A betegek világnapjára készülnek az egyházmegye kórházlelkészi szolgálatának munkatársai

Szentmisén vettek részt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának beteglátogatói Debrecenben, a püspöki székház kápolnájában. A szentmisét Németh István püspöki titkár mutatta be, aki homíliájában párhuzamot vont az apostolok első küldetése (ld. Mk 6, 7-13) és a beteglátogatók szolgálata között.

„Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken. Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután folytatta: »Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük. «Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.”  (Mk 6,7–13)

A tanítványok működésük során sok ördögöt kiűztek, és betegeket gyógyítottak, mégsem arról hallunk, hogy az emberek megtértek volna. De a tanítványok legalább valami jót tettek velük. Valami hasonló történik a mi munkánk során is, amikor a betegeket látogatjuk: nem találkozunk látványos megtérésekkel, de a jelenlétünkkel, az odafordulásunkkal, a hallgatásunkkal jót teszünk a betegekkel – és ez a fontos. Ez az, ami miatt nagy szükség van a munkánkra, amely ha nem hivatás lenne, már biztosan nem lennénk itt – fogalmazott István atya.

A kórházlelkészségi szolgálat munkatársaival ezt követően közösen készítettük el a betegek világnapjára készülve a nővéreknek, orvosoknak szánt jelképes ajándékot. Minden évben megemlékezünk róluk, és mindig nagy szeretettel fogadják a figyelmességet. Az elkészült gyertyákat február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján megszenteltetve visszük a kórházakba.

Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává.
Mint az ünnep neve is elárulja, ilyenkor szoktak gyertyát szenteltetni a katolikus falvakban. A hagyományos, magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a „pogánykát” ki ne cseréljék a gonosz, rossz szellemek. Amikor a fiatal anya először ment a templomba az ún. egyházkelőre vagy avatásra, szintén szentelt gyertyát vitt a kezében. Gyertyát gyújtottak a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, „hogy annak fényénél múljon ki a világból”. Szentelt gyertya égett a halott mellett is. Mindenszentek napján és halottak napján, de más nagyobb ünnepeken, húsvétkor és karácsonykor is meggyújtották. Ugyancsak az egész nyelvterületen elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, égzengés, villámlás és jégeső ellen szentelt gyertyát kell gyújtani. Valószínűleg hasonló védelmi célzattal falaztak szentelt gyertyát az épülő házba is. A Szeged környékiek a szentelésről hazatérve a kilincsre is helyeztek egy kis darabot a gyertyából, hogy békesség legyen a házban. A gyümölcsfákat is megveregették a szentelt gyertyával, hogy bőven teremjenek.
A szentelt gyertyát a sublótban, ládafiában tartották, vagy szalaggal átkötve a falra helyezték. (Forrás: arcanaum.hu)

Ugyancsak Szent II. János Pál pápa rendelte el 1992-ben, hogy a betegek világnapja február 11-én, a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napján legyen.
A megemlékezéssel az Egyház kívánja háláját és elismerését kifejezni mindazoknak, akik életüket szentelték annak, hogy a betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak.
Szolgálatunk 2024. február 9-én, pénteken püspöki szentmisével emlékezik meg a betegek világnapjáról.

Részlet Pázmány Péter: A betegekért  című írásából:
 „… Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben…”

Berényiné dr. Felszeghy Márta
koordinátor – DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye