A „Billings forradalom” 70 évvel később – Világkongresszuson vettek részt a Magyarországi Billings Központ munkatársai Rómában

A Billings Ovulációs Módszer Világszervezet (WOOMB International) 2023. április 28-29-én tartotta nemzetközi kongresszusát Rómában „A „Billings forradalom” 70 évvel később: A termékenységi ismeretektől a személyre szabott orvoslásig” címmel – amelyet a Billings Ovulációs Módszer 1953-as felfedezésének 70. évfordulója alkalmából rendeztek.

Az eseményre – melynek helyszíne a Szent Szív Katolikus Egyetem volt – közel 400 résztvevő érkezett, több mint 30 országból: a módszer oktatói, terjesztői: lelkipásztorok, orvosok, illetve a fiatalokkal és családokkal foglalkozó egyéb szakemberek. A magyar közösséget 15 fő képviselte a Kárpát-medence alábbi településeiről: Budapest, Debrecen, Kismaros, Kolozsvár, Máriapócs, Nyíregyháza, Nagykároly, Piliscsaba. A csoportot három lelkipásztor kísérte, akik a módszer alapos ismerőiként vettek részt a szakmai továbbképzésen: P. György Alfréd kamilliánus tartományi elöljáró, P. Szenes István plébános, a Vianney Testvérek Közösség elöljárója és a Magyarországi Billings Központ lelki vezetője, valamint Czier István mezőfényi plébános, az erdélyi régió lelki vezetője.

A kongresszust Dr. Maria Luisa Di Pietro professzor asszony (Szent Szív Katolikus Egyetem) és Bernadette Davies (WOOMB International) igazgató asszony nyitotta meg, majd Eugenia Maria Roccella családügyi miniszter asszony videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Őszentsége Ferenc pápa képviselőjeként Excellenciás Mons. Claudio Giuliodori püspök olvasta fel azt a négy oldalas levelet, melyet a Szentatya a kongresszus résztvevőinek írt az ünnepi eseményre –  a levélről következő cikkünkben számolunk be részletesen.

További köszöntések hangzottak el Prof. Massimo Antonelli (Szent Szív Egyetem Bioetika Központ igazgatója), Mons. Claudio Celli (VI. Pál Nemzetközi Tudományos Intézet elnöke), Prof. Antonio Gasbarrini (Szent Szív Egyetem Sebészeti Karának dékánja), valamint Prof. Giovanni Scambia (Gemelli Klinika tudományos igazgatója) részéről.

A két napos szakmai találkozó előadásait négy szekcióülés keretében dolgozták fel a jelenlévők, melynek témakörei a következők voltak:

  1. A tudomány forradalmasítása: történeti áttekintés és a kutatások fejlődése
  2. A reproduktív egészségvédelem forradalmasítása: diagnózis és prevenció
  3. A kultúra forradalmasítása: antropológia, oktatás, politika
  4. A „Billings forradalom” világszerte – a világ Billings Központjainak beszámolói

Magas színvonalú előadások és értékes tanúságtételek hangzottak el a két nap során valamint a termékenységgel kapcsolatos legújabb orvosi kutatások eredményei, melyeket elsőként ezen a szakmai konferencián mutattak be a különböző kutatócsoportok képviselői.

Az előadók beszédeiből, legfontosabb gondolataiból összegyűjtött válogatás – a teljesség igénye nélkül – rávilágít a „Billings forradalom” hatásának néhány aspektusára:

„Egy ilyen konferencia a fiatalok számára is rendkívül fontos. Például egy gimnáziumban nem feltétlenül szexuális felvilágosításra van szükség, hanem a test megismerésére. A fiatalokkal megismertetni saját testüket és termékenységüket, százszor többet ér, mint egyéb praktikák. Ők majd továbbadják ezt az ismeretet a környezetüknek.”  (Antonio Gasbarrini, a Gemelli Klinika gasztroenterológus professzora, a Szent Szív Katolikus Egyetem dékánja)

„A gyermekvállalás szempontjából rendkívül fontos a nő életkora. A szépségnek nincs kora, de a termékenységnek igen. A 37. életév ilyen szempontból kritikus. Kitolni a gyermekvállalás idejét különböző okokra hivatkozva hazugság. Téves ígéret, hamis jövőkép, hogy a tudomány majd megoldja ezt a kérdést. A mesterséges megtermékenyítő eljárások nem segítenek. A megoldás: a nők tájékoztatása, mely megváltoztatja gondolkodásmódjukat.” (Antonio Lanzone szülész-nőgyógyász professzor)

„A konferencia célja az élet szolgálata. Fontos, hogy a termékenység értéket kapjon a társadalomban, különösen a sajnálatos olasz valóság – a demográfiai tél – miatt.” (Alfredo Mantovano helyettes államtitkár)

„Az anyaság felértékelésére van szükség. A termékenységgel, az anyasággal, a szoptatással-táplálással kapcsolatos tudás átadása a női világban érték, tudatos vállalás volt. Korábban ezt a generációk átadták egymásnak. Most ez a tudatosság hiányzik. Fontos, hogy megértsük és kezelni tudjuk a testünkkel, egészségünkkel kapcsolatos ismereteket. A Billings Ovulációs Módszer alapvető segítség ebben. Valójában nem születésszabályozási módszer, hanem tudatos ismeretekre épülő életfelfogás, életfilozófia, amely része annak az egész társadalom számára fontos nevelési folyamatnak, mely az egészség védelmére irányul. A Billings Módszer egy gyakorlati tudás, amelyet át kell adnunk a nőknek. Sajátossága, hogy általa értékké válik a természetesség. A konferencia célja az, hogy beszéljünk a Billings Ovulciós Módszer aktualitásáról!” (Eugenia Roccella családért és esélyegyenlőségért felelős miniszter)

„A Billings Ovulációs Módszer egy örömteli szeretetnyelv a házaspár számára, mellyel megélik a természetességet anélkül, hogy az rettegéssel járna, így a módszernek terápiás hatása van a házasságra. A módszer egy érték, amihez eljutni mindenkinek joga van.”  (Dr. Paola Pelliccano, az Olasz Billings Központ vezetője, a Természetes Születésszabályozás Tanulmányi és Kutatóközpontjának igazgatója)

„ Kísérni kell a párokat ebben az összetett és kényes kérdésben, ezért újra meg kell ismerni és ki kell dolgozni a szexualitás jelentőségét. A Humanae vitae bátor kezdeményezés volt, a Billings Ovulációs Módszer pedig tudományos eszköz, mégis nagy a tudatlanság ezen a területen. A tudományt használjuk a kontrollra – mert ha megpróbáljuk kontrollálni azt, amit nem ismerünk, akkor tönkretesszük. Az emberi szexualitás immanenciája és transzcendenciája kihívás az egyház számára. Ezt a területet újra kézbe kell venni, új látásmóddal megközelítve. 70 év után talán véget ér a vetés korszaka, el kell kezdeni a Billings művelését: növelni, terjeszteni azt a kultúrát, amit a Billings Ovulációs Módszer jelent.” (Exc. Mons. Claudio Giulidori, a Szent Szív Egyetem általános egyházi elnöke)

„Vallások közötti együttműködés és dialógus útja a Módszer, mely különböző hitű és kultúrájú nemzetek között terjed.” (P. Marco Vianelli OFM)

A konferencia hivatalos nyelve az olasz és angol volt. Ezúton is köszönjük György Alfréd kamilliánus szerzetes atyának a két napos szinkrontolmácsolást.
Az ünnepi eseményt zeneművészeti est zárta, majd egy négy napos továbbképzés követte, amelyen közel 100 fő vett részt.
A világtalálkozó – a szakmai továbbképzésen túl – nagyszerű alkalom volt az ismerkedésre, a tapasztalatcserére, az örömök és nehézségek megosztására, egymás bátorítására. Megerősítő látni, hogy a különböző kontinenseken élő és más-más nyelvet beszélő Billings-módszer oktatókat ugyanaz a meggyőződés fogja össze és ugyanaz a lelkesedés vezeti, mert a Billings Ovulációs Módszer szilárd tudományos alapokon álló, egyetemes módszer, amely minden kultúra és vallás részéről elfogadott, így házaspárok millióinak segít világszerte.   

Lukács Krisztina igazgató – Magyarországi Billings Központ
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye