Szűz Mária istenanyaságának ünnepe és a béke világnapja – Homília újévre – 2024

Szentírási részek:
Olvasmány: Szám 6,22-27 Ároni áldás
Szentlecke: Gal 4,4-7 Az idők teljességében Isten elküldte Fiát
Evangélium: Lk 2,16-21 Mária szívébe véste a pásztorok szavait és gyakran elgondolkodott rajtuk.

Kedves Testvérek!
Ezekben a napokban boldog újévet kívánunk egymásnak, de a jókívánságon túl vajon mire állunk készen? Mit tennénk azért, hogy akinek boldogságot kívántunk, annak valóban boldogabb legyen az élete?

A mai ünnep, néhány példa elénk állításával ötleteket kínál nekünk, hogy hogyan tehetünk valamit azért, hogy boldogabb legyen a magunk és mások élete.

Az első példa ószövetségi. Maga Isten mondja el, hogy milyen szavakkal áldják meg Áron és fiai a népet, illetve hívják le Izrael fiaira az ő nevét, és ő megáldja őket. Az év első napján különösen, de minden más napon hívhatjuk az Urat, hogy ő áldja meg, oltalmazza és ragyogtassa rá arcát szeretteinkre, és legyen hozzájuk jóságos, fordítsa feléjük arcát az Úr, és szerezzen nekik üdvösséget. Isten pedig kijelenti: én megáldom őket, és téged küldelek, aki hívtál engem, hogy közöld velük ezt az áldást, hogy tapasztaltasd meg velük az én oltalmamat és jóságomat, engedd, hogy a te arcodon ragyogjon rájuk az én arcom.

A második példa Máriáé, aki Istenanya és a Béke Királynője. Azé a békéé, ami Isten ajándéka, az ő rendjének a nyugalma. Az ember engedetlensége megzavarta a rend nyugalmát, az ember elveszítette belső békéjét, Istennel való zavartalan barátságát. A mennyei Atya Máriában helyreállította a rend nyugalmát, teljesen betöltötte őt kegyelmével. A Szentlélek által benne megtestesülő Fiú a Béke Fejedelme. Ezért ünnepeljük együtt január elsején Mária Istenanyaságát és a béke világnapját. Benne fogant meg a mi Békénk, Jézus Krisztus, aki meghirdette Isten országát, aki békességet hagyott ránk, az ő Békéjét, Szent Lelkét adta nekünk. Ránk bízta a megváltó áldozatával helyreállított rendet, hogy őrizzük és osszuk meg testvéreinkkel, építsük be jelen világunkba. A küzdő egyház tagjaiként, jelenleg ebben a küldetésben járunk. Ebben az új évben nagyon rá kellene kapcsolnunk küldetésünk komolyan vételére, mert háború dúl a világban. A technika fejlődésének bódulatában megfeledkeztünk a Megváltással helyreállított rend, Krisztus békéjének őrzéséről, a lázas tevékenység közben felszabaduló indulatok, ellenkezések leszereléséről. Vegyünk új lendületet, ne csüggedjünk! A kereszten haldokló Jézus rábízott minket édesanyjára, hogy az ő oltalma alatt teljesítsük küldetésünket, őrizzük és építsük a békét. Azt a békét, amely a maga teljességében az örök dicsőségben tölt el bennünket. Ahol a Béke Királynőjével és az összes szenttel együtt örök békében, az Isten rendjének nyugalmában élünk.

Fodor András
nyugalmazott püspöki helynök, plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye