CSATLAKOZZUNK A SZENT LÁSZLÓ IMASZÖVETSÉGHEZ!

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10,2)
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegye papjaiért, valamint újabb papi és szerzetesi hivatások születéséért alapította a Szent László Imaszövetséget 2019. advent első vasárnapján. Az imaszövetséghez évről évre egyre többen csatlakoznak, már több mint ezer hívő minden nap egy tized rózsafüzér elimádkozásával, elsőcsütörtökönként pedig szentségimádáson fohászkodik a papi és szerzetesi hivatásokért.

Az adott hónap rózsafüzér titkáról minden hónap első napján olvashatunk elmélkedést Fodor András atyától az egyházmegye honlapján: www.dnyem.hu oldalon, a gondolatokat megosztjuk a Facebook oldalunkon is.  A 2024. januári elmélkedés ITT olvasható.

Az imaszövetséghez csatlakozók egy-egy rózsafüzért is kapnak ajándékba a főpásztortól, amelyet átvehetünk a plébániákon, valamint az egyházmegye püspöki hivatalában (Debrecen, Varga u. 4.).

Palánki Ferenc püspök atyának is szívügye az újabb papi és szerzetesi hivatások születése, ezért az egyházközségeket elsőcsütörtökönként személyesen is meglátogatja, hogy a híveket imára buzdítsa, és együtt imádkozzon velük szentségimádáson és szentmisében, kérve az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat szőlőjébe, az egyházmegyénkbe.

 „A jövő egyházáért mindannyian felelősek vagyunk a jelenben. Ezért most kell imádkoznunk azokért, akik igent mondanak Krisztus hívására, és vállalják, hogy Krisztus mellett átalakuljon szívük, gondolkodásmódjuk, mint az apostoloké és a tanítványoké. Ezért engedelmeskedve Krisztus akaratának, kérjük az aratás Urát, hogy támasszon papi és szerzetesi hivatásokat az egyházmegyénkben élő családokból.
Ma különösen is átéljük, hogy mennyire szüksége van a világnak Krisztus megváltó örömhírére, még akkor is, ha ez a vágy gyakorta nem nyer kifejeződést, hiszen sokak nem találkozhattak Krisztussal. Ennek egyik fő oka, hogy egyházmegyénk közösségeiben is egyre inkább fogyatkoznak az Örömhír hirdetői. Hiszem, hogy Krisztus nem hagyja el az általa alapított Egyházat, de feladatul ránk hagyta, hogy hozzá forduljunk. Ebben a papi és szerzetesi hivatásokért esedező találkozásban Ővele formálódik a mi szívünk is, és egyre inkább megismerjük az Ő akaratát.” (Palánki Ferenc megyéspüspök gondolatai a Szent László Imaszövetség alapításakor hangzottak el.)

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye