Keresztút a debreceni kórház kápolnájában

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának szervezésében március 22-én, pénteken keresztúti ájtatosságra került sor a DEKK Kenézy Campus kápolnájában. Laczkó Zsolt görögkatolikus kórházlelkész örömmel vállalta az imádság vezetését.

A keresztúti ájtatosságot hagyományteremtő céllal szerveztük meg a campus kápolnájában.

A kórházlelkészi szolgálat munkatársai a Rehabilitációs Osztály és az Ápolási Osztály betegeit hozták le a kápolnába, akik részt vettek a közös imádságon, és az egyes stációk imádságos részeinek olvasását is vállalták. A bensőséges hangulatú, csendes keresztút mindannyiunk figyelmét ráirányította Jézus szenvedésére.

A keresztúton a Szent Josemaria Escrivá által írt keresztúti elmélkedéseket olvastuk fel: „Elmélkedj gyakran keresztre feszített Urunk sebein!

A keresztény élet végeredményben nem más, mint Krisztus követése, ebben rejlik minden titka.

Nekünk is ugyanolyan közel kell hozzá kerülnünk, és ugyanúgy Vele kell élnünk, mint az első tizenkettőnek…

…A keresztúti ájtatosság nem szomoríthat el… Gondolj arra, Isten azt akarja, hogy örülj.

Ha te a lehetőségeidhez képest minden tőled telhetőt megteszel, akkor boldog leszel, nagyon boldog, rendkívül boldog, még akkor is, ha a keresztedet mindig hordoznod kell. A kereszt többé nem vérpad lesz, hanem Krisztus uralkodói trónusa.”

“Szeretnéd Jézust egészen közelről követni? Vedd kezedbe az Evangéliumot és olvasd el az Úr kínszenvedésének történetét. Nem elég azonban elolvasni, át is kell élni! Nagy különbség van a kettő között. Az olvasás régmúlt dolgokat idéz emlékezetünkbe, az átélés ellenben azt jelenti, hogy részt veszünk az eseményekben, mintha mi is szereplői lennénk. Tárd ki szívedet, és légy az Úr útitársa!”

Szent Josemaría Escrivá halála után publikált keresztútja kiemelkedik a többi alkotása közül. Szinte egy vallomás az ő bánattal és fájdalommal teli életéről.
E műve azon nagy egyházi írók sorába emeli őt, akik életmódjukat felülvizsgálva Krisztus nyomdokaiba léptek azzal a meggyőződéssel, hogy a keresztény ember boldogsága a “kereszt alakjában van”.

Egyetlen célja, hogy rávilágítson az esemény lényegére azért, hogy akaratunk letisztulttá váljon, és szívünk lángra lobbanjon. Minden stációt öt meditációs pont követ, alapul véve az Opus Dei alapítójának gondolatait.
Szent Josemaría Escrivá megmutatja, hogy a bűnbánat keresése csak úgy lehetséges, ha azonosulunk a „Fájdalom Emberével”, a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.

Munkatársainkkal több alkalommal vállaltunk imaszolgálatot a 40 nap az életért kampányban a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusának Nőgyógyászata kapubejárata előtt téren.

A keresztúti imádságot megelőzően a szolgálat munkatársaival a program záróhetében imádkoztunk a meg nem született babákért.

A kampány célja, hogy ima, böjt és békés jelenlét révén felhívja a figyelmet arra, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Közös ügyünk a baba és az anya védelme, segítése, hogy a halál szellemisége helyett az élet szellemisége kapjon teret. Legyen kívánatos az ÉLET választása a babák, azaz az anyaméh gyümölcsei számára.

Berényiné dr. Felszeghy Márta
koordinátor – DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye