„Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) – Fr. Juhos Benjamin ferences szerzetes mutatta be újmiséjét a debreceni Szent László-templomban

Ünnepi szentmisére gyűltünk össze 2023. június 18-án a debreceni Szent László domonkos templomban: Fr. Juhos Benjamin ferences szerzetes mutatta be újmiséjét, akit június 3-án szentelt pappá Majnek Antal OFM püspök Esztergomban.

Benjamin testvér a Szent László Plébánia közösségének tagja volt, itt indult ébredése a szerzetei hívatás iránt. Az ünnepi eseményt jelenlétével megtisztelte hét ferences szerzetes, a domonkos atyák, a közösségünkből elszármazott Györfi Szabolcs atya, pálos szerzetes, Nagy Pál atya, Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége Politikai-Gazdasági Osztálya vezetője, valamint a rokonság és nagyszámú hívek.

Az újmisés atyát és az egybegyűlteket Tokodi László domonkos szerzetes, házfőnök, plébániai kormányzó köszöntötte.
„Nagy kegyelem, ha egy ember elkötelezi magát az Istennek, és most szolgálni szeretne – kezdte köszöntőjét László atya, majd Pilinszky János: Átváltozás című versét idézte:
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

Téged is változtasson át, Benjámin testvér, az átváltoztatás. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy téged közülünk kiválasztott. A kiválasztottságra mi méltatlanok vagyunk, mert nem mi vagyunk a jók, hanem az Isten” – zárta köszöntő szavait László atya.

Az ünnepi szónok Mészáros Domonkos OP atya volt, aki 1992 és 1996 között plébánosunkként ébresztgette Benjámin testvérben az Isten iránti vágyat, majd később is egyengette útjait.
Gergő, aki igent mondott – kezdte beszédét a szónok –, a kezdődő papi élete ujjongásával mutatja be most a szentmisét. Mi is az igen? Mire is mondott Gergő igent? Isten adja a vágyat az Ő követésére. Isten nagy ajándéka ez a vele való egység, az örök élet jelenléte, melyet a világ nem ért meg.

Magyarszéken a karmelita nővérek kolostorában található egy ikon, mely Szűz Máriát ábrázolja, szívében a kis Jézussal, aki nem apró csecsemő, hanem a Pantokrátor, az ítélkező, aki majd eljön. Pici, de uralkodik, kezében az Írás.Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 28-30) Ezt a Bíró mondja. A Teremtő szeretetével mondja: „Jöjjetek.”

A szentmise össze akarja gyűjteni az embereket az egész világon. Erre valók a szentségek is. Jézus vágyakozik ránk a szentségek nyújtotta kegyelmek segítségével is. Gondoljuk végig, micsoda felelősség a szentségek vétele életünkben.
Miért van az, hogy csak a bajban fordulunk Istenhez? Miért fordulunk el a szentségek nyújtotta kegyelmektől? Hová lesznek az elsőáldozó gyermekek? Miért nem élünk a szentségi házasság nyújtotta kegyelmekkel? „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek” (Luk 22,15). Jézus a végsőkig szeret minket. Vágyunk a szentáldozásra? Isten a maga teljességével vágyik boldogságot adni.

Ha buzgón imádkozzuk a rózsafüzér tizedeit, Mária lelkületével járhatjuk kemény, nehéz utunkat. Ő azért bírta ki élete nagy nehézségeit, Fia elvesztését is, mert tudta: a szeretet győz. A Pantokrátor fog győzni, a szentégi Jézus tud ebben minket megerősíteni.
Ne felejtsük el: Isten örökké szeret – zárta gondolatait Domonkos atya. Örökké!

A szentmise végén köszöntések hangzottak el a Domokos-rend és a plébánia, valamint Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony részéről. Ezek után Benjámin testvér újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. Az ünneplés agapéval folytatódott.

Kedves Benjámin testvér! Papi jelmondatodnak a következőt választottad: „Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) Imádkozunk érted, hogy sok termést hozz életedben Isten dicsőségére!

Fotó: Tóth Attila
Havas Lászlóné
Szent László Domonkos Plébánia, Debrecen

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye