Pünkösdről, a Szentlélek kiáradásának erejéről beszélgettek a debreceni püspökök

Pünkösdre, a Szentlélek kiáradásának ünnepére készülve Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita és dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök fogalmazták meg gondolataikat pünkösdről a Debrecen Televízió Erőnk Forrása című felekezeti magazinműsorban.
A beszélgetést vezette Vojtkó Ferenc televíziós szerkesztő-műsorvezető.

Palánki Ferenc: A folyamat ott kezdődött, hogy Jézus megszólítja az egyszerű halászokat: Kövessetek, emberhalászokká teszlek benneteket. Talán nem is értették, mit jelent ez a szó, de Jézus olyan hatalommal szólította meg őket, hogy mindenüket otthagyták és követték őt. Mekkora változás ment végbe Péternek az életében onnantól kezdve, hogy egyszerű halászember volt, írni, olvasni nem tudott, és végül olyan valaki lett belőle, hogy amikor ment az utcán, az emberek kitették a betegeket az út szélére, hogy legalább az árnyéka érje őket és meggyógyulnak (Ld. ApCsel 5,15).  De ez nem Péter érdeme. A Szentlélek kiáradása előtt Péter bukdácsolt, letagadta, hogy ismeri Jézust, de tulajdonképpen tényleg nem ismerte egészen addig, amíg be nem fogadta a Szentlelket. Attól kezdve már tudta, hogy ki az a Jézus, tudott úgy beszélni, a jézusi szeretetet úgy képviselni a világban az emberek között, hogy annak hatására megtértek.

Kocsis Fülöp: A Lélek az, aki nemcsak hogy az egyes személyeket alakította át, hanem  figyelemre méltó az is –, az akkor megtért háromezer ember nagyon gyorsan közösséggé formálódott. Tehát a Lélek nemcsak az egyes embert hatja át, hanem közösséget alkot. Ennek az volt az előzménye, hogy Jézus formálta, tanította, bevezette, mintegy előkészítette őket, majd megígérte nekik, hogy elküldi a Szentlelket, aki majd beteljesítette azt a jézusi művet, amely a megváltásunkat jelenti.

Fekete Károly: A Léleknek egy olyan dinamikája van, amely azt jelenti, hogy erőt ad, és hatalommal rendelkezik. Amikor Jézus tanított, azt állapították meg az ő ellenfelei: a farizeusok és írástudók, hogy nem úgy beszél, mint egy bölcs tanító, vagy rabbi, hanem mint akinek erő és hatalom van a szavában. A pünkösdi eseményben a Lélek erejének kiáradásában nem csak egy erős embert látunk Péterben, aki politikailag erős, hanem egy átható szavú igehirdető szólal meg. Péternek olyan verbuváló erő van a szavaiban, az összefüggések felmutatásában, amely az a kohéziós erő lesz, hogy a különböző nyelveken népekből összejött jeruzsálemi tömeget közösséggé, gyülekezetté eklézsiává formálja. A Léleknek ez az ereje, a közösségteremtő hatalma, amelynek kiáradása Péteren keresztül egészen az emberek szívéig hatott. A kiáradó szó tehát ma is képes erre, van hatalma.

A beszélgetést az alábbi videóban megtekinthető:

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye