Jézusnak, a tisztulni vágyó „lepráson” megesik a szíve – Homília az évközi 6/B. vasárnapra 2024

Szentírási részek:
Olvasmány: Lev 13,1-2. 44-46 – A leprás – kiközösített
Szentlecke: 1 Kor 10,31-11,1 – Kövessük Krisztust
Evangélium: Mk 1,40-45 – Akarom! Tisztulj meg!

Aki Jézusnak ajtót nyit, azt Jézus az ember saját ajtaján kivezeti és bevezeti a közösség nyitott ajtaján

Kedves Testvérek!
Mielőtt a mai szentírási részek üzenetét keressük, ismerkedjünk meg a Biblia lepra fogalmával. A Biblia számos különlegesen ragályos bőrbetegséget említ lepraként. A Törvény szemében a lepra, fertőző tisztátalanság, ezért a leprás gyógyulásáig és a bűnért való áldozat bemutatását kívánó rituális megtisztulásig ki van zárva a közösségből. Erről szólt az olvasmány. Az Ószövetségben olyan sebnek tekintették a leprát, amit Isten ejt a bűnösön. A lepra tehát a bűn jele, a bűnöst ki kell zárni a közösségből.

Amikor Jézus leprásokat gyógyít meg, diadalt arat a seben, megtisztítja a leprásokat és újra visszaadja őket a közösségnek, ledönti a válaszfalat tiszták és tisztátalanok között. A lepra meggyógyítása jel, amely azt bizonyítja, hogy Jézus az, akinek el kell jönnie. A közösségből kirekesztett bűnös, a közösség számára halott; a megtisztított leprás feltámasztott halott, aki visszatérhet a közösségbe. Jézus az embert azzal gyógyítja meg, hogy magára veszi a betegségét. A leprást visszaadja a közösségnek, és ő maga megy elhagyatott helyre (a leprás helyére). Erről szól az evangélium.

Jézus ezzel a hatalommal felruházva küldi apostolait, küldi Egyházát, küld minket is, Egyházának mai tagjait: „Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10,8) Küld bennünket, hogy essen meg a szívünk a bűnök megsebzettjein, és vigyük számukra a jó hírt: Jézus meg akarja tisztítani őket „leprájuktól”, mutassuk meg, hogy nyitva áll számukra a közösség ajtaja. Ne azt keressük, ami nekünk hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Kövessük Krisztust és a Krisztust követőket, hogy minket is követhessenek, mint Krisztus követőket. 

Február 11-én a betegek világnapja van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki erre az alkalomra, amelyet a szentmiséken felolvasnak. A körlevél ITT is olvasható.

Fodor András
nyugalmazott püspöki helynök, plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye