Értekezlettel kezdik a második félévet az egyházmegyénk hitoktatói

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói részére megkezdődtek a félév eleji értekezletek. Németh István püspöki titkár, egyházmegyei hitoktatási referens a Debrecenben és környékén szolgáló hitoktatókkal február 20-án, Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központban találkozott. A jó hangulatban telt munkamegbeszélés témája volt az elmúlt félév értékelése, valamint az elkövetkezendő feladatok, egyházmegyei programok átbeszélése. Az összejövetelek folytatódnak: február 23-án Kisvárdán valamint február 27-én Nyíregyházán, amelyeken a két városban és a környező településeken szolgáló hitoktatók vesznek részt. Mindhárom összejövetelen Németh István atya szentmisét mutat be.

István atya február 20-án, a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott szentmisén elhangzott elmélkedésében az imádságról beszélt, és annak kettős arculatára mutatott rá az aznapi szentírási szakaszok alapján.

Az imádságban az ember és az Isten beszélget. Az evangéliumban Jézus a Miatyánk imára, a helyes imádkozásra tanítja övéit (ld. Mt 6,7-15). Az olvasmány (ld. Iz 55,10-11) az imádság egy másik arculatát mutatja be, azt, ahogyan az Isten fordul hozzánk.  

Izajás próféta egy nagyon szép szimbólummal él, amelyben Isten szavára mutat: „Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a megvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad: Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amit küldtem.”

István atya kifejtette a próféta által használt szimbólum további különleges üzenetét is. Elmondta, hogy Izajás próféta környezetében, Izraelben ritka az eső és a hó. A próféta ezzel arra a nagy igazságra hívja fel a figyelmet, hogy Isten szavát is ritkán halljuk meg. Mindannyiunk életében vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor Istenhez közel érezzük magunkat, és megértjük, mit akar tőlünk. Izajás erre hívja föl a figyelmet. Nem mindennapos tehát, hogy Isten szól hozzánk, de vannak ritka pillanatok az életünkben, mint ahogyan ritka az eső és a hó is Izrael területén.

István atya arra kért mindannyiunkat, legyünk tudatában annak, hogy amikor ilyen kegyelmi állapotban vagyunk, nagyon kell koncentrálnunk arra, hogy megértsük, Isten mit üzen nekünk, és abból sokat kell merítenünk, mert abból jön az élet.

A hitoktatókat – akik szolgálatuk révén Isten üzenetét próbálják átadni a későbbi nemzedéknek –, arra bátorította, próbálják rávezetni a tanítványaikat is arra, hogy az életük ritka pillanatait, amikor valamit megértenek Istenből, ragadják meg. Olyanok azok, mint az eső és a hó Izrael területén, ritka, de ha megjön, akkor sokáig élet fakad belőle.

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye