Bár hallgatnátok ma Isten szavára… – Homília az évközi 4/B. vasárnapra – 2024

Szentírási részek:
Olvasmány: MTörv 18,15-20 – Prófétát támasztok, őrá hallgassatok
Szentlecke: 1 Kor 7,32-35 – Az Úrhoz való osztatlan ragaszkodás
Evangélium: Mk 1,21-28 – Jézus hatalma

Kedves Testvérek!
A mai szentírási részekben Isten a testben élő emberhez szól, arra hívja, hogy szavára hallgatva, az ő kegyelmét elfogadva, legyőzze a test kívánságait, és osztatlan szívvel hozzá ragaszkodjon.

Az olvasmányban azt mondta Isten: prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki. Őrá hallgassanak. Vonatkozhat ez a Mózes után következő prófétákra, de vonatkozhat Jézusra is, akiben közvetlenül ő szól hozzánk a mi hangunkon, és vonatkozhat Jézus Egyházára, amelyre Jézus rábízta Isten szavának hirdetését.

És vonatkozik minden megkeresztelt, és a Szentlélekkel megerősített (megbérmált) keresztényre, akik részesültek Krisztus prófétai küldetésében. Mert Isten minden ember által küldi az ő szavát a másik emberhez, és minden teremtményéhez. Nemcsak a nyelvünkkel kimondott szó által, hanem minden cselekedetünk, Istentől kapott minden képességünk, hivatásunk gyakorlása által.
Ha Isten ránk vonatkozó terve szerint élünk, akkor azt hirdetjük, amit Isten ránk bízott.
Ha pedig nem aszerint élünk, akkor olyan „szavakat mondunk”, amelyeket nem bízott ránk.
Az ítéletkor Isten közvetlenül kéri számon, ha nem hallgattunk a küldöttei szavára, és személyre szóló lesz az ítélet, ha „hamis prófétáknak” bizonyulunk.

Az evangéliumban azt hallottuk, hogy Jézus szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába és tanított. Arról semmit nem ír Márk evangélista, hogy mit tanított, csak arról, hogy hogyan. A megtestesült Ige úgy tanít, mint akinek hatalma van, maga az Isten szól, és mindenki csodálkozik tanításán. És van ott egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki nem csodálkozik, hanem belekiabál a tanításba. Az ő szavaiból következtethetünk arra, hogy Jézus olyanokat mondott, ami nem tetszett a tisztátalan léleknek (nem tudjuk milyen tisztátalanság tette függővé a megszállottat /testiség? ital? hatalom?/). Most viszont hallhatjuk Jézus szavát, aki mindössze ennyit mond a mai evangéliumban: „Hallgass el, és menj ki belőle!” Ez a szó hatékony, a tisztátalan lélek kimegy az emberből, mindenkiből megdöbbenést vált ki Jézus szavának hatalma, és beszélnek róla, hangzik az ő „szava” Galilea egész vidékén.

Kedves Testvérek! Minden szentmisén itt van Jézus ebben a templomban is és tanít, mint a kafarnaumi zsinagógában. Ráadásul nem a nyilvános működése kezdetén lévő Jézus van itt, hanem a megdicsőült Krisztus!
Hisszük mi azt, hogy ő üdvözítő hatalommal van itt velünk?

A szentlecke hallatán talán többünk szívében ma is felkiáltott a tisztátalan lélek: „mi közünk egymáshoz, Názáreti Jézus?” Miket hirdet a te nevedben Pál apostol? Mit akar a te Egyházad a 21. században a szüzességgel, a szexről való lemondással?

Hisszük, hogy Jézusnak van hatalma belőlünk is kiűzni a tisztátalan lelket? Igen, a tisztátalan lélek fölött van hatalma, de ha mi ragaszkodunk a tisztátalan lélekhez, akkor belőlünk nem tudja kiűzni. Akaratunk ellenére nem tud bennünket feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segíteni.
Próbáljuk ezek után nyitott szívvel megérteni, mit is tanított Szent Pál apostol? Mit tanít az Egyház Isten nevében?

Mit kellene, hogy mondjon a mi életünk az Isten nevében?
Pál azoknak a korintusiaknak írta levelét, akiket ő mentett ki a tisztátalanság lelkének hatalmából. Azoknak a férfiaknak, akiknek nőtlenségében arra van gondja, ami az Úré, hogyan járjanak az Úr kedvében. Azoknak a nem házas nőknek és szüzeknek, akik arra gondolnak, ami az Úré, hogy testben és lélekben szentek legyenek. Őket akarja megerősíteni abban, hogy tartsanak ki ebben az állapotukban és lelkületükben. Így akarja segíteni őket a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra. Nem a házasságról akar mindenkit lebeszélni, mint ahogyan az Egyház sem.

De igenis hirdetjük, és ma is hirdetnünk kell Isten meghívó szavát, a megszentelt családi életre, és az Istennek szentelt élet vállalására, a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra. Hirdetjük, hogy Jézusnak ma is van hatalma a tisztátalan lélek fölött, és hívunk mindenkit, hogy vesse alá magát Jézus megtisztító hatalmának.

Befejezésül én is kérem a zsoltárossal: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy keményszívű.

Fodor András
nyugalmazott püspöki helynök, plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye