Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet adományoztak Palánki Ferenc megyéspüspöknek

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város és polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város tekintélyét erősítő életmű elismeréseként „Debrecen Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott Palánki Ferencnek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökének. A díjat április 11-én, a város napja alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésen adták át a Kölcsey Központban.  

I. Lipót császártól és királytól 1693-ban ezen a napon, április 11-én kapott szabad királyi városi rangot Debrecen. Ebből az alkalomból minden évben kitüntető címeket adományoz a városi közgyűlés.
„Debrecen Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoztak továbbá Bárány Lászlónak, a Master Good-csoport alapító tulajdonosának. Debrecen Város Pro Urbe díját kapta: Köstner Vilmos mesteredző, Szilágyi Imre grafikusművész, valamint Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja. Debrecen Város Déri Frigyes-díját adományozták dr. Ábrahám László Csabának, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetőjének. Debrecen Város Mecénása díjat pedig dr. Bárd Dávid, az „Arany Oroszlán” Gyógyszertár vezetője, tulajdonosa kapta.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt 1994-ben szentelték pappá, majd 2010-ben püspökké. 2015. szeptember 21-én Ferenc pápa a Szent II. János Pál pápa által alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye második püspökévé nevezte ki.
2015. november 14-től vezeti a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Az azóta eltelt évek kellően bizonyítják, hogy főpásztori szolgálata igen gazdag a gondjaira bízott lelki és anyagi természetű javak megőrzésében, gyarapításában, valamint bővelkedik újításokban a vallási műveltség szintjének növelése és az öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése érdekében.
Szívügyének tekinti a felnövekvő nemzedékek keresztény nevelését és oktatását. Ennek a célnak a megvalósításáért – a jó lehetőségeket felhasználva – vállalta több oktatási-nevelési intézmény fenntartását, felújítását és újak építését a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében.

Palánki Ferenc megyéspüspök Debrecen köztiszteletben álló polgára. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy magas fokú hivatástudattal, ökumenikus gondolkodással, minden jóakaratú ember felé megnyilvánuló nyitottsággal és fáradtságot nem ismerő munkabírással végzett megyéspüspöki szolgálata immáron szerves részét alkotja Debrecen város és Hajdú-Bihar vármegye értékőrző és -gyarapító történelmének.

A díjátadásra készült portréfilmet a Debrecen Televízió készítette, szerkesztő-riporter: Nádasdi Anikó

Palánki Ferenc püspök atya a köszönő gondolataiban elmondta, nagy öröm számára, hogy megkaphatta ezt a kitüntetést. Kilencedik éve vezeti a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, és azóta él Debrecenben. Hála van a szívében azért a nagy-nagy nyitottságért, szeretetért, ahogyan a testvérfelekezetek közössége és a város vezetése fogadta ideérkezésekor. Hálás azért, hogy „Együtt vagyunk Debrecen!”, és mindegy milyen felekezethez tartozunk, építeni, szebbé, jobbá szeretnénk tenni ennek a városnak az életét.

Köszönő gondolatai végén a főpásztor is ajándékozott. Mivel ezen a napon ünnepeljük a költészet napját is, József Attila: A számokról című versének felolvasásával ajándékozta meg az ünnepi közgyűlés résztvevőit.

Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok –
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

Az ünnepi közgyűlésen Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere a díjazottakat köszöntő gondolataiban a város nevében fejezte ki gratulációját. A polgármester utalt a díjazottakkal készült interjúkra, amelyekben szinte mindannyian köszönetet mondtak a közösségüknek, a családjaiknak. „Ha gyorsan akarsz haladni, akkor menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, akkor építs közösséget és menjetek együtt!” – idézett egy bölcsességet Papp László, és hangsúlyozta, hogy mi „Együtt vagyunk Debrecen!”.

„Debrecennek az az óriási előnye, hogy mi nem egyénben, hanem városi közösségben gondolkodunk, amely nagyon jól reprezentálja a város erejét, képességeit azon területeken, amelyeket a díjazottak is képviselnek, legyen szó hitről, egyházi közösségről, üzleti életről, gazdaságról, sportról, művészetről, oktatásról. Ezek mind-mind olyan területei a városnak, amelytől csak sikeresebbek, eredményesebbek leszünk.
Debrecennek kiemelt szerepe volt, van és lesz az ország, a nemzet életében. Debrecentől, az ország másik fővárosától díjat kapni óriási elismerés. Debrecen történelmi múltja, jelene is az, amelyre hivatott a következő évtizedekben, ez emeli ezen elismerések súlyát, a rangját.
A civisek közössége sokra hivatott, nehezen méri az elismerést, de ha odaadja, akkor az egy életre szól” – fogalmazott Papp László polgármester.

A Debrecen város napja ünnepi alkalmán egy különleges ajándékműsor részesei is lehettünk, amelyben a cigányzenéé volt a főszerep, visszarepítve a hallgatóságot az 1800-as évek közepébe, Debrecenbe. Hallhattunk továbbá Boka Károly prímásról, az Alföld cigány királyáról, aki Kossuth Lajos kedvenc zenésze volt 175 évvel ezelőtt, mikor Debrecen főváros volt. Majd Bakota Árpád, Jászai Mari-díjas színművész előadásában Jókai Mór: Boka Károly hegedűje című novelláját hallhattuk.

A díjátadó ünnepség után Palánki Ferenc püspök atyát a munkatársai várták a püspöki székházban, hogy kifejezzék a főpásztornak köszönetüket, gratulációjukat.  
A hivatal munkatársai és az egész egyházmegye nevében dr. Krakomperger Zoltán általános helynök atya köszöntötte a főpásztort:  

„A Debrecen Város Díszpolgára cím adományozásához szeretettel gratulálok a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívei és a magam nevében. Isten bőséges áldása kísérje további főpásztori szolgálatát!”

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye