Sárospatakon járt a Szent László Plébánia 50+ csoportja

2022.május 24-én a Szent László Plébánia 50+ csoportjának tagjai közös kiránduláson vettek részt. Az útvonal: Debrecen – Sárospatak – Józseffalva – Bodrogolaszi – Debrecen volt. A jó hangulatú utazás számos élménnyel gazdagította a résztvevőket.

Napsütéses reggelen a Malompark parkolójában gyülekeztünk, majd 7.00 órakor indultunk Sárospatakra autóbusszal. Útközben Jacek atya vezetésével imádkoztuk a reggeli zsolozsmát.

A tervek szerint, 10 órára érkeztünk Sárospatakra, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának kolostorába, majd felfrissülés után megnéztük a Szent Erzsébet Házban található kiállításokat. Kedves és felkészült idegenvezetőnk sok érdekességre hívta fel a figyelmünket, és készséggel válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A sárospataki gótikus vártemplom szomszédságában álló Szent Erzsébet Ház a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény otthona. Az udvar művészi kovácsoltvas kerítése mögött láthatók a vár dél-keleti sarokbástyájának a falai. Valaha itt állott az árpád-házi királynők udvarháza, ahol 1207-ben Szent Erzsébet született, akit a szomszédos rotundában, a királyi kápolnában kereszteltek meg. A ház udvara ma a magyar szentek rózsakertjével, szabadtéri színpaddal, rózsalugasokkal és pihenőkkel várja a zarándokokat és látogatókat. 

11.00 órától Jacek atya Szentmisét mutatott be a Bazilikában, melyen a sárospataki Boldog Mária Lujza csoport és a Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagjaival közösen vettünk részt. Homiliájában beszélt arról, hogy május 24. a domonkos szerzetesek ünnepnapja.

Domonkos 1221-ben Bolognában súlyosan megbetegedett, és azt akarta, hogy ott, a szőlőkről nevezett Szent Miklós templomban, „a testvérek lába alatt” temessék majd el. Így is lett, Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án, és szándéka szerint egyszerű sírba temették ott el. Sokan vallották, akiket különböző betegségek sújtottak, hogy sírjánál visszanyerték egészségüket. A testvérek azonban nem voltak hajlandók elismerni a csodákat, és ezért a fogadalmi ajándékokat összetörték.

Végre 1233. május 24-én IX. Gergely pápa utasítására (amikor Szászországi Boldog Jordán sok testvérrel általános káptalant tartott Bolognában), Teodorik ravennai érsek, pápai legátus jelenlétében márvány emlékműbe helyezték át Domonkos testét. (Ezért május 24-én a Rend megemlékezik Szent Domonkos ereklyéinek átviteléről, és ahol úgy alkalmasabb, ezen a napon ünneplik őt augusztus 8. helyett.) Ekkor csodálatos, természetfölötti illat kezdett áradni a szent testből, „mindenkinek világosan mutatva, hogy Krisztusnak milyen jó illata van itt, azaz, hogy az elhunyt milyen szentéletű volt. Az érsek mondja a szentmisét, és Pünkösd harmadik napja lévén, a kezdő énekben a kórus ezt zengi: Fogadjátok dicsőségetek gyönyörűségét!” (Szászországi Jordán). Ezzel kezdődött a kánoni eljárás, amelynek befejeztével 1234. július 3-án IX. Gergely pápa Domonkost a szentek sorába iktatta. Ezután Vercelli Boldog János, a hatodik rendfőnök, méltóbb sírt építtetett és 1267. június 5-én oda helyezték a testét. Amióta augusztus 6-án ünnepli az Egyház Urunk színeváltozását, azóta Szent Domonkos ünnepe augusztus 8-án van. (Forrás: domonkosok.hu)

A szentmisét követően kedves fogadtatásban volt részünk a Szent Erzsébet nővérek kolostorában. Kanizja Zaborowska nővér, valamint a Boldog Mária Lujza csoport és a Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagjai nagy szeretettel vártak minket, terített asztal mellett fogyasztottuk el a „tarisznyában” magunkkal hozott szendvicseket, utána süti és kávé koronázta meg a rögtönzött ebédet.

Az alábbi videófelvételen ismerős arcokat láthatnak azok, akik velünk voltak.

Az együttlétünket megtisztelte Bereczkei Miklós plébános atya is, aki szeretettel emlegette fel Felföldi László püspök atyával való ismeretségét. Nem tudunk olyan messzire menni, hogy ne találjunk közös ismerőst.

Az Egyház november 14-én tartja Boldog Mária Lujza Merkert liturgikus emléknapját. Mária Lujza Merkertet, a Szent Erzsébet Kongregáció társalapítóját, valamint első általános főnöknőjét ünnepélyes szertartás keretében avatták boldoggá a lengyelországi Nysában, 2007. szeptember 30-án.  A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja társalapítójának, és első rendfőnökének nevét vette fel az a plébániai csoport, melynek tagjai ilyen kedvesen fogadtak minket, és személyes ajándékkal kedveskedtek nekünk, melyet ezúton is köszönünk! Megfogalmazódott a szándék, hogy „testvér csoporttá” fogadjuk egymást, és az 50+ csoport tagjaiként meghívtuk Őket egy debreceni találkozóra.

A szívélyes találkozást követően elsétáltunk a Rákóczi várba, ahol szakavatott idegenvezetésben volt részünk, még egy titkos átjárón is volt szerencsénk átmenni a híres Wesslényi féle összeesküvés színhelyét megtekinteni, ahol „sub rosa” ( a rózsa alatt ) felettébb nagy titkok hangzottak el anno…

„ A Sub rosa  latin kifejezés ,azt jelenti titok, titokban, bizalmasan. Sárospatakon egy egész csodálatos termet kereszteltek erre a névre, s a titkok szobájaként használták.  A Sub Rosa terem, a Várban egy kerek erkélyszoba, melynek boltozatát festett rózsa díszíti. A hagyomány szerint ebben a szobácskában találkoztak a Wesselényi-féle főúri összeesküvés vezetői 1669-ben. Innen ered a név: „A rózsa alatt”. „

 A vár megtekintése után a Józseffalvai Tájházhoz vitt minket a busz, majd délután három órakor a Józseffalvi kápolnában közösen elimádkoztuk az Irgalmasság Rózsafüzért.

Utunkat ezután Bodrogolaszi felé folytattuk, ahonnan a Lónyay kastély megtekintését követően indultunk haza Debrecenbe.

A kastélyt a Pannonhalmi Bencés Főapátságtól kapta meg a Chemin Neuf közösség, akik saját erőből végzik a felújítást. Az ide érkező vendégek, lelkigyakorlaton résztvevők segítenek a különböző lom- és rom eltakarítási munkálatokban – mint egy régi építőtáborban.

Elég romos állapotú az épület, de szisztemetikusan haladnak lépésről lépésre a munkákkal. A tető rendben van, az épület nem ázik. Most belső falazási munkák folynak éppen. Az emeleten pl. egy drótfonatos álmennyezet mögött elő-előtűnnek a régi, szép, íves árkádok, falak, valószínűleg ezeket az álmennyezeteket, álfalakat el is fogják bontani.

Mivel az épületen az idők folyamán elég sok átépítés, átalakítás történt, elveszítette műemlék jellegét, a műemlékvédelem hatásköréből kiesett.

Nagyon szép, hatalmas parkja van a kastélynak, mint egy arborétum, sok a különleges növény és fa. Itt található pl az ország 10-ik legnagyobb cédrusfája is.

A parkban találjuk a Házaspárok Útját, amely gyakorlatilag egy sétaút a park egész területén, a séta időtartama olyan bő 1 órányi lehet és 15 különböző ponton táblákon elgondolkodtató bölcsességeket olvashatunk.

Van ugyan a parkban egy tó, pontosabban már csak a helye, mert kiszáradt, helyén sűrű nádast találunk. Van viszont egy beton medence, egy időben még a falubeliek is idejártak strandolni, manapság viszont már fürdésre nem használható.

A kastély elvileg bejelentkezéssel látogatható, lehetőleg csoportosan várják az érdeklődőket. Bejelentkezni Csomor Ottónál a 06-20/8289573-as számon lehetséges. (Forrás: kastelyok.com)

A hazafelé vezető úton Mária-énekeket énekeltünk, majd este 7.00-re érkeztünk meg Debrecenbe, a Malompark parkolójába.

Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Köszönjük a balesetmentes közlekedést buszvezetőnknek, Lacinak!

Hálával tartozunk Plószné Anikónak, aki sárospataki kötődése okán kiváló szervező és idegenvezető volt, köszönjük Kakas Editnek a busszal kapcsolatos ügyintézést, Jacek atyának a lelkivezetést!

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat