„Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27) – Ökumenikus imahét január 21-28.

A 2024. évi január 21-28-ig tartó ökumenikus imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette. Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet… felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27), bibliai alapigéje: Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37).

A hagyományhoz híven Debrecenben, az imahét minden napján más-más templomban jönnek össze a hívek imádkozni. A Szent Anna-székesegyházban január 24-én szerdán, 17.00 órától kerül sor a közös imádkozásra. Az egybegyűlteket Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszönti, igét hirdet: dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök, az imaközösséget vezeti: dr. Krakomperger Zoltán általános helynök, a székesegyház plébánosa.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök január 25-én, csütörtökön, 17.00 órától az Egyetemi Református Templomban hirdet igét.

Az ökumenikus imahét debreceni záró alkalmán (Református Nagytemplom – Január 28., vasárnap) a hagyomány szerint átadják a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány által 2018-ban alapított Pro Unitate in Christo díjat. Az idén a díjat dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora részére ítélik oda.

A Pro Unitate in Christodíj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyházak között. A díjat olyan kutatónak, egyetemi oktatónak, egyházi személynek, közéleti szereplőnek vagy példás életű egyháztagnak lehet adományozni, aki a felekezettudomány és/vagy ökumenika teológiai tudományok művelésében kimagasló eredményeket ért el, és hosszú időn át, jelentős mértékben hozzájárult a történelmi felekezetek közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez. 

Az imahét perselyadományát a Debreceni Evangélikus Egyházközség családi bölcsődéje játszóterének fejlesztésére ajánlják fel.

Az ökumenikus imahét debreceni imaalkalmai:

Görögkatolikus Érseki Hivatal díszterme (Petőfi tér 8.) – Január 21. vasárnap, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Szarka Gergely görögkatolikus parókus
Igét hirdet: Püski Lajos református püspökhelyettes
Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Evangélikus Templom – Január 22. hétfő, 17.00 óra:
Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Igét hirdet: Dr. Törő András római katolikus esperes
Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Árpád-téri Református Templom – Január 23. kedd, 17.00 óra:
Köszöntés: Veres János református lelkipásztor
Igét hirdet: Tóth Sándor baptista lelkipásztor
Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház – Január 24. szerda, 17.00 óra:
Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök   
Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

Egyetemi Református Templom – Január 25. csütörtök, 17.00 óra:
Köszöntés: Hadházi Tamás református esperes
Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Imaközösséget vezeti: Péter-Szarka László református lelkipásztor

Baptista Imaház – Szappanos utca – Január 26. péntek, 17.00 óra:
Köszöntés: Kiss János baptista lelkipásztor
Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes
Imaközösséget vezeti: Terdik János görögkatolikus pasztorális helynök

Megtestesülés Római Katolikus Templom – Január 27. szombat, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Törő András római katolikus esperes
Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor       

Református Nagytemplom – Január 28. vasárnap, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök
Igeolvasás: Kiss János baptista lelkipásztor
Előima: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Sipos Barnabás ortodox parókus
Záróima, Úri ima: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye