Megáldották az épülő Szent Anna Óvoda alapkövét Geszteréden

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új, háromcsoportos óvodát építtet Geszteréden, a Szent Anna egyházközség plébániája mellett. Az óvoda ünnepélyes alapkőletételét december 1-én – az esős időjárást figyelembe véve – a templomban tartották. Az alapkövet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg.

Az eseményen továbbá jelen voltak: Németh István püspöki titkár, dr. Törő András debreceni esperes, plébániai kormányzó, szakkollégiumi igazgató; Lengyel József kerületi esperes, plébános; Kerekes László, Geszteréd plébánosa, iskolalelkész; Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Szabó József, Geszteréd polgármestere; Némethné Székely Julianna egyházmegyei tanfelügyeleti igazgató, Kovács István egyházmegyei oktatási igazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Törő András, a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója, az egyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői, a helyi intézmény óvónői, a szereplő óvodások, valamint az építkezésben szereplő szakemberek: Ágoston László, az Archicum ST Kft Tervező iroda képviselője; Pénzes Sándor, a Tompa Társasház Kft vezetője, az építkezés kivitelezője.

Az ünnepélyes alkalmon köszöntők hangzottak el.
Törő András, a házigazda intézmény igazgatója köszöntő gondolatait azzal kezdte: „Nem az a kérdés, hogy léteznek-e csodák, hanem az, hogy hiszel-e bennük eléggé ahhoz, hogy létrehozd őket. Mi hittünk a csodában, álmodtunk róla, hogy egyszer majd az óvodásaink egy modern, tágas óvodaépületben tölthetik jellemüket és tudásukat fejlesztő mindennapjaikat. /…/ Legyen ez az óvoda a geszterédi gyermekek oktatásának, szellemi fejlődésének, hitben való gyarapodásának olyan helye, ahol testben és lélekben egyaránt növekedhetnek.”

Az igazgató megköszönte Palánki Ferenc megyéspüspöknek az egyházmegye támogatását, aki jó gazdaként nyújtott segítő kezet a geszterédi intézménynek, hogy a régi, elavult, korszerűtlen óvoda helyébe egy modern, 21. századi épületet, biztonságos, élhető környezetet építsenek az óvodások számára. Majd köszönetet mondott a Magyar Kormány támogatásáért is.

A beruházás teljes összege: bruttó 493,872 millió Ft, amelyből 325,872 millió Ft egyházmegyei támogatás, 168 millió Ft pedig állami támogatás.

Szabó József polgármester beszédében elmondta, minden gyermeknek meg kell kapnia a személyes és szakmai fejlődését szolgáló legjobb lehetőséget: a legmagasabb szintű oktatást-nevelést, egészségügyi ellátást.
A beruházás illeszkedik Geszteréd Község Önkormányzatának településfejlesztési tervéhez is, hiszen a magas színvonalú szolgáltatás növeli Geszteréd lakosságmegtartó képességét, hozzájárul az élhető község kialakításának folyamatához, vonzóvá téve Geszterédet az ide települők előtt.
A polgármester köszönetet mondott a támogatásért a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, a Magyar Kormánynak. Megköszönte Törő András igazgatónak azt a szakmai tudást, intézményvezetést, elkötelezettséget, amelyet az oktató-nevelő munkában is tanúsít. Végül köszönetet mondott az építők, a tervező odaadó munkájáért.

Soltész Miklós államtitkár köszöntő gondolataiban a döntésről beszélt. A felgyorsult világban sokszor, főként a fiatalok, de felnőttek is nehezen döntenek akár az iskolaválasztásban, pályaválasztásban, párválasztásban stb. A nevelésnek óriási szerepe van ebben. Segítsük fiataljainkat, hogy leginkább a jó mellett döntsenek. A geszterédiek jól döntöttek, amikor az iskola, óvoda katolikus fenntartása mellett tették le a voksukat.

A kormánynak fontos a vidékiek, a kistelepüléseken élők élete is. Az államtitkár elmondta, ez nem volt mindig így. Sokszor lenézték, lebecsülték a vidéken élő embereket, de ezzel óriási hibát követtek el. Ezért az elmúlt években nem elnézést kértek, hanem sokkal inkább cselekedtek. Ennek egyik része, hogy pl. a katolikus egyház is csatlakozhatott a kormány óvodaprogramjához. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye rövid időn belül a harmadik óvodát építteti, csatlakozva ahhoz az országos programhoz, amely a katolikus egyházon belül 13 ezer új- illetve megújuló férőhelyet jelent.

Az ünnepségen az óvodás gyermekek kedves műsorukkal örvendeztették meg a résztvevőket. Az alapkő megáldása előtt Palánki Ferenc megyéspüspök a színvonalas szereplésre utalva elmondta, nem színészi teljesítményt, hanem magát az életet látta, azt, amely éppen hogy csak elindult, és már most virul, növekszik sok ember arcára mosolyt, örömet hozva. „Minden gyermek hasonlított ahhoz a kisgyermekhez, akit a Szent Anna-templom oltárképén láthatunk.

Mária szinte óvón, védőn tartja a kezét, hogy el ne essen a gyermek Jézus. Már nem is fogja, csak vigyáz rá, hogy növekedve egyre inkább önálló életet tudjon élni. Az óvónők, a pedagógusok, a munkatársak, az építők mindannyian így tartjuk a kezünket a gyermekek mellett, hogy tudjanak növekedni korban, kedvességben, bölcsességben Isten és az emberek előtt. Az oltárképről – amelyen Szent Anna és Szent Joachim fogadják az unokájukat, a háttérben pedig Szent József munkájával gondoskodik a családjáról –, a családi harmónia sugárzik. Az egyházban, a templomban vagyunk, és a szomszédban egy vadonatúj óvoda épül, amely családi légkört fog alakítani a gyermekek számára. Olyan szeretetteljes légkört, ahol tudnak növekedni, formálódni, alakulni, hogy egészséges, érett, felelősséget vállaló, elköteleződésre képes felnőttekké tudnak válni.

A főpásztor hangsúlyozta, mindannyiunknak feladata van ebben a folyamatban. Segítsük a családokat itt, Geszteréden, hogy tudjanak fejlődni, növekedni és szeretetközösséggé válni. Gyakran elhangzik, hogy jó családi háttér mellett lehet igazán jól dolgozni. Püspök atya azt mondta, ez fordítva van. A család az előtér, az összes többi csak háttér, mert a családban, a szeretetközösségében növekedik a gyermek, a jövő, aki maga Krisztus.
Palánki Ferenc püspök végül megköszönte a kormány támogatását, az összefogást, amelynek eredményeként az elmúlt években itt, Geszteréden valóban csodák születtek.

Az utókor számára az időkapszulába a következő tárgyakat és dokumentumokat helyezték el: az óvoda tervrajza, az óvodai és iskolai nevelőtestület névsora, fényképe; az óvodások rajzai, a régi óvoda fényképe, a Kelet- Magyarország aznapi száma (2023.12.01.).

Kovács Ágnes – Örömhír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye