Fiatal papok továbbképzését tartották Debrecenben, a püspöki székházban

Balogh Gyula atya, gyöngyös-felsővárosi esperes plébános, az Egri Főegyházmegye papi spirituálisa vezette a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló fiatal papok továbbképzését február 6. és 8. között Debrecenben, a püspöki székházban.

Gyula atya a továbbképzésen a papi identitás folyamatos elmélyítésének fontosságáról, a lelkipásztorkodáshoz szükséges „belső tűzről”, annak táplálásáról és a kialvását előidéző okokról beszélt. A továbbképzés mindhárom napján Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisét mutatott be a székház kápolnájában. A lelkivezető elmélkedései, előadásai, a délutáni kerekasztal beszélgetések, közös imaalkalmak segítették a témákban való elmélyülést.

A plébános a továbbképzés második napján pozitív a benyomásról számolt be. Elmondta, hogy a beszélgetésekben az motiválta, hogy segítse a fiatal papokat visszavezetni a forráshoz, ahhoz a mondathoz, amivel elindultak a papi hivatásukban. Az atyák az életükre, hivatásukra, feladataikra, döntésükre, nehezebb élethelyzetükre vonatkozóan primíciás jelmondatuk megtartó erejéről osztották meg személyes tapasztalataikat. Nem feledkeztek el vezérgondolatukról, nyíltan beszéltek a próbatételeikről, de a fény soha nem aludt ki a szívükben.

A szentmiséken azon szentírási részek hangzottak el, amelyek a papi identitásra mutattak rá. Szó volt a meghívásról, amelyben Jézus a szívükbe, lelkükbe ülteti azt, amire meghívja őket: az igehirdetésre, betegek gyógyítására és az ördög kiűzésére. Gyula atya megélt példákat osztott meg a fiatal papokkal. Kórházlátogatások alkalmával számos gyógyulást megtapasztalt már, amelyek során nem pusztán fizikai gyógyulást, hanem a szentségek fölvétele után a lélekben megélt béke látható jelét tapasztalta meg az arcokon. Továbbá hangsúlyozta, hogy az emberek viselkedésében, beszédében jelen lévő gonosszal szemben nap mint nap fel kell venni a harcot. Ilyenkor egy-egy fohászban ki kell mondani Jézus és a Szűzanya nevét, hiszen a gonosz erre a két névre haragszik a legjobban.

A második nap a csodálatos halfogás története hangzott el a szentmisén (Jn 21,1-14). Ennek egyik üzenete, hogy az Úr akkor jelenik meg, amikor a tanítványok egész éjjel nem fogtak semmit. Ha próbatétel előtt állunk, és fáj a lelkünk, Jézus egyszer csak megjelenik. A kifinomult lélek észreveszi ezt. „Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot” – idézte itt József Attilát a plébános.

Gyula atya előadásaiban a papi identitás megerősítésében azt a fontos kérdést is feltette az atyáknak, hogy milyen az istenképük, mi a legnagyobb titka Istennek, amit feltár bennük. A plébános arra hívta fel a papok figyelmét, hogy nézzenek rá egy-egy életszakaszuk istenkapcsolatára, és arra, hogy most mit jelent, milyen számukra az Isten. Milyen az istenképük a szenvedésben, az elbukásban, a csendes magányban, a lelki békében. Isten ma is meg akar lepni, és új képet akar bemutatni önmagáról.

A beszélgetéseik során a karizmatikus mozgalmak is szóba kerültek, ezen belül a Fokoláré Mozgalom, amelynek Gyula atya maga is tagja. A mozgalmakban együtt megélt imádkozás, dicsőítés fölerősíti a hívekben az egymás iránti szeretetüket, azt az egységet, amelyet Jézus az utolsó vacsorán kér: „Legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,21).

A továbbképzés során a lelkivezető többek között kitért a papi közösségek megtartó erejére, a közös kirándulások fontosságára, amelyek megerősítik őket közös útjukban, a papi szolgálatukban.

A fiatal papok továbbképzésére a résztvevők két rövid elmélkedéssel is készültek, amelyeket a Debrecen Televízió stábja rögzített. Az elmélkedéseket a Debrecen Televízió Erőnk Forrása című felekezeti magazinműsora következő adásaiban láthatjuk majd.

***

Balogh Gyula plébános
Született: Besenyszög, 1952. 10. 14.
Életút: 1978-1982. Újfehértó, káplán; 1982-1988. Eger-Fájdalmas Anya, káplán; 1988-1991. Újfehértó; plébános; 1991-1992. Eger-Fájdalmas Anya, plébános; 1992-1999. Ózd, plébános; 1999-2006. Érseki Papnevelő Intézet, Eger, spirituális; 2006-2013. Késői Hivatások Szemináriuma, rektor; 2008-2013. Érseki Papnevelő Intézet, Eger, rektor; 2009- főszékesegyházi kanonok; 2013-2018. Miskolc-Újdiósgyőr, plébános; 2013- főegyházmegyei papi spirituális; 2018-tól Gyöngyös Felsőváros, plébános; 2018-tól Gyöngyösi Esperesi Kerület, esperes)
Pappá szentelték: 1978. 06. 18.
Szolgálati hely: 2018- Gyöngyös Felsőváros, plébános, 2018- Gyöngyösi Esperesi Kerület, esperes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye