„Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9,6) – Debrecenben tartották a KELET – Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját

13. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját (KELET) február 10-12. között ezúttal Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium, valamint a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium szervezésében. A találkozót a debreceni Szent József Gimnázium dísztermében és a Kollégium épületében tartották.

A KELET-re Budapestről, Győrből, Pécsről, Veszprémből, Szegedről, Egerből, Miskolcról, Nyíregyházáról, Debrecenből, Temesvárról, Gyulafehérvárról, Kolozsvárról, Csíkszeredáról érkeztek egyetemi lelkészek és egyetemista fiatalok.

A találkozó sikeréről, az egyetemisták helyzetéről, az egyházhoz való kötődésükről, lehetőségeikről beszélgettünk dr. Törő András, országos egyetemi lelkészségi referens, debreceni egyetemi lelkész, szakkollégiumi igazgató, püspöki irodaigazgatóval. Az interjú ITT olvasható.

„Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9,6) Ezt a kérdést Saul tette fel az Úrnak. Mi az én dolgom, mit kell tennem? Az egyetemista korosztálynak az a lényeges, aktuális kérdése, hogy hogyan haladjon tovább az élete útján – fogalmazott a rendezvényt megnyitó gondolataiban a házigazdák képviseletében, dr. Törő András, országos egyetemi lelkészségi referens, debreceni egyetemi lelkész, szakkollégiumi igazgató, püspöki irodaigazgató. A találkozó mottója az Apostolok Cselekedeteiből vett mondat. András atya kifejtette: lényeges, hogy az apostoloknak voltak cselekedeteik, tetteik, amik mentén zajlott az életük. Valamit tettek, valamilyen úton elindultak. Mi kellett ehhez az elinduláshoz? Valaki, aki útra indította őket. Saul Jézus Krisztussal találkozott, aki minket is összehívott. 

Saulból Pál lett. András atya hangsúlyozta, hogy reményre adhat okot Saul történetéből az, hogy a megtérését követően az emberi tulajdonságai megmaradtak, csak az irány változott. Már nem Jézus ellen, hanem érte dolgozott, de ugyanazzal a vehemenciával indult el, amire Jézus elhívta. A mi életünkben is ez történik. Mindaz, ami bennünk van, azt az Úr akarta, és arra hív, hogy megtaláljuk, hogyan tudjuk hozzá alakítani az életünket, közelebb kerülni Istenhez és önmagunkhoz.

Törő András atya bevezető gondolataiban azt is elmondta, hogy ezzel a találkozóval veszi kezdetét az a programsorozat, amellyel a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a megalapításának 30. évfordulóját ünnepli. Szent II. János Pál pápa 1993. május 31-én a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával alapította meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét és Szent László királyunk oltalmába helyezte azt. „Ez az év visszatekintés, de benne van az előrenézés is éppen azon fiatalokkal, akikre a következő 30-40 év vár ebben az egyházmegyében, ebben az országban és a Kárpát-medencében” – tette hozzá.

A KELET – amelyet minden évben más-más katolikus egyetemi lelkészség rendez –, kitűnő találkozási pont azon fiatalok számára, akik az országban, illetve a határon túl működő valamely katolikus egyetemi lelkészég közösségének tagjai. A debreceni találkozón izgalmas, érdekes, vidám interaktív programok tették nyitottá a fiatalok szívét a találkozó üzenetének befogadására.

A megérkezés estéjén a Szólj be a papnak kocsmamissziós alkalom ökumenikus kereteken belül hívta párbeszédre a hallgatókat, lelkészeket. A kérdésekre válaszoltak: Kiss László görögkatolikus, Péter-Szarka László református és dr. Törő András római katolikus lelkipásztorok. 

A beszélgetést Kiss Zita, a Szólj be a papnak alapító tagja vezette. A lelkipásztorok mindenekelőtt bemutatkoztak és tanúságot tettek arról, hogy hogyan indult el szívükben a papi hivatás gondolata, és miként született meg a papság melletti döntés. Az őszinte, hiteles tanúságtételek elindították a fiatalok szívében a saját útkeresésükről, dilemmáikról és az életük útján felbukkanó hogyanokról megfogalmazódó kérdéseiket. Hosszan tartó, jól sikerült beszélgetés élményével zárult a Szólj be a papnak program.

Ezt követően DrHarsányi Endre, a Debreceni Egyetem agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese köszöntötte a találkozó résztvevőit. A rektorhelyettes bemutatta a Debreceni Egyetem képzési struktúráját, kihangsúlyozva azt is, hogy az egyetemeknek milyen közösségmegtartó ereje van. Ebben kiemelkedik a Debreceni Egyetem, ahol a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség is tevékenykedik.

A találkozó résztvevői a vacsora utáni időt a Svetits Intézmény Szent Kereszt-kápolnájában dicsőítéssel töltötték el ifjúsági énekek kíséretében.

A szombati nap szentmisével kezdődött a Szent Anna-székesegyházban. Ezt követően Törő András atya a napindító gondolataiban nyitott jelenlétre bátorította a fiatalokat. Utalt az egyházban zajló szinodális folyamatra, amelynek az a célja, hogy mindannyiunkat megszólítson és megvalósuljon az együtt haladás, a közös gondolkodás. Erre vagyunk meghívva – fogalmazott, és hozzátette, hogy e gondolatiság mentén szerveződött a találkozó, hogy azok a fiatalok is, akik az egyház peremén vannak, ők is megtalálhassák a helyüket ebben a közösségben, mert mindenkinek van benne helye, feladata. A legfontosabb ebben a folyamatban az, hogy a fiatalok maguk találják meg, hogy hol van az ő helyük az egyház vérkeringésében, és érezzék a sajátjuknak ezt a közösséget.

Ebbe a gondolatiságba kapcsolódott be félnapos tréningjével a szegedi Egyházi Fejlesztők csapata Walter Dóra, Gulyás Péter, Pontyos Tamás –, akik játékos módszereket, feladatokat választva oldották a hangulatot, és a különböző városokból érkező egyetemistákat perceken belül egy közösséggé formálták.  

A szervezők az egymás megismerését szolgáló, a fiatalok egyszerű, hétköznapi szokásaira is rámutató kérdésektől fokozatosan haladtak a mélyebb, a közös úton haladás, a bátor megszólalás, közös véleményalkotás felé, kiemelten fókuszálva az odafigyelésre. Odafigyelés a belső hangra, a mellettük ülőre és a Szentlélek hangjára, figyelve, hogy Ő mire hív.

A nagy közösség kiscsoportos feladatot is kapott, egy-egy a szinóduson kijelölt témákat csoportonként dolgozták fel, meghallgatva egymás véleményét és válaszolva a csoportoknak feltett kérdésekre.

A szombat délutáni órákban fakultatív programok is színesítették a találkozót. A résztvevők a következő lehetőségek közül választhattak: a Munkácsy-trilógia megtekintése a Déri Múzeumban, látogatás a Szabó Magda Emlékházban, a püspöki székház megtekintése, „templom-túra” (a Szent Anna-székesegyház, a református Nagytemplom megtekintése idegenvezetéssel), látogatás a Görögkatolikus Metropólia és Hajdúdorogi Főegyházmegye Székházába, termálfürdőzés a nagyerdei rekreációs övezetben, „stadion-túra” (a Nagyerdei Stadion megtekintése idegenvezetéssel). Este pedig farsangi bálra várták a fiatalokat.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a KELET résztvevőit a találkozó zárónapján, vasárnap a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott szentmisén köszöntötte. „Debrecenben jó lenni, de szeretetben együtt lenni bárhol jó.  Vigyétek jó hírét ennek a városnak és annak, hogy az evangéliumban Jézus szól hozzánk, tanít bennünket, kijelöli életünk útirányát és végcélját.

A megyéspüspök elmélkedésében a teremtett világ törvényszerűségeiről beszélt, utalva az elhangzott evangéliumi szakaszra (ld. Mt 5, 17-37). Azok a törvények, amelyeket Mózes a kőtáblába vésett, tulajdonképpen nem külső, felülről ránk erőltetett, hanem az emberi szívbe vésett törvények. Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényeket, hanem hogy teljessé tegye azokat. Tudjuk a Szentírásból, hogy a törvény teljessége a szeretet. 

Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisén elhangzott teljes elmélkedése itt meghallgatható:

A szentmise végén dr. Törő András atya, főszervező mondott köszönetet a lelkipásztoroknak, akik elhozták az egyetemistákat a KELET-re, és megköszönte a szervezők: a Boldog Terézia és a Szent László szakkollégiumok munkáját.

„Jó volt együtt lenni, közösen gondolkodni az Egyházunkról, a benne való hivatásunkról. „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” – emlékeztetett ismét a találkozó mottójára András atya, majd így fogalmazott: Van feladatunk, küldetésünk, amelyet ez a hétvége segített megerősíteni és tisztázni.  Végül köszönetet mondott Palánki Ferenc megyéspüspöknek, úgy is mint  az MKPK Ifjúsági Bizottság elnökének az együttműködő  készségéért, segítségéért.

A szentmise befejező áldása előtt a főpásztor utalt a rendezvény KELET elnevezésére. „Mi Debrecenben Keleten vagyunk. Régen a templomokat keletelve építették a feltámadt Krisztusra mutatva. Nézzünk tehát Keletre, Krisztusra, aki az életünk teljessé tevője, megváltója! Segítsen benneteket az Úr, hogy megtaláljátok a hivatásotokat, mindig az Ő akarata szerint tudjatok élni.” – zárta gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.
A szentmisén közreműködött a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium zenei csapata.

Kovács Ágnes – Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Szent Anna-székesegyházban, a püspöki szentmisén készült fotók: