„Emberarcú péntek esték” – Megkezdődött a jubileumi előadássorozat a Mátészalkai Római Katolikus Egyházközség szervezésében

A Mátészalkai Római Katolikus Egyházközség templomainak felszentelése az idei évben kerek jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból Heidelsperger István püspöki helynök atya, mátészalkai esperes-plébános kezdeményezésére a római katolikus egyházközség kilenc előadásból álló rendezvénysorozatot szervez, ahol ismert egyházi és hiteles világi vendégekkel találkozhatnak az érdeklődők. Az előadások nem titkolt célja az, hogy lélekben töltekezve közelebb kerüljünk Istenhez, egymáshoz és az Egyházhoz.

2024. január 26-án este Nagy Péter – a „Bukósisak az Élethez” – Keresztény Életstratégia Program kidolgozója, a Családtudományi Szövetség alelnöke – tartotta meg a rendezvénysorozat első előadását.

Nagy Péter gondolatébresztő előadásában valamennyiünket érintő kérdésekre kereste a választ. Miért fenyeget egyre több fiatalt a depresszió és a kiüresedés? Mi az értelme a hétköznapok küzdelmeinek? Vajon miért vált puskaporos hordóvá magáról az életről való beszélgetés?

Minden társadalmat meghatároz, hogy mit gondol a transzcendensről, az emberről, az életről, a szabadságról, a családról, a közösségről, mert ezek határozzák meg a társadalom belső működését is. Nagy Péter szerint egyértelműen látszik, elveszítettük a tájékozódási pontot, a transzcendenssel való egységet.

Amely társadalomban megkérdőjeleződnek az erkölcsi szabályok, ott szükségszerűen bekövetkezik a hanyatlás, megrendül a belső rend. A légüressé váló szellemi térben új trónkövetelők, különböző eszmék, ideológiák jelennek meg. Elengedhetetlenül bekövetkezik a civilizáció bukása.

Nagy Péter felhívta a figyelmünket arra, hogy nekünk, európaiaknak, magyaroknak mindenképpen ki kell tartanunk a keresztény tanok mellett.

A keresztény erkölcs által megszabott korlátokat ne lépjük át, hiszen azok egyértelműen biztonságot adnak a számunkra. Nem csak a földi életet, hanem üdvösségünket is védik.

Mivel a kereszténység hívószavai a szeretet és a közösség, Nagy Péter kiemelte, milyen nagy felelőssége van a keresztény családoknak a nevelésben. Szót ejtett az életvédelem fontosságáról is, hiszen az élet az Istentől eredő legcsodálatosabb adomány. Az előadó szerint közös felelősségünk, hogy felkészítsük az utánunk jövő nemzedékeket a nehézségek elviselésére, hogy helyt tudjanak állni ebben a küzdelmes jelenben. Nagy Péter előadását Pál apostol szavaival zárta: „Nehogy a ti szabadságotok ürügy legyen a bűnre”.

István atya az előadás végén megköszönte a tartalmas gondolatokat, majd reflektált is az elhangzottakra. A tét ma valóban nem kevés.  Mivel a jövő a családokban kezdődik, nemcsak az a felelőssége mindannyiunknak, hogy milyen lesz a következő generáció, hanem az is, hogy lesz-e egyáltalán…?

„Én és házam népe az élő Istent választjuk” zárta gondolatait a Szentírás szavaival helynök atya. Az előadáson részt vevő szép számú közönség tartalmas gondolatokkal gazdagodva térhetett haza.

Az előadássorozat következő vendége 2024. február 16-án dr. Tempfli Imre atya lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Dr. Bálint Albertné
Mátészalkai Római Katolikus Egyházközség

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye