„Szűz Mária választott vitéze” – Fotódokumentációs kiállítást nyílt Debrecenben, a Partium Házban 

Dr. Varsányi Katalin fotódokumentációs gyűjteményét mutatja be a „Szűz Mária választott vitéze” című kiállítás, amelyet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Partium Ház szervezésében nyitottak meg február 14-én Debrecenben, a Partium Házban.
A tárlat 2024. március 12-ig tekinthető meg a Partium Ház nyitvatartási idejében.

A kiállítási anyagban szereplő közel 300 fotó az elmúlt 18 év gyűjteménye, melyeket a gyűjtő utazásai során, 117 helyszínen fényképezett. A tárlaton továbbá látható Szent László csontereklyéjének egy darabja, valamint Szent László király kürtje is.

Az eseményen köszöntőt mondott: dr. Puskás István, Debrecen város alpolgármestere és dr. Velkey Ferenc történész, egyetemi docens, a debreceni Szent László Domonkos Plébánia képviselőtestületének világi elnöke. A kiállítást Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke nyitotta meg.

Dr. Puskás Istvánt büszkeséggel tölti el, hogy a magyarok világszerte ismertek, egy-egy olimpikon, tudós, vagy irodalmár neve öregbíti hírnevünket, valamint a szentjeink is évszázadok óta bekapcsolnak bennünket egy szélesebb kultúrába. Szent Erzsébet és Szent László neve a keresztény világban legalább annyira ismert, mint pl. az olimpikonok neve. Szent László nevével nemcsak a Nagy-Magyarországon, de a tágabb európai környezetben is lépten-nyomon találkozunk. Ez a kiállítás is ezt az erős európai jelenlétet mutatja be.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a Partium ház küldetése Nagyvárad és Debrecen kapcsolatainak építése, erősítése. Nagyvárad, Szent László városa kínálja ezt a kapcsolódást, valamint a lovagkirálynak Debrecenben is fontos kultusza van, hiszen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjeként is tisztelik. 

Dr. Velkey Ferenc: A kiállításban először is az alkotót látjuk, aki beutazta azokat a helyeket, ahol Szent Lászlóra emlékeznek valamilyen formában. Az ő számára fontos Szent László, ezt dokumentálja nekünk, hogy számunkra is az legyen, hiszen ő nem a múlt, hanem a jelen, most is velünk van. Debrecenben, a Szent László-templomban is nagyon fontos a híveknek az ő jelenléte. Szent László léte nemcsak történelem, kultusza van, amely nem pusztán emlékezetben tartja a múltat, hanem megéli a vele való találkozást. Ez a tárlat sem pusztán egy kiállítás, hanem minden ábrázolásban a szakralitást éljük meg.

Palánki Ferenc megyéspüspök Varsányi Katalin családjával a 30 éves papságának kezdete óta barátságban van, ő a család lelkivezetője. Ezt a kiállítást az elmúlt évben, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 30. évfordulóján tervezték megrendezni, annak okán is, hogy az egyházmegye védőszentje Szent László király, aki ebben a régióban volt igazán otthon. Püspök atya kiemelte, hogy Szent László király embersége, életszentsége mind a mai napig hat a hívekre. Kemény katonaember volt, mégis nyitott az örök dolgokra, a lelki értékekre, ezzel is példát adva nekünk abban, hogy bármilyen foglalkozást is végez valaki, mindig nyitva kell hogy legyen az isteni jelenlétre, jóságra és szeretetre. Eszménykép, példakép számunkra ma is. Szent II. János Pál mondta: a szentek nem azt akarják, hogy ünnepeljük őket, hanem hogy kövessük őket abban, ahogyan megélték az Istennel való kapcsolatukat. Mi is találjuk meg életünkben Isten akaratát, és teljesítsük azt.

Szent László megszilárdította Szent István művét, az erkölcsi törtvényeket beemelte az állami jogrendbe az 1092-ben Szabolcs községben megrendezett zsinaton. Ő nemcsak kiváló vezetője volt az országnak, hanem családapaként is példát ad nekünk. Sokszor éjszakákat töltött imádsággal. „…Ha szent a gyökér, szentek lesznek az ágak is” (Róm 11,16), ezt mutatja leánya, Szent Piroska életszentsége is. A kisvárdai Szent László egyházmegyei köznevelési intézmény udvarán található Szent László-emlékművön ez áll: Ladislaum cum justitia tum pietas ingenita vicisset (Antonio Bonfini) – Ez az idézet ugyancsak a király igazságosságát és veleszületett jámborságát emeli ki.
Szent László nem egy múltbéli, történelmi személyiség csupán, hanem lehetőség mindenki számára, hogy megéljük a vele való találkozást, és hitünk szerint azt, hogy belekapcsolódhatunk a szentek közösségébe.

A kiállítás megnyitón végül dr. Varsányi Katalin osztotta meg a jelenlévőkkel Szent László királyhoz fűződő kapcsolatát. Kifejtette, hogy a szent királyok dinasztiájának fényes tagja követendő példa mindannyiunk számára, majd röviden bemutatta Szent László király életútját.

Szent László keménykezűségének köszönhetően összefogta az országot. Életét nehezítette, hogy a viszálykodást is megélte a családjában. A szent király kvalitása miatt tudjuk mondani, hogy Szűz Mária választott vitéze volt. Irgalmával, imádságos életével rendbe tudta tenni a viszályokat, kívül-belül megerősítette az országot, megmutatta a világnak, hogy az evangélium alapján sziklaszilárd hittel ezt meg lehet valósítani. Komolyan vette isteni küldetését, hogy Magyarországot egyben tartsa. Ez oly mértékben sikerült is neki, hogy állandóan hadban kellett állnia az ország védelmében. Fontos kvalitása volt továbbá, hogy mindig az első sorban küzdött.

A különleges lelkivilágára utal az, hogy megsiratta az elesett katonákat, nemcsak a sajátjait, hanem az ellenségét is. Irgalmasságával kapcsolatban nagy tettet vitt végbe, a magyar nép elé szenteket állított, István királyt, Imre herceget is szentté avatta.
Varsányi Katalin gyűjteményének első darabjaihoz családi szálak fűzik. Fivérét, Lászlót ajándékozta meg egy Szent Lászlót ábrázoló fotóval, és ez minden évben így történt. 2017-ben Szent László évében érezte, hogy a már meglévő fotógyűjteményét közkincsé kellene tennie, így alakult ki ez a fotódokumentációs gyűjtemény, amelyben a fotók mellett sok szép imádságot is találunk.   

A kiállítás megnyitóján közreműködött Ecsedi-Oláh Petra népdalénekes és Papp István, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színművésze.

A kiállítás megnyitót moderálta: Bódor Edit, a debreceni polgármesteri kabinet egyházi és határon túli kapcsolatokért felelős referense

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye