezte azokat a Szeretetláng Lelki Naplóba, amely azóta számos nyelven olvasható egyházi jóváhagyással, s napjainkban milliók számára az életmegújítást jelenti.

Magyarországon csak a kommunizmus miatt nem tudott akkor igazán terjedni, de a magja már el van ültetve az egész világon.
A legnagyobb áttörést az hozta, amikor a Szeretetláng eljutott Latin Amerikába Róna Gábor jezsuitának köszönhetően. Ő 30 évig élt Ecuadorban misszióban, és a Szeretetláng Lelki Naplót lefordította spanyol nyelvre. Attól kezdve fantasztikus gyorsasággal terjedt ez a mozgalom. Ecuadorban az egész Katolikus Püspöki Konferencia egyszerre alapította meg a mozgalmat. Mexikóban 92 egyházmegye egyszerre hagyta jóvá a Szeretetláng lelkiséget. Amikor Brazíliában, Sao Paulóban ünnepelték a Szeretetláng Mozgalom 60. évfordulóját, megtelt a stadion. Ez volt a legnagyobb esemény a városban. Ezután csak néhányat említve: Kanadában, az USA-ban, a Karib térségben, Tanzániában, Zambiában, Nigériában, Ugandában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Malajziában, Indiában, Szingapúrban, valamint Európában: Franciaországban, Hollandiában, Norvégiában, Szlovákiában, Észak-Macedóniában is elterjedt, de virágzik a Fülöp-szigeteken is. Ott nemrég részt vehettünk egy ördögűző konferencián, ahol a Szeretetlángnak is volt egy standja. 450 püspök, exorcista pap vett részt ezen az alkalmon. Akkora érdeklődés övezte a Szeretetláng Mozgalmat, hogy előre nem tervezett előadást kellett tartani erről a mozgalomról.

– És hol van Magyarország ebben a felsorolásban?
– Ismerjük a mondást: Senki sem próféta a saját hazájában. Ha Magyarországon beszél valaki a Szeretetláng Mozgalomról, akkor nem figyelnek rá, de ha pl. Amerikából érkezik valaki, aki beszél erről, arra odafigyelnek. 

Most már itt lenne az ideje, hogy Magyarország is felismerje, milyen ajándékot kapott a Szeretetlángban.

A Szűzanya többször is hangsúlyozza – amit olvashatunk a Szeretetláng Lelki Naplóban –, hogy

a megtestesülés óta nem volt ilyen kegyelmi kiáradás, mint a Szeretetláng által. Ez egy óriási erő arra, hogy visszavezesse az embereket Jézushoz.

Megmagyarázhatatlan módon három éve valami megváltozott. A Fatimai üzenet látszik megvalósulni, amely szerint Mária Szeplőtelen Szíve végül diadalt arat, vagyis elvezeti az embereket Jézushoz, és most ebben a korszakban vagyunk.

A Szűzanya mindenkinek adni akarja a Szeretetlángot. Az okos és a balga szüzek hasonlatával élve három területen működik. Azoknak is segít, akiknek fel kell szítani lámpásaikat, akiknek az kialudt, és újra meg kell gyújtaniuk, de azoknak is, akiknek még lámpásuk sincs. A Szűzanya tehát mindenkit meg akar megmenteni, Szeretetlángja nagy erővel működik. Nem meglepő, hogy a kegyelem által történik ez.

– Sokan azt gondolják, hogy ez is egy lelkiségi mozgalom a többi között.
– Az egyik legfontosabb dolog, amit hangsúlyozni kell, hogy ez kegyelmi kiáradás. Nagyon fontosak a lelkiségi mozgalmak, de

a Szeretetláng ennél jóval több, itt egy csodáról van szó.

A Szűzanya csendes csodája a Szeretetlángja által, amit a szívek mélyén tesz. Ezért mondja, hogy a legnagyobb csoda, amit valaha is tett. „Ilyen megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint szívem Szeretetlángja, amelynek fényétől megvakul a sátán.” (Szeretetláng Lelki Napló) Az élő Szeretetláng maga Jézus Krisztus.
A megtestesülés óta a Szűzanya szívében lángol ez a szeretet, amelyet át akar nekünk adni, hogy megmentsen bennünket. A Szűzanya a gyűlölet lángját ki akarja oltani a szeretet lángjával. Oda kíván legjobban behatolni, ahol a gyűlölet uralkodik.

– Hogyan tudjuk befogadni a Szeretetlángot? Mit kell tennünk, ha már befogadtuk, hogyan adjuk tovább?
– A Szűzanya várja a segítségünket! Kérjük tőle, hogy gyújtsa meg a szívünket. Ha megszületik bennünk a vágy, ha megtesszük a mi részünket, akkor ő is megteszi az ő részét, vagyis megajándékoz a Szeretetlánggal.

– Mi a mi részünk?
– A legfontosabb, hogy

nyitott szívvel, hittel, bizalommal kérjük a Szeretetlángot,

és a Szűzanya megajándékoz bennünket. Erzsébet asszonynak mondta: „Vedd-e lángot, gyújtsd meg vele a te szívedet! Ez szívem Szeretetlángja, és add tovább.” Finoman történik ez, nem úgy, mint ahogy mi gondoljuk. Nem úgy kapjuk és adjuk tovább, mint egy „könyvet”, hanem a szívünkbe befogadva mutatkozik meg rajtunk ez a szeretet, amelyet mások észrevesznek, vágyódnak rá, mert ők is szeretnék befogadni azt szívükbe. Nincs semmilyen előfeltétele annak, hogy megkapjuk. Csak kérni kell.

A második fontos feladatunk,

ha már megkaptuk ezt a lángot, hogy válaszoljunk erre a kegyelemre.

Ha nem válaszolunk rá, nem működünk együtt a kegyelemmel, akkor elveszítjük. Ez a legfontosabb dolog. Ha az ő Szeplőtelen Szívének a Szeretetlángjával a mi szívünket lángra gyújtja, akkor úgy kezdünk szeretni, ahogyan ő, vagyis ahogyan Jézus szeret. Jézus pedig a keresztáldozatával mutatta meg szeretetét.
„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. /…/ Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.” (Jn 15,9;13)
Az Úr azt kívánja tőlünk, hogy ugyanaz a szeretet legyen közöttünk, mint amely a Szentháromságban van. Ehhez kell a kegyelem, és a Szeretetláng ezt a szeretetet helyezi a szívünkbe.

Ha megkaptuk a Szeretetlángot, akkor dolgoznunk kell ezen a szereteten. Sok hazugsággal találkozunk a világban. Pl. azt mondják, hogy a szeretet egyenlő az önmegvalósítással, de

az igazi szeretet nem önmegvalósítás, hanem önfeláldozás, amit a kereszten is látunk.

Jézus feláldozta magát értünk. „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” Ezért mondja az Úr:„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen” (Mt 16,24).
Amíg nem tapasztaljuk meg az életünkben, hogy mi a szeretet, addig nem fogjuk ezt megérteni. Nem merül ki abban, amit az értelmünkkel fel tudunk fogni.

„Ő alkotta száját, nyelvét, szemét, fülét, s hogy gondolkodjék, szívet adott neki.” (Sir 17,6). A szívnek sokkal nagyobb szerepe van az életünkben, mint azt gondolnánk.
– A szeretetet tapasztalati úton tudjuk megismerni. Gyakoroljuk, hozzunk kisebb, nagyobb áldozatokat, mert anélkül nem fogjuk megérteni azt a szeretetet, amivel Jézus értünk a keresztig ment, amit átélt, és ami felkészít bennünket a mennyországra.
A Lelki Naplóban Jézus és a Szűzanya sokat emlegeti együtt a két szót: imádság és áldozat, mondván, ez a mi eszközünk a lelkek megmentésére.
Az élet mindig két választás elé állít bennünket. Választhatjuk az önzésünket, vagy a jézusi szeretetet. Azoknál, akik ez utóbbit választják, a leghétköznapibb tetteiket is a szeretet határozza meg.

A Szeretetláng tehát nem csak az imádságról szól, hanem azokat tettekre kell váltani.

Amikor az Úr azt kéri, hogy szüntelenül imádkozzunk, akkor ahhoz szüntelenül meg kell hoznunk az áldozatokat is, mert a kettő kéz a kézben együtt jár.

Ha ezt nem így éljük meg, akkor a szeretetünk önző marad. Ehhez az Úr ad erőt és kegyelmet. Amíg nem értettük meg az ő szeretetét, addig nem állunk készen, hogy belépjünk a mennyországba.
Tehát a mi részünk: ima, áldozat és a vágy. Vágyni Istenre, az ő szeretetére. Azért is imádkozzunk, hogy ne csak mi, hanem az egész világ megkapja a Szeretetlángot, hogy mindenki képes legyen kioltani a benne lévő gyűlölet tüzét. Ha teljesen felajánljuk magunkat Jézus számára, akkor a Szűzanya ezt elfogadja, és fölhasznál bennünket arra, hogy sokakban felgyújtsa a Szeretetlángját.

Erzsébet asszony is ezt kapta, erről szól a Szeretetláng Lelki Napló. Ő egy olyan asszony, aki az életének minden pillanatát odaadta a szeretetért. Ez egy lelki út, a teljes lemondás önmagunkról. A Napló felsorolja, hogy mennyi mindenről kellett lemondania. Feltehetjük a kérdést: a hat gyermekes özvegy édesanya nem szenvedett már eleget? Miért kellett még neki ezen felül áldozatot hoznia? De Jézus nem keményen bánik Erzsébet asszonnyal, hanem csak kinyitogatta a szemeit, hogy megmutassa neki, mennyire tudna szeretni, meddig lehet elmenni a szeretetben az áldozatok által. Ezzel a mi szemünket is megnyitja arra, hogy mennyire tudunk szeretni.

– Rendes keresztény embereknek gondoljuk magunkat, járunk vasárnaponként a templomba, szentségekhez is járulunk rendszeresen. Ezzel talán így meg is elégszünk.
 – A Szűzanya azért választotta ki Erzsébet asszonyt, mert ő is édesanya, és az édesanya még jobban megérti a Szűzanya fájdalmait a gyermekei miatt, akikről látja, hogy rossz úton járnak. Erzsébet szerzetes nővér akart lenni, amikor mindezt megtapasztalta, de Jézus azért nem engedte meg, hogy azt a hivatást válassza, mert azt akarta bemutatni az embereknek, hogy lássák, hogyan lehet családban Istennek élni. Az emberek azt gondolják, hogy könnyű Istent szolgálni a szerzeteseknek, hiszen nekik csak az a dolguk. A kettőt tudni kell összeegyeztetni, és a családban is Istennek kell élni. Ezt a csodát tehát minden hivatásban meg lehet élni. Mindenhol lehet lángoló szívvel szeretni.

– A szívet célozza meg ez a csoda. Nemcsak elméletben, gondolatainkban, hanem fizikailag is érezhetjük ezt a változást?
– Egyénektől is függ ez, de vannak emberek, akik konkrétan érezték, hogy áttüzesedik a szívük. De

az is a változásra mutat, hogy kezd megváltozni az életünk, és ezt a körülöttünk élők is észreveszik rajtunk. Ha komolyan kérjük a Szűzanyát, akár érzi valaki, akár nem, elindul a folyamat.

Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ami történik, az nem új dolog, mert Jézus szeretete eddig is volt, hanem annak az erőteljes felfokozása történik, csak most a Szűzanya szívéből kapjuk ezt meg. A keresztségben megkapjuk ezt a szeretetet a megszentelő kegyelem által. A Szűzanya szívében is Jézus szeretete van, amelyet pl. hasonlíthatunk a Naphoz, a mienk, pedig olyan, mint egy tábortűz. Ha a Szűzanya belehelyezi a szívünkbe az ő határtalan jézusi szeretetét, akkor felfokozódik ez bennünk. Ezért mondja azt, hogy a megtestesülés óta ez a legnagyobb kegyelmi kiáradás.
Ahhoz lehetne hasonlítani ezt, mint amikor pünkösdkor kiáradt a Szentlélek.

– Palánki Ferenc püspök is arról beszélt az elmélkedésében a Szeretetláng-imaesten, hogy ez egy pünkösdi esemény.
– Igen, felfokozódik a szeretet az emberben. A Szeretetláng erősít minden szolgálatban, fokozza a kegyelmet. Pl. ha egy lelkipásztor befogadja a Szeretetlángot, és még senki sincs a plébánián, aki befogadta volna, a Szűzanya kifejti a kegyelmi hatását, és nem értik a hívek, mi történt a plébánián, mert olyan megújulást hoz. Az egész Egyházat erősíteni akarja a Szűzanya a szeretetlánggal, és ez megváltoztatja életünket, másként fogunk szeretni.

– Mit jelent keresztény szeretettel szeretni?
– Szívből kell megbocsátani egymásnak. Jól tudjuk, hogy megbocsátás nélkül nem juthatunk be a mennyországba. Ezért sokszor keresztény gondolkodással megbocsátunk a másiknak, hozzágondolva, hogy igazából nem szeretlek, de próbálkozom, mert be akarok jutni a mennyországba. De ennél mélyebbre kell mennünk!

A két adós története éppen erről szól (ld. Mt 18,25-35): A király számadást tartott szolgáival, és az egyiknek tízezer talentum adósága volt, ezért el akarták adni őt és családját. A szolga könyörgött és a király megkönyörült rajta. Ez a szolga viszont nem könyörült meg szolgatársán, aki neki tartozott, hanem börtönbe vetette. Gonosz tette miatt a király elítélte őt és börtönbe vetette. Jézus a példabeszéde végén azt mondta: „Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok egymásnak.”

Tekintsük át az életünket, és gondoljunk bele, hogy kinek bocsátottunk meg félelemből vagy szeretetből. „Szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen!” – imádkozzuk az Úrral való egység imájában. Vele együtt kell szeretnünk embertársunkat.

John Sullivan, a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetőjének Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban elhangzott előadása az alábbiakban meghallgatható:

***

Magyarországon Erdő Péter bíboros 15 évvel ezelőtt, 2009 pünkösdjén jelentette be a Máriaremetei Kegytemplom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretetláng Mozgalmat, amelyet akkorra már több ezren is megismertek. A jóváhagyás ünnepélyes kihirdetése június 9-én történt.
A DebrecenNyíregyházi Egyházmegyében Palánki Ferenc megyéspüspök hivatalosan 2019 pünkösdjén hagyta jóvá a Szeretetláng Mozgalmat, amelynek lelkivezetőjévé Molnár József nyírbélteki plébánost nevezte ki, a világi koordinátora pedig Hasulyóné Molnár Gizella.

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/DebrecenNyíregyházi Egyházmegye