SCRIPTORIUM–KONFERENCIA Debrecenben

VII. alkalommal rendezik meg a SCRIPTORIUM–KONFERENCIÁT az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék és a HUN-REN BTK Moravcsik Gyula Intézet szervezésében május 30-31-én, amelynek idén a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ad otthont Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központban.

A konferencián résztvevőket: Varga Lajos váci segédpüspök atyát, az OKGYK igazgatóját; az egyházi kéziratok kutatóit, tudományos munkatársakat, előadókat, hallgatókat Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök fogadta és köszöntötte, majd másnap szentmisét mutat be a konferencia résztvevőinek a püspöki székház kápolnájában.  
A házigazdai teendőkben közreműködött az Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár vezetője, Somogyi Péter és munkatársai.

A konferencia moderátora volt: Boros István teológus, vallásfilozófus, könyvtáros, ókori gnoszticizmus és ókeresztény művészettörténet kutató. 

Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntő beszédében az egyházmegyéről, valamint Debrecenről szólt néhány gondolatot. Mindenekelőtt elmondta, hogy éppen ezen a napon, május 30-án van a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye születésnapja. 31 évvel ezelőtt, 1993-ban Szent II. János Pál pápa a „Hungarorum gens” kezdetű bullájá­val alapította meg a mi egyházmegyénket is. Területileg hazánkban ez az egyházmegye a legnagyobb, de a hívek számát tekintve nem a legnépesebb.

Püspök atya az egyházmegye második püspökeként azzal a szándékkal érkezett ide, hogy a debreceni püspöktársaival együtt mindenkinek bemutassa az ökumené jelentőségét, azt, amit az őskeresztény közösségekre is mondtak: „Nézzétek, hogy szeretik egymást a keresztények!” Az egyházmegye első püspökétől, Bosák Nándor püspöktől kapott örökséget, a városban szolgáló püspökök rendszeres találkozójának hagyományát továbbviszik, és már tizedik éve, hogy Debrecen püspökeivel havonta találkoznak, együtt gondolkodnak.
Püspök atya Debrecenről azt hangsúlyozta, hogy a korábban kálvinista Rómaként emlegetett város közösségét egy idő óta a különböző felekezetek együtt alkotják, erről szól a város szlogenje is:„Együtt vagyunk Debrecen!”

A főpásztor az írástudók felelősségéről, valamint az egyházi kéziratok kutatóinak munkájáról is beszélt, akik ezáltal közelebb kerülnek Istenhez, és bennünket is közelebb segítenek a forráshoz, ahol üdvösséget, megújulást, szeretet találunk.

Ezután Birher Nándor Máté, a PPKE BTK dékánja online köszöntötte a konferenciát, ahol a legkiválóbbak jönnek össze ápolni azt a tudást, amely az emberség legmélyebb rétegével kapcsol össze, és amit nem lehet egy két év alatt felépíteni. E mögött a tudás mögött említette a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának 30 éves történetét és a szerzetesi iskolák évezredes történelmét. Összességében ez az, amit katolikus pedagógiának szoktunk nevezni, amely érték mellett ki kell állni mindenkinek – fogalmazott, majd a mai napon, május 30-án elhangzott szentírási szakaszból idézett: „Kívánkozzatok szellemi, hamisítatlan tej után, akár az újszülött kisdedek, hogy általa felnövekedjetek az üdvösségre! Hiszen már tapasztaltátok, hogy milyen jó az Úr” (1Pét 2,2).

Ez a szellemi hamisítatlan tej tegye édessé a VII. Scriptorium Konferenciát, hogy az által is minél többen megtapasztalhassák a világban, hogy milyen jó az Úr” – zárta gondolatait Birher Nándor Máté.

A konferenciát Varga Lajos váci segédpüspök, az OKGYK igazgatója nyitotta meg.

 *

A Scriptorium konferencia egy olyan tudományos rendezvénysorozat, melynek középpontjában a kéziratosság, azon belül is elsősorban az egyházi kéziratok tudományos vizsgálata, feldolgozása áll, hogy ráirányítsa a figyelmet arra a sokszínű és gazdag anyagra, amely a magyar és nem magyar, egyházi és világi, köz- és magángyűjteményekben található.

A rendezvényen a kéziratosság fogalmához kapcsolódó előadások, kutatási eredmények, beszámolók kerülnek bemutatásra a szakemberek által. A témák között rendszeresen megjelennek a kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári följegyzések, a könyvtárak állományában őrzött művekbe – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba – írt bejegyzések, marginális kommentárok, valamint egyes gyűjtemények kéziratos állományának bemutatása. Emellett teret biztosítanak azoknak is, akik elméleti, módszertani kérdéseket állítanak vizsgálódásuk középpontjába.

A kétnapos konferencián öt külön szekcióban, összesen hat ülésszak alatt hangzanak el előadások:

1. Kódexek és források;
2. XVI-XVII. századi kéziratok;
3-4. XVIII. századi kéziratok;
5. XIX-XX. századi kéziratok;
6. könyvtárak és kéziratok.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye