Christus Mansionem Benedicat – Krisztus áldja meg e házat – Vízkereszt ünnepe után megkezdődik a házszentelések időszaka

„Békesség e háznak és minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. A házszentelés hagyománya a 15. századtól kialakult szokás, és Vízkeresztkor kezdődik. A szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat.

Házszenteléskor átélhetjük, hogy Isten szerető figyelme az otthon minden szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, és a legelemibb szükségleteink is fontosak a számára. Ő betölti a családi hajlékot, semmi sem idegen számára, hiszen emberré lett, egy lett közülünk.
Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 24. Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: 20 + C + M + B + 24 – Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e házat).

Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni. Hiszen Ő nem hagy el bennünket.
Otthonainkba kérhetünk a vízkeresztkor megszentelt vízből is: a keresztségünkre, istengyermekségünkre és megtisztulásunkra emlékeztető szenteltvíz része lehet napi imáinknak, szokásainknak is. Sok régi családi hajlékban van szenteltvíztartó a falon.
Házszentelést végeznek ugyanilyen módon a lakás fölújítása vagy a ház fölépülése után is. A népi hagyomány a házszentelésnek gonoszűző jelleget is tulajdonít.

A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.
A házszentelés jó alkalom lehet a család és a plébánia (valamelyik) papjának baráti találkozására. A pap ilyenkor közelről találkozhat egy keresztény család valóságával. A lelkipásztor számára fontos érintkezési felület ez a családokkal, melyek az Egyház legalapvetőbb sejtjei, Isten szolgája pedig annak megerősítését hozza a családok számára, hogy fontos szerepe van a nagyobb közösség egészében, és az Úr szeretettel törődik az otthonnal.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye