„Isten dicsőségét hirdetem, hazánk Nagyasszonya templomának tornyából szólítom a híveket” – Január 11-től lélekharang is szól a nyíregyházi társszékesegyház harangtornyából

Beemelték a helyére a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház negyedik, Krisztus Király tiszteletére felszentelt harangját január 11-én. Az új harangot Csordás Gábor, a társszékesegyház plébánosa szentelte fel még az elmúlt évben, advent első vasárnapján, az elhelyezésére pedig most került sor.

A társzékesegyház harangjai között a 260 kg-os Krisztus Király lélekharang „kisharang” – a legkisebb, amely 20:00-kor az esti az Úrangyala imádságra hív, hogy imádkozzunk az elhunytakért.
A Krisztus Király lélekharangot az északi toronyban helyezték el a Magyarok nagyasszonya és a Szent Rozália harangok mellé.

Régebben (a ’80-as, ’90-es évekig) a lélekharangot a haldoklás, illetve halálesetnek, egy lélek e világból való távozásának hírüladására használták. A lélekharang hívta a híveket a haldokló mellé, hogy imáikkal kísérjék el élete legsúlyosabb perceiben; tudatta a halál beálltát a hívő közösséggel, s a megszólaltatás módja azt is kifejezte, hogy férfi vagy nő-e a halott. A lélekharang a lélekajánlás (szentségekkel már ellátott), a haldokló melletti imádságok és a haldoklóról való gondoskodás fontos eszköze volt, főként kisebb városi közösségben és falun. Az élet modernizálása, a kórházi halál gyakorisága a lélekharang jelentőségét háttérbe szorította.
A lélekharang hangját temetés kezdetén is hallhatjuk.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház harangjai vasárnaponként a 9:00-kor és a 10:30-kor kezdődő nagymisékre együtt hívják a híveket, és különleges alkalmakkor is , pl. püspöki szentmisék előtt is együtt szólalnak meg. A templom legnagyobb harangjának hangját pedig minden nap délben is hallhatják a nyíregyháziak.

A társszékesegyház harangjai:

A Krisztus Király harang (lélekharang) 260 kg-os, a GRASSMAYR ÖNTÖDE műhelyében készült 2023-ban, Csordás Gábor plébános szolgálata idején. A harang egyik oldalán Krisztus Király képe látható, a másik oldalon felirat olvasható.

A Krisztus Király harang felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉT HIRDETEM, HAZÁNK NAGYASSZONYA TEMPLOMÁNAK TORNYÁBÓL SZÓLÍTOM A HÍVEKET. AMIKOR HANGOM BETÖLTI NYÍREGYHÁZA UTCÁIT, TÉRJEN IMÁRA MINDEN EMBER AZ ÉN VÉDŐSZENTEMHEZ: KRISZTUS KIRÁLYHOZ! A TERMÉSZET ÉS A MŰVÉSZET A TŰZÖN KERESZTÜL HÍVOTT ÉLETRE, A LELKEMET INNSBRUCKBAN ADTA NEKEM A GRASSMAYR ÖNTÖDE 2023-BAN.

A Szent József harang (nagyharang) 1370 kg-os, 131 cm alsó átmérőjű, a déli (jobb oldali) toronyban található.
Az Ecclesia Harangművek Rt. öntötte F. W. Rincker vezetésével 1924-ben Budapesten az I. világháborúban elrekvirált, Samossa József egri érsek által a templomnak adományozott nagyharang pótlásaként. Az új nagyharangot Énekes János plébános adományozta.

A Szent József harang felirata: SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE A HAZA VÉDELMÉRE FELAJÁNLOTT, SAMOSSA JÓZSEF BÍBORNOK EGRI ÉRSEK ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT HARANG PÓTLÁSÁRA, ÖNTETTE ÉNEKES JÁNOS RICHNOI CZ. PRÉPOST EGRI KANONOK, SZABOLCSI FŐESPERES, NYÍREGYHÁZI PLÉBÁNOS 1924-BEN

A Magyarok Nagyasszonya harang (középharang) 769 kg-os, 115 cm alsó átmérőjű, az északi (bal oldali) toronyban található. Szlezák Ráfael öntötte 1947-ben Rákospalotán.
A harang egyik oldalán Szűz Mária látható a Kisdeddel. A másik oldalon felirat.

Magyarok nagyasszonya harang és a Szent Rozália harang. A magyarok Nagyasszonya harang felirata:
BOLDOGASSZONY ÉVÉBEN. 1947-BEN – TEMPLOMUNK VÉDŐSZENTJÉNEK MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK
TISZTELETÉRE ÖNTETTE A NYÍREGYHÁZI RK. EGYHÁZKÖZSÉG. KÉSZÜLT TÖRÖK DEZSŐ APÁT KANONOK. FŐESPERES
ÉRSEKI HELYNÖK LELKIPÁSZTORKODÁSA IDEJÉN – ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN 1947-BEN.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon; magyarharangok.hu
Fotó: magyarharangok.hu, Trifonov Éva

Kovács Ágnes – Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye