Palánki Ferenc
püspök
Bosák Nándor
nyugalmazott püspök
Dr. Krakomperger Zoltán
általános helynök, irodaigazgató
Heidelsperger István
püspöki helynök
Németh István
püspöki titkár
Némethné Székely Julianna
EKIF tanfelügyeleti igazgató
Kovács István
EKIF oktatásszervezési igazgató
Béres Nándor
gazdasági igazgató
Dr. Béres Diána
jogtanácsos
Gurzó Erzsébet
gazdasági munkatárs
Terdikné Kerékgyártó Zsuzsa
gazdasági munkatárs
Varga Gabriella
gazdasági munkatárs
Kovács Ágnes
sajtóreferens
Kokas Sándor
adminisztrátor
Tóth-Kovács Magdolna
adminisztrátor

Papp Gábor
IT
Berényiné Dr. Felszeghy Márta
kórházlelkészségi koordinátor
Tóthné Bakai Berta
hitoktatás
Bőr Anna
technikai dolgozó
Zelenák Zoltánné
technikai dolgozó
Postáné Pálóczi Éva
technikai dolgozó

Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár

Somogyi Péter
könyvtárigazgató
Kovács Andrea
könyvtáros
Gyarmati Barnáné
könyvtáros
Palánki Bálint
adminisztrátor

Pályázati referens: Dr. Harsányi Endre