„Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27) – Debrecenben is megkezdődött az ökumenikus imahét

A 2024. évi január 21-28-ig tartó ökumenikus imahét Debrecenben a Görögkatolikus érseki hivatal dísztermében kezdődött.
Az imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette. Az imahét programadó témája:
„Szeresd Uradat, Istenedet… felebarátodat pedig, mint saját magadat” (lk 10,27), bibliai alapigéje: Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37).

Az alábbiakban Bródi-Szilágyi Ilona/Hajdúdorogi Főegyházmegye beszámolóját tesszük közzé.

Január 21-én vette kezdetét a keresztény egyházak közös imahete. Ennek különlegessége, hogy a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és akkor még csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az eseményre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy azokat a helyi nyelvekre lefordítsák. Az esemény több évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a MEÖT elnöksége 2017-ben elfogadta, hogy az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen. Ezen a vasárnapon mind a katolikus egyházközségeknek, mind az ökumenikus tanácshoz tartozó tagegyházak gyülekezeteinek lehetőségük van imádkozni az üldözött keresztényekért szerte a világban.

Mint minden évben, most is a görögkatolikus egyház volt a nyitó est házigazdája, idén rendhagyó módon nem a főszékesegyházban, hanem az érseki hivatalban várták a testvéreket. „Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Áldjon meg az úr! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak!” – köszöntötte dr. Szarka Gergely parókus atya a vendégeket. Történelmi pillanatnak nevezte a napot, hiszen egy ortodox parókus, áldozópap vezette az imádságot. Mint mondta: összejöttünk most, hogy imádkozzunk, mint ahogy gyakran tesszük, és várjuk azt, hogy a sötétség oszoljon már, és hogy az üdvösségtörténet hajnala hasadjon fel. Mint említette, az idei esemény anyagát az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus tanács készítette, a végső szöveget pedig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Vatikán Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanácsa által létrehozott nemzetközi bizottság tagjai hozták létre. Igyekezett felhívni a figyelmet a keresztényüldözés súlyosságára, és kérte a híveket, hogy imádkozzanak értük.

Az ökumenikus imahét idei bibliai mottója Lukács evangéliumában található: „Szeresd az Urat, a te Istenedet. és felebarátodat, mint magadat.” A középponti evangélium az egység-megosztottság és a szeretet-gyűlölködés ellentétpárjait állítja elénk, de az irgalmas szamaritánus példázatából következik a vendéglátás fontossága is.

Lukács 10,25–37
„Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a felebarátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”

Az ökumenikus elemekkel kibővített alkonyati istentiszteletet Sipos Barnabás, ortodox áldozópap vezette. Püski Lajos református püspökhelyettes prédikációjában a kérdések fontosságára hívta fel a figyelmet. „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” – szólt a kérdés az Evangéliumban. Szerinte nem mindegy, hogy mit és hogyan kérdezünk. Arra kérte az egybegyűlteket, hogy ez az imahét legyen egy erre való felbuzdulás, segítsünk másoknak is, hogy a lényeg után kérdezzenek, hogy helyesen kérdezzenek. Ezeket a kérdéseket, melyeket Isten felé tesznek, ne hátsó szándék vezérelje! Valóban őszinte lélekkel kérdezzenek! Kegyelemből élő emberként a kegyelem kerüljön a középpontba. Hiszen úgy van üdvösség a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Isten gyermekeként tudjunk másoknak is segíteni ebben, akarjunk így igei feletet adni.

A záró imádság január 28-án lesz, vasárnap, 17.00 órakor a Református Nagytemplomban. A program:
Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök
Igeolvasás: Kiss János baptista lelkipásztor
Előima: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Sipos Barnabás ortodox parókus
Záróima, Úri ima: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor
Áldás: szolgálattevők közösen

Both Antal Alapítvány díjátadója: Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora részére

Az imahét perselyadományát a Debreceni Evangélikus Egyházközség családi bölcsődéjének játszótérfejlesztésére ajánlják fel.

Forrás, fotók: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye