Ha átviszel valakit egy csónakkal a folyón, te magad is átérsz – Várják a papi hivatás iránt elhivatottságot érző fiatalok jelentkezését!

„Ha átviszel valakit egy csónakkal a folyón, te magad is átérsz. Papságunknak ez a lényege: a földi nehézségeken, problémákon keresztül átvinni a többieket, a ránk bízottakat a túloldalra, csak akkor érünk át mi is. És ilyen módon te magad is áldás/áldott leszel.
Legyél áldás, legyél szolga, legyenek az emberek boldogok, szentebbek körülötted, ne legyen kétségük, hogy van Isten. Ekkor leszel igazán boldog, mert ez a szeretet-válasz Isten meghívására. Ő képessé és alkalmassá tesz arra, hogy teljesítsd ezt
a gyönyörű hivatást.” (Részlet Palánki Ferenc megyéspüspök beszédéből – Papnövendékek országos találkozója, Máriapócs, 2024.)

Jó Pásztor-vasárnapját, a hivatások világnapját húsvét negyedik vasárnapján, idén április 21-én tartjuk.  Ezen a napon az Egyház könyörgőnapot tart a papi hivatásokért. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ezúton is hívja és várja május 31-ig azoknak a 2023/2024-es tanévben érettségiző vagy érettségivel már rendelkező fiataloknak a jelentkezését, akik Isten papságra hívó szavát felismerték önmagukban, és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szeretnének papként szolgálni.

A jelentkezéseket írásban a következő címre kell eljuttatni: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala, 4024 Debrecen, Varga u. 4. A saját kezűleg írt felvételi kérelmükhöz mellékeljék az ugyancsak saját kézzel írt önéletrajzukat, lelkipásztoruk (plébános vagy lelkivezető) ajánlását, keresztlevelüket, az összes anyakönyvi bejegyzés másolatát, eddig megszerzett iskolai végzettségük (és nyelvvizsga) bizonyítványának fénymásolatát és végül friss erkölcsi bizonyítványt. A felvételi elbeszélgetés (konkurzus) helyéről és idejéről írásban kapnak értesítést a jelentkezők.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a lelkiatyáktól kérhetnek.

Amikor a gyermekeinkért imádkozunk, a papi hivatásokért is imádkozunk, hiszen a szülők az imaszándékaikban gyermekeik Isten terve szerint megvalósuló boldog életéért fohászkodnak. A papi hivatások születésért tehát sokat tehetnek a gyermekeikért nap mint nap fohászkodó szülők.

A papi hivatásokért imádkoznak a Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök által 2019-ben alapított Szent László Imaszövetség tagjai is.

Fotó: Papszentelés ünnepe, 2023 – Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára áldozópappá szentelte Csapó Márton és Mike Ervin diakónusokat június 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye