Házszentelést tartottak az egyházmegye püspöki hivatalában

Vízkereszt ünnepével megkezdődött a házszentelések időszaka. A hagyomány szerint a pap vízkeresztkor megáldott szenteltvízzel hinti meg a lakásokat, házakat, megáldja a benne lakókat, dolgozókat. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában is hagyomány a házszentelés. Palánki Ferenc megyéspüspök január 8-án szentmisét mutatott be a ház kápolnájában, majd szenteltvízzel meghintette a hivatal dolgozóit, a házban lévő lakóhelyeket és az irodákat.  

Püspök atya a szentmisén lelki útravalóval is ellátott bennünket az elhangzott olvasmány (ld 1Sám 1,1-8) és az evangélium (ld Mk 1,14-20) üzenetét hangsúlyozva:

Az olvasmányban arról hallhattunk, hogy Elkánának két felesége is volt, Fenenna, akinek sok gyermeket adott az Úr, és Hanna, akinek egy gyermeke sem született. Fenenna sokszor bántotta és bosszantotta Hannát, hogy jobban fájjon neki az, hogy nem lehetett gyermeke (ld: 1Sám 1,1-8).
„A képességeinket, feladatainkat nem a másik ellen kaptuk Istentől, hanem azért, hogy együtt dolgozzunk és megvalósítsuk a közös célunkat, az Isten országa építését. Hiszen betelt az idő – és nem a pohár – az Istennél, kétezer évvel ezelőtt Jézus eljövetelével megvalósult az ő országa, amely bennünket is arra hív, hogy térjünk meg, tartsunk bűnbánatot, fogadjuk be az ő evangéliumát, örömhírét, és hirdessük, hogy elérkezett Isten országa” – figyelmeztetett püspök atya.

Az evangélium alapján (ld: Mk 1,14-20) a következő tanítást hallhattuk: Jézus tanítványokat gyűjt maga mellé, akik a barátai lesznek, elfogadják őt és hűségesek maradnak hozzá. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja nekik: „nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket” (Jn 15,15). Mi is lehetünk Jézusnak a barátai.

Jézus a tanítványokat a hétköznapi életükben, munkájukban, halászat közben szólította meg. A tanítványok, a leendő emberhalászok fölismerték Jézusban a hozzánk jövő Istent, és volt bennük egyfajta készség arra, hogy amikor Isten szól, akkor megtegyék azt, amire meghívta őket. A tanítványok rögtön otthagyták hálóikat, készségesen teljesítették Isten akaratát.
Isten bennünket is a hétköznapi tevékenységünkben akar megszólítani. Legyen meg bennünk a jóra való készség, és teljesítsük Isten akaratát!

Jézus azzal a mondattal kezdi nyilvános működését, amivel Keresztelő Szent János befejezte: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mt 1,14). Ez a mi feladtunk is: a megtérés. Úgy tudunk majd készségesek lenni Isten akaratának teljesítésére, amelyből a hitünk fakad, hogy hiszünk az evangélium jó hírében, abban, hogy Isten jön el közénk.

Az elmúlt esztendőben is sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy minden nehézség, súrlódás ellenére Isten rajtunk keresztül is dolgozik, mert nála nem a pohár telik be, hanem az idő.
Bennünket is föl akar használni a jó és rossz tulajdonságainkkal, készségeinkkel, erényeinkkel és gyarlóságainkkal együtt országa építésében.
Igyekezzünk dolgozni magunkon, magunkban, a saját lelkünkben is, építsük Isten országát és segítsünk ebben másoknak! Ehhez kérjük a Jóisten kegyelmét az új esztendőben! – szólt Palánki Ferenc megyéspüspök atya a hivatal dolgozóihoz a tanításában.

A házszenteléskor a püspöki hivatal minden ajtajára felkerült felirat nap mint nap emlékeztetni fog bennünket arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között a házunk, a hivatal felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni.
A feliraton az évszám és a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e házat) olvasható. 20 + C + M + B + 24

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye