Sokfélék vagyunk, mindenkinek az életébe személyre szabottan érkezik a Szentlélek, az isteni kegyelem – Palánki Ferenc megyéspüspök gondolatai pünkösdvasárnap reggelén hangzottak el a Szent István Rádióban

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, vagyis a Szentháromság szeretet közössége a Szentlélek által különleges módon működik az apostolok, illetve utódaik és az Egyház révén a világban. Mindenkinek megvan a feladata, minden ember megkapja azt a kegyelmet, amivel együtt működve teljesíteni tudja hivatását, küldetését.  

Amikor a Szűzanyával az imaközösségében együtt voltak az apostolok és a Szentlélek leszállt rájuk akkor nem egy nagy tűzcsóva jelent meg a fejük fölött, hanem mindenkinek a feje fölött egy kis láng. Ez számomra azt az üzenetet hordozza, hogy mindenkinek az életébe személyre szabottan érkezik az isteni kegyelem, a Szentlélek. Sokfélék vagyunk, és ezt a sokféleséget különböző módon, személyre szabottan akarja felhasználni az Isten, és feladatot, küldetést ad. Ez a tudat bátorít bennünket, hogy próbáljunk minél többet felfogni és megérteni Isten üzenetéből, és a hiteles tanúságtételünk révén ezt továbbadni.  

Mit jelentett akkor a pünkösd? Azt, hogy az apostolok bátrak lettek, kinyitották az ajtót, kiléptek és elkezdték hirdetni az evangéliumot, Jézus feltámadását, a megváltott létünket. Éppen ezért ez az Egyház születésnapja, mert elkezdődött a misszió, a küldetés teljesítése, a közösségépítés, Isten országának az építése, vagyis ahogy Jézus mondja: Ő maga az Isten országa, mert amikor eljött erre a világra így szólt: „elérkezett hozzátok az Isten országa” (Lk 11,20).

Ekkor kezdik tehát az apostolok fölépíteni ezt a közösséget, az Ő titokzatos testét, amit Egyháznak nevezünk. Mit is jelent ez?  Nem pusztán egy szervezetről van szó, egy evilági hierarchikus rendről, nem is csupán egy közösségről, hanem arról az Egyházról, amely a megdicsőült egyházból, vagyis a szentek közösségéből, a szenvedő, vagy tisztuló egyházból és a zarándok egyházból áll, ez utóbbit alkotjuk mi, az Egyházból ez látható.

Az apostoloknak az volt a küldetésük, hogy bátran álljanak ki az emberek közé és hirdessék az evangéliumot, és ez ma sincs másként, ma is ugyanaz a feladatunk, csak mások a körülmények. Nekünk most kell helytállnunk és megmutatnunk azt, hogy ez az evangélium örökké érvényes lesz, hiszen ég és föld elmúlnak, de az Úr igéi soha nem fognak elmúlni….”

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel pünkösd üzenetéről Bércessy András, a Szent István Rádió igazgató, főszerkesztője beszélgetett két részben:

Fotó: Molnár Péter

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye