Győzött a szeretet! – Jubiláló házaspárokat áldott meg Palánki Ferenc megyéspüspök a Házasság hetében, Nyíregyházán

Győzött a szeretet a házasok között, hűségesek maradtak egymáshoz, és segítik egymást!” – Így köszöntötte a jubiláló házaspárokat és családjaikat Palánki Ferenc megyéspüspök atya február 11-én, a Házasság hete egyházmegyei eseményeinek záró alkalmán Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A főpásztor ünnepi szentmise keretében megáldotta a házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplő házaspárokat.

A bensőséges családi ünnepen a gyermekek, rokonok, barátok is együtt adtak hálát a Jóisten kegyelmi ajándékaiért. Az előkészületekkor a házaspárok nemcsak feliratkoztak a különleges alkalomra, hanem személyes történetüket, házasságuk egy-egy jeles eseményét, örömét is megosztották a szervezőkkel. Így tudtuk meg, hogy több olyan családdal is találkozhattunk, ahol generációk ünnepelték együtt házasságuk kerek évfordulóját.

Az ünnepi szentmisén a házaspárok Isten előtt, a hit fényénél megújították egymásnak tett ígéretüket:

„Esküszöm, hogy el nem hagyom Szerelmemet, hűségemet megőrzöm, Isten engem úgy segéljem!”

Majd megköszönték hitvestársukat, annak minden munkáját, könnyét, mosolyát, az éveket, amelyeket együtt tölthettek, a gondokat, amelyeket egymással megoszthattak.

A házaspárok emléklapot és a Házasság hete emblémájával ellátott terítőt is kaptak ajándékba a jeles alkalmon.

Ezen a napon a világegyházban sokan imádkoztak a házasokért, családokért, valamint a betegekért is, hiszen február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya ünnepét, a betegek világnapját is tartjuk.

Palánki Ferenc megyéspüspök atya elmélkedésének első részében a betegek világnapja üzenetére hívta fel a figyelmet az elhangzott evangélium alapján (Mk 1,40-45), amelyben Jézus meggyógyította a leprás beteget. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az ember születésétől fogva halálra van ítélve, hiszen földi életünk véget ér. Úgy is mondhatnánk, hogy mi is menthetetlenek vagyunk, mint az evangéliumi leprás beteg. De Jézus megszánt bennünket, eljött erre a világra, hogy megmentsen, megüzenje nekünk a csodálatos örömhírt:

„Akarom, tisztulj meg!”, hogy jusson el az életed a teljességre, az isteni életre, az örök életre.

A leprás tulajdonképpen a szívében már akkor meggyógyult, amikor találkozott Jézussal, mert tudta, hogy kicsoda ő, hogy benne Isten látogatta meg az embert. Ezért mondja neki: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!”

„Ha mi is ilyen hittel tudunk Jézussal találkozni, akkor a mi szívünkben is megtörténik a csoda” – fogalmazott püspök atya, majd elmélkedésének második részében a házaspárokhoz szólt, akik egymás iránt különleges felelősséggel vannak, hiszen nekik egymást kell elsegíteniük a Jézussal való találkozásra, hogy rátaláljanak az élet teljességére a szeretetben.

Püspök atya aznap egy ötgyermekes édesanyától kapott üzenetet, amely így szólt:

„Az élet szépsége nem attól függ, hogy mennyire vagy boldog, hanem attól, hogy mások milyen boldogok lehetnek miattad. Hiszen ha valakit átviszel csónakkal a másik partra, te magad is átérsz.


A boldogság nem egy úti cél, az egy utazás. A boldogság nem holnap van, hanem most. A boldogság nem körülmény független, hanem döntés. A boldogság az, aki vagy, és nem az, amid van. Jézus fényében láthatjuk meg, hogy kik vagyunk.”

A püspök atya elmélkedésének záró gondolatában hálát adott a Jóistennek a családokért, házaspárokért:
„Hálásak vagyunk értetek az Istennek, mert a keresztény családokon múlik a jövő, nemzetünk jövője, amely már elkezdődött, hiszen Jézus Krisztus feltámadásával megszületett az ember jövője, és mi ebben a jelenben és ebben a jövőben élünk. Adjon nektek az Úr sok-sok erőt, hogy a házasság szentségében kapott kegyelmet nap mint nap átéljétek. Szolgáljátok egymást, családjaitokat és segítségetek egymást az örök életre!”

Palánki Ferenc püspök atya beszédét az alábbi videón tesszük közzé.

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye