Mától imakilenceddel készülhetünk pünkösdre

A mai naptól, május 27-től június 4-ig tartsunk imakilencedet a Szentlélekhez pünkösdi készületként, például a Szentlélek-litánia elimádkozásával, szólt dr. Krakomperger Zoltán helynök atya, a debreceni Szent Anna-székesegyház plébánosa a híveihez.

Az imakilenced szándékát, módját (imádság, böjt, vezeklési gyakorlat) mindenki szabadon határozhatja meg, de segítségül ajánljuk a Szentlélek-litániát.

Az imakilenced (kilenced vagy latinul novena) elterjedt jámborsági gyakorlat, a szokásosnál intenzívebb imádságban töltött kilencnapos időköz a katolikus egyházban. Mintája éppen az Urunk mennybemenetele és pünkösd közötti kilenc nap, amikor a Boldogságos Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét – írja a Magyar Katolikus Lexikon. A hagyomány szerint a pünkösdöt megelőző hetet váróhétnek, a vasárnapot váróvasárnapnak is mondták.

Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel, és kérjük segítségét magunk és családunk számára, vagy valami más szándékra.

Az Atya ígéretei azoknak, akik legalább háromszor egy héten fogják imádkozni ezt az imát:

1.      Kiszabadítalak az ellenséged kezéből látható módon.
2.      Eltávolítom az akadályokat, amelyek tökéletességed útjában állnak.
3.      Még egy angyalt adok melléd, hogy sugallat által megóvjon a bűn kelepcéjétől.
4.      Kitartasz az erények útján.
5.      Jól megismered fogyatékosságaidat.
6.      Erőt kapsz, hogy megszabadulj a bűnös szokásaidtól.
7.      Megerősítem benned a hitet, reményt és szeretetet.
8.      Megszabadítlak anyagi gondjaidtól.
9.      Megadom, hogy családod kölcsönös szeretetben és egyetértésben éljen.
10.    Aki segíteni akar családjának, felebarátjának, ismerősének rossz szokásainak elhagyásában, fél évig minden nap imádkozza el ezt a litániát.

Szentlélek litánia

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

1.      Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk  Veled kezdődjék.

2.      Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.

3.      Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.

4.      Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.

5.      Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.

6.      Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem.

7.      Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.

8.      Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.

9.      Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.

10.    Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.

11.    Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni.

12.    Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni.

13.    Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét.

14.    Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt.

15.    Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a szeretetlenségtől.

16.    Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.

17.    Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.

18.    Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, taníts meg hallgatni és a kellő időben szólni.

19.    Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts meg jó példát mutatni másoknak.

20.    Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.

21.    Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg helyesen bánni az emberekkel.

22.    Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem.

23.    Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.

24.    Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.

25.    Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.

26.    Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.

27.    Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől.

28.    Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.

29.    Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.

30.    Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzak. Ámen.

Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt, ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy Téged az emberek keressenek, megtaláljanak, szeressenek és a lelkek üdvösségére kitartóan imádkozzanak. Ámen.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye