… Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak (Mt 27,27-30) – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség 2024. áprilisi rózsafüzér titkáról

Napi ima: Uram, Szent Lelkeddel világosítsd meg értelmemet, hogy szenvedésed fényében felismerjem a magam és szeretteim szenvedésének értelmét. Erősítsd emlékezetemet, hogy a te szenvedésed és főleg kereszthalálod emléke soha ne halványuljon el számomra. Végül tökéletesítsd akaratomat, hogy az egyre inkább összhangban legyen a te akaratoddal. Ámen.

Ebben a hónapban a töviskoronás Krisztust szemlélve imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az evangélisták közül Lukács nem említi a megostorozást, sem a tövissel koronázást, csak annyit jegyez fel, hogy Pilátus megfenyíttette Jézust. A másik három evangélium azt jegyzi meg, hogy Pilátus megostoroztatta Jézust. A tövissel koronázás a katonák „gúnyjáték” ötlete volt. Az elmúlt hónapban már gondolkodtunk ezen: „a megváltásunkért jött Fiú, a megváltásra szoruló ember „játékszerévé” lett.” A katonák megkapták Jézust, és kiélhetik rajta szadista hajlamaikat. Nem állnak meg a korabeli büntetési eljárásnál, a hát megostorozásánál. Emberi méltóságának fő „hordozóját”, a fejét is meggyalázzák.

Számunkra Krisztus töviskoronája, az ő megváltó szenvedésének egyik eszköze. A katonák készítette királygúnyoló koronából Jézus alázata és irántunk való szeretete „fegyvert kovácsolt”, amelyet a mi megváltásunkért vívott harcában halált és bűnt legyőző harci eszközzé tett.

A felszentelt pap alter Krisztus (Krisztus mása). Amikor papi hivatásokért imádkozunk, Istentől olyan ajándékot kérünk, hogy ma is legyenek olyanok, akik mindent: a kigúnyolást, a fejfájást és minden más szenvedőlegesen elviselt kellemetlenséget a bűn elleni harc, a megváltás eszközévé tesznek. A nagyböjti időt éppen csak magunk mögött hagyva kérdezzük meg magunktól: én hogyan állok ezen a téren? Mit tudok kezdeni a szenvedéssel, a testi-lelki fájdalmakkal? Mindig menekülni akartam a szenvedéstől, vagy volt, amikor eszembe jutott, hogy felajánlhatom, hogy fegyverré tehetem a gonosz elleni harcban? Ha a mai fiatal nemzedék nem lát példát Krisztus töviskoronájának megbecsülésére, az el nem kerülhető szenvedéseket áldozatként felajánló lelkületre, akkor nehezen fog vágyat érezni a töviskoronás Krisztus követésére. Április hónapban akkor fogom jól imádkozni a fájdalmas olvasó harmadik tizedét, ha mindennapi életemben felismerem a saját szenvedéseim és Krisztus szenvedésének, töviskoronájának a titkát.

Ajánlom, hogy az interneten keressük meg Túrmezei Erzsébet: Ének a töviskoronáról c. versét.

Fodor András
nyugalmazott püspöki helynök, plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye