„Egy Tányér Szeretet” Debrecenben – Az ételosztásban segédkező önkéntesekhez Palánki Ferenc megyéspüspök atya is csatlakozott

350 adag ebédet főztek rászorulók részére a debreceni Szent Anna-székesegyház közösségéhez tartozó fiatal vállalkozók december 23-án, szombaton. Az ételosztáshoz önkéntesek is csatlakoztak, többek között Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya, dr. Krakomperger Zoltán általános helynök, püspöki irodaigazgató, plébános és Németh István püspöki titkár atya, ők a Kolping háznál találkoztak a rászoruló magányos, idős emberekkel.

Az ételosztás négy helyen történt a városban, így a nehéz körülmények között élő emberek az otthonaikhoz legközelebb eső helyeken tudták átvenni a meleg ételt.
A november 1-től április 29-ig tartó krízisidőszakban, Debrecenben minden szombaton más-más felekezet, közösség kínálja meg a rászorulókat meleg ebéddel ugyanazon helyszíneken. Az ételosztáshoz folyamatosan várják az önkénteseket is: 13:00-tól a Kolping Háznál (Böszörményi u. 1.), 14:00-tól a Trafóház Állomásnál ( Petőfi tér 12.), 15:00-tól a volt Meteor Mozi épületénél (Cegléd u.), majd a Hajléktalanszálló Nappali Melegedőjénél ( Dobozi u. 2.).

A székesegyházhoz tartozó fiatal vállalkozók szolgálatát Taskó Rodrigó debreceni vállalkozó indította el. Éveken keresztül a székesegyház udvarán főztek és ott fogadták a hajléktalan sorsú embereket. Néhány éve a debreceni közösségek, felekezetek is főznek a rászorulóknak szombatonként krízisidőszakban, és ehhez csatlakoztak a fiatal vállalkozók is a karácsonyt megelőző szombatot vállalva. Taskó Rodrigó elmondta, mára már a rászorulók több mint 80 %-át az idős, magányos, beteg emberek teszik ki, és ennek üzenet értéke is van. Véleménye szerint még többet kellene törődnünk az idős, elmagányosodó emberekkel.

Az ételosztásnál lelki táplálékban is részesültek a nehéz körülmények között élő emberek. Palánki Ferenc megyéspüspök hálát adott a Jóistennek az ételért és mindazok fáradozásáért, akik a városban hétről hétre vállalják ezt a szolgálatot és segítségére vannak a rászorulóknak. Majd áldást kért a kezdeményezők, az önkéntesek, minden jelenlévő életére és családjaik életére, majd közösen elimádkozták az Úr imáját.

Krakomperger Zoltán atya karácsony ünnepének a tartalmáról beszélt, arról, hogy Isten egy lett közülünk a názáreti Jézus Krisztusban, az emberi létet választva arra, hogy feltárja előttünk önmagát. Éppen ezért érdemes ragaszkodni az Istentől kapott életünkhöz és mindent megtenni annak érdelében, hogy az minél több értékkel teljen meg. Minden egyes ember megannyi értéket hordoz magában, azok is, akik egymással szemben tiszteletet tanúsítva, türelemmel álltak a sorban a meleg ételt várva. Növeljék ezen értékeket magukban, amihez Isten is megadja a segítséget a názáreti Jézus Krisztusban, hiszen ő mindenben közösséget vállalt velünk – fogalmazott Zoltán atya.

Az ételosztásnál egy-két jó szó, jókívánságok is elhangzottak és a halk karácsonyi zene is meghittebbé tette az alkalmat.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye