A Szeretetláng futótűzként terjed – Szeretetláng-imaest Nyíregyházán

Szeretetláng-imaestet rendeztek május 7-én, Boldog Gizella, az első magyar szent család édesanyja emléknapján Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A találkozó közös imádkozással kezdődött, majd Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutatott be, amelyen a résztvevők kérték Boldog Gizella közbenjárását, hogy annak a szeretetnek a tüze járja át és tisztítsa meg a szívüket, amellyel a Szűzanya világra hozta egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. A szentmisét követően John Sullivan (USA), a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetője tartott előadást.

A Szeretetláng-imaesten továbbá részt vettek: Csordás Gábor, Bodnár Imre, Katona István, Molnár József plébánosok; Juhos Imre kisegítő lelkész, Mike Ervin káplán, Kindelmann Győző, a Magyar Szeretetláng Mozgalom koordinátora, aki Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony unokája; Szölőssi Ildikó , a Szeretetláng Mozgalom magyar központja, a máriaremetei Szent József-ház vezetője, tolmács;  Hasulyóné Dr-Molnár Gizella egyházmegyei koordinátor.

A Szeretetláng Mozgalom Magyarországon hivatalosan 15 éve működik, Erdő Péter bíboros 2009 pünkösdhétfőn jelentette be először a Máriaremetei Kegytemplom szabadtéri oltáránál a mozgalom magyarországi megalapítását, a jóváhagyás ünnepélyes kihirdetése június 9-én történt.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében Palánki Ferenc megyéspüspök 2019 áprilisában alapította meg a Szeretetláng Mozgalom egyházmegyei közösségét, vezetőjévé Molnár József nyírbélteki plébánost nevezte ki. A mozgalom egyházmegyei koordinátora Hasulyóné Dr-Molnár Gizella.

A találkozó elején Csordás Gábor plébános köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy a Szeretetláng Mozgalomban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is képviselve van, nem kevés számú hívővel. Közülük sokan rendszeresen részt vesznek az országos Szeretetláng Konferencián is.

Kindelmann Győző buzdító szavaiban Az Úrral való Egység imájára, majd annak továbbadására is buzdított: Amikor az Úr Jézus elküldte apostolokat, hogy hirdessék az evangéliumot, akkor azt mondta: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Ezzel Jézus egy teljesen új módszert vezetett be abban a világban, amikor még a tanítókhoz mentek a tanulni vágyók, de Jézus útra indítja az apostolokat. Az evangelizálásnak legnagyobb zászlóvivője Szent Pál apostol, aki a kor legmodernebb módszerével hirdette az evangéliumot – fogalmazott Kindelmann Győző, és a Szeretetláng Mozgalom nevében megköszönte Palánki Ferenc püspök atyának, hogy bemutatta a szentmisét, és tanításában Az Úrral való egység imájának üzenetére egy másik nézőpontból világított rá.

Hasulyóné Dr-Molnár Gizella a Szeretetláng Mozgalom egyházmegyei koordinátor kérte, hogy fohászkodjunk a Szűzanyához, árassza ki Szeretetlángját az egész emberiségre, hogy minden ember szívében az isteni szeretet lángoljon. Ez a szeretet fogja kioltani a gyűlölet tüzét, és ehhez minden egyes ember szeretetére szükség van. Kérte a híveket, hogy a szívüket, az életüket az élő isteni szeretet hassa át, tegyék azt vonzóvá, adják át munkatársaiknak, családjaiknak, hogy mások szíve is lángolhasson – fogalmazott az egyházmegyei koordinátor

Majd közösen elimádkozták a szeretetláng rózsafüzérét, és Juhos Imre atya vezetésével pedig a Lorettói litániát végezték el.

Az est koronája a püspöki szentmise volt.
Hogyan terjed a szeretet evangéliuma? Erre a kérdésre Palánki Ferenc megyéspüspök az Apostolok Cselekedetei alapján (ld. ApCsel 16,22-34) válaszolt a szentmisén elhangzott elmélkedésében.

Szent Pál apostolt és munkatársát, Szilást megvesszőztették, börtönbe vetették, lábukat is kalodába zárták, mégis dicsőítették az Istent, zsoltárokat énekeltek, mert a belső szabadságukat nem tudták elvenni tőlük.
Amikor az apostolok először kaptak vesszőzést, boldogan távoztak a főtanács elől, mert Jézusért gyalázatot szenvedtek. Mi hogyan viseljük a bántásokat, azt, ha valaki rosszat mond ránk, rosszat tesz?

Könnyen letérünk a szeretet útjáról, bosszút állunk, rosszat mondunk a másikra. De az

Isten küldötteinek, embereinek szeretettel kell válaszolniuk minden élethelyzetre.

Pál és Szilás magasztalták az Urat a börtönben, és megtörtént a csoda, lehullottak a bilincsek, mert megjelent a világosság.
A szentek csak szeretni tudnak, mert Krisztust utánozzák, követik, és aki mindig a szeretet útján jár, mindenre szeretettel válaszol.
Az őr – akit Pál megakadályozott, hogy öngyilkos legyen –, világosságot kért. Átvitt értelemben: világosságot kért a sötétségbe.

Amikor nehéz helyzetben vagyunk, mi is kérjünk világosságot, hogy jobban átlássuk a helyzetet, a kapcsolatainkat, a viszonyainkat, az életünket, és Isten szemszögéből nézve egészen másként fog működni az életünk. Így terjed a szeretet.

Ha hitelesen képviseljük Isten szeretetét, világosságát, a szeretet lángjának fényét, akkor az mások életébe is világosságot teremt. Az őr, aki világosságot kért, kapott, és mindjárt tudott jól kérdezni. Az első kérdése az volt: Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? A válasz így hangzott: „Higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz!”

Ezt a kérdést nekünk is föl kellene tennünk az Egység imája után minden reggel:

Mit kell tennem ma, hogy üdvözüljek,

hogy a mai napom ne a hűtlenség napjait szaporítsa az életemben, hanem hiteles tanúja legyek annak a Jézusnak, aki végtelenül szeret, aki magáénak akar tudni engem?

„Higgy az Úr Jézusban…!” A hit nem passzivitás, hanem nagyon is aktív valóság az életünkben. Az életünket, cselekedeteinket, napjainkat, minden időnket oda kell igazítani az Istentől tanult kinyilatkoztatott igazságokhoz, az elveinkhez, hogy ne az elveink idomuljanak, formálódjanak az életünkhöz.

„A hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét.” Amikor Szilás rátalált az igazságra, az üdvösség útjára, az övéit, a családját, a szeretteit is teljesen átformálta.
Egykori ministránsom keresett fel azzal a kérdéssel, hogy milyen üzenetet adhatna át fiának, aki az elsőáldozásra készül. Azt mondtam neki, hogy mutasson példát, mert a példa maradandó. Ahogyan szeretik egymást a feleségével, az a legtöbb, ami a gyermeknek adható. Már az is nagyszerű, hogy elvezette a fiát az elsőáldozásig.

Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el Szilást és egész háza népét. Az őr rátalált az igazságra. Hiszem, hogy egykori ministránsom, Richárd is rátalált az igazságra, és tovább tudja adni azt a gyermekének.
Ez az esemény pünkösdi esemény, a Lélek kiáradása egy-egy emberre, családra, közösségre, mint ahogyan a mai nap is pünkösdi esemény, hiszen akik belekapcsolódunk ebbe az imádságba, tulajdonképpen azt kérjük az Úrtól, hogy árassza ki reánk Szentlelkét, szeretetének tüzét, és formáljon át bennünket, hogy nap mint nap megtapasztalhassuk, hogy az egyház a Szentlélek korszakában él.

A Szentlélek vezet bennünket, ő az, aki halk adományaival segít, hogy eligazodjunk a világban, jó döntéseket tudjunk hozni, és hiteles tanúi legyünk a szeretetnek, amely lángra lobbantja minden hívő ember szívét. Szabadságunk a Lélektől van, aki kiárad a szívünkbe, betölti egész életünket, és istenkapcsolatunk, istenszeretetünk a körülményektől független lesz.

Ez a szeretet lobbantsa lángra szívünket, és mondjuk az Az Úrral való Egység imáját, amelyet úgy is értelmezhetünk, hogy a benne elhangzott szavakat Jézus mondja nekünk. Ez az ima Jézus üzenete hozzánk. Figyeljünk oda egész lényünkre, emberségünkre, szeretetünkre, hogy hiteles tanúi lehessünk Isten szeretetének, a mennyországnak, amely ránk vár – zárta elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

A szentmisét követően John Sullivan, a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetője tartott előadást, amelyet Szöllősi Ildikó tolmácsolt.
A találkozó során interjút készítettünk John Sullivan nemzetközi vezetővel, az interjút az előadással kibővítve hamarosan közzétesszük. A Szeretetláng-imaest és az előadás visszanézhető ITT, az egyházmegyénk Facebook oldalán.

***

Egy magyar édesanya elhívása

Abban az időben, amikor a II. Vatikáni Zsinaton (1962-1965) az Egyház a Szentlélek inspirálására felismeri a belső megújulás szükségességét, az Úr és a Szent Szűz kiválaszt egy hatgyermekes magyar édesanyát, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszonyt, hogy közlések, üzenetek formájában bűnbánatra, megtérésre, valamint lelki újjászületésre hívják őt – és rajta keresztül az egész emberiséget. Erzsébet az akkori fásult, Istentől eltávolodó életét ezekkel a szavakkal összegzi: „Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem.” Kilátástalan helyzetében, amikor a sátán már-már hatalmába keríti, az Úr váratlanul kézen fogja: „Leányom, meghívlak az Én iskolámba felvételre. Örülj és légy nagyon jó tanuló. A mester Én vagyok, tanulj Tőlem! Én nem sajnálok semmi fáradságot, egész nap veled vagyok, reggeltől estig. És ha szorgalmas leszel, eredményt fogunk elérni és örömöm lesz benned.”

…S ahogyan az iskoláit megkezdő gyermek mellett ott van az édesanyja, néhány nappal később a Szűzanya is megszólítja Erzsébetet, hogy a szívében uralkodó sötétséget elűzze: „Én fénycsóvát adok a kezedbe. Leányom, vedd-e Lángot! Ez Szívem Szeretetlángja! Gyújts meg nála a tiédet és add tovább!”  – vagyis: fogadd be Jézust, a Szentlélek ajándékát, aki egyre növekszik majd benned az Atyaisten dicsőségére és a lelkek javára, akiknek ezt a Lángot ejuttatod! Ez egy nagyon különleges küldetés, amelyet Erzsébet lelkesedéssel fogad, bár elbizonytalanítja őt segítségre, vigasztalásra szoruló gyöngesége és kicsinysége. Ezért a Szűzanya többször is bátorítja:

„Én akarok és tudok is segíteni. Hozzád hajolok, anyai szeretetemmel simogatlak és megóvlak minden lelki veszedelemtől.”

Az Úrtól és a Szent Szűztől kapott üzeneteket Erzsébet asszony 1961–1983 között hűségesen lejegyezi Lelki Naplójába, amely azóta számos nyelven olvasható egyházi jóváhagyással, s napjainkban milliók számára az életmegújítás lépésről lépésre vezető tankönyveként szolgál. A közel negyedszázadon át tartó párbeszéd az Úrral, amelybe a Szent Szűz is gyakran bekapcsolódik, fokozatosan feltárja Erzsébet előtt az isteni szeretet mélységét, nagyságát és szépségét, s megmutatja a kegyelem kiáradásának útját, hogy ő és a gyűlölettől, önzéstől félrevezetett emberiség rátaláljon a szeretet útjára.

Kovács Ágnes
Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye