Készítsük az Úr útját! – Homília advent 2.B vasárnapjára – 2023.

Mire figyeljünk       
az olvasmányban? Izajás azt hirdeti, hogy a bűnök okozta akadályok eltüntethetők, van megbocsájtás.
a szentleckében? Péter apostol azt hirdeti, hogy az Úr nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.
az evangéliumban? Keresztelő János úgy készített utat, hogy a bűnbánat keresztségét hirdette.

Szentírási részek:
Olvasmány: Iz 40,1-5. 9-10 – Egyengessétek Isten ösvényét…
Szentlecke: 2Pét 3,8-14 – Az Úr nem késik ígéretével…
Evangélium: Mk 1,1-8 – Én vízzel keresztellek titeket…

Kedves Testvérek!
Advent első vasárnapján Izajás imáján csodálkoztunk el, és felismertük, hogy ma nekünk, Krisztus Egyháza tagjainak kellene úgy imádkoznunk, virrasztanunk magunkért és népünkért, ahogyan a próféta tette ezt. Advent második vasárnapjának szentírási részei az útkészítésre buzdítanak. Három útkészítő képe tárul elénk: Izajás prófétáé az Ószövetségből, Keresztelő Jánosé az evangéliumból, és Péter apostolé a szentleckéből. Mindhárom útkészítőt azért állítja most elénk az Egyház, hogy tanuljunk tőlük. Ne csak hallgassuk, hogy ők hogyan teljesítették a rájuk bízott feladatot, hanem engedjük, hogy ötleteket adjanak nekünk, mai útkészítőknek, mert amit Isten az Ószövetségben a prófétákra bízott, az Újszövetség hajnalán Keresztelő Jánosra, az Egyház első évszázadában az apostolokra, azt napjainkban az Egyházra, ránk, mai tanítványaira bízza. Tőlünk várja, hogy utat készítsünk Hozzá, és utat készítsünk számára. Utat, amelyen az ember Istenhez érkezhet, és utat, amelyen az Isten elérheti az embert.

Nézzük hát, mit tanulhatunk Izajástól? Mire küldte őt az Úr? Mire küld bennünket? Vigasztaljátok meg népemet! Szóljatok a szívéhez! Egyengessétek Istenünk ösvényét! Mit jelentenek ezek a szavak? Nem azzal küldi Isten a prófétát, hogy dörgölje a nép orra alá a bűneit, hanem hogy vigasztalja meg, kínálja fel neki a megbocsátást, keresse meg a szívéhez vezető utat. Hirdesse meg, hogy a bűnök okozta akadályok megszüntethetők, Isten megbocsátó szeretetének elfogadásakor megnyilvánul az Úr dicsősége.

Mit tanulhatunk Keresztelő Jánostól? Útkészítőnek küldte őt az Úr. Ezért János a pusztában bűnbánatot hirdet. Úgy rombolja le a bűnök okozta akadályokat, hogy meghirdeti a bűnök bocsánatát. Aki bűnbánatot tart, egyengeti az Úr útját, és János művének megkoronázásaként valóban megnyilvánul az Úr dicsősége, megjelenik az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hogy hirdethetünk mi ma hatékonyan bűnbánatot? Valahogy úgy, ahogyan Jézus is tette ezt, amikor beállt a bűnösök közé Keresztelő Jánosnál. Őneki ugyan nem volt bűne, mégis megtette ezt, és a mennyei Atya ekkor nyilatkoztatta ki róla, hogy az ő szeretett Fia. Ha mi őszinte bűnbánatot tartunk, egyengetjük az Úr útját, ha meglátszik életünkön, hogy rátaláltunk az ő útjára, ha felragyog életünkön a megváltottság öröme, mások számára is utat készítünk, bűnbánatunkkal, szentgyónásunkkal missziót teljesítünk.

Mit tanulhatunk Péter apostoltól? Péter apostol már tudta, hogy az út maga Jézus. Az útépítőnek Jézust kell megmutatnia, amint Keresztelő János tette ezt a Jordánnál. Ezt a Jézust mutatja be Péter, aki nem késik ígéretével, hogy vele legyünk, hanem türelemmel viseltetik irántunk, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Ezt a Jézust kell bemutatnunk nekünk is. Jézussá, úttá kell épülnünk, amelyen visszatalál a teremtő Atyához minden teremtménye.

Fodor András
nyugalmazott püspöki helynök, plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye