Ép testben, ép lélek – Közel ezer diák találkozott az egyházmegyei KÖVET rendezvényen Nyírbátorban, ahol az iskolaudvar és a sportudvar átadását is megünnepelték

Közel ezer diákkal ünnepelték a nyírbátori Báthory István köznevelési intézményében az iskolaudvar és sportudvar átadását, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és két vendég iskola középiskolás tanulóinak KÖVET találkozóját május 20-án.

A jeles napra a nyíregyházi Szent Imre, a debreceni Szent József, a kisvárdai Szent László- és a házigazda nyírbátori Báthory István katolikus köznevelési intézményekből, valamint az egyházmegye területén működő debreceni Svetits- és az újfehértói KOSZISZ Szent István köznevelési intézményekből érkeztek a diákok, intézményvezetők, iskolalelkészek.

A nagy rendezvényen meghívott vendégek is osztoztak az átadás és a találkozás örömében: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, dr. Törő András püspöki irodaigazgató, Némethné Székely Julianna és Türk László EKIF főigazgatók, a házigazda Rácz Tiborné intézményvezető, Molnár Katalin az EKIF korábbi főigazgatója, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Ágoston László tervező, Németh Sándor kivitelező, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője és Horváthné Karsai Hédi, Nyírbátor alpolgármestere.

Mindkét esemény az iskola sportcsarnokában szentmisével kezdődött, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be.

A gazdag programokkal teli nap koordinátora Mikos Ákos volt, a Magyar Katolikus Rádió debreceni tudósítója.

„Nem mondalak titeket többé szolgának, … barátaimnak mondalak benneteket” (Jn 15,15). Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya az elhangzott evangéliumi szakaszból idézett homíliája elején, és azt mondta, hogy tele van a szíve örömmel, mert most együtt vannak Jézusnak a barátai. Nagyon jó az, ha Jézus barátaiként tekint ránk, és úgy szeret bennünket, hogy az életét is odaadja értünk, hogy isteni életünk lehessen. Nem azt mondja, mi lesz Vele, mit fognak Vele tenni, ha közénk jön, hanem azt, hogy mi lesz velünk, ha nem jön el. Nem azt mondja, hogy nem érdemeljük meg a szeretetét, bűnösök vagyunk, és nem szeret bennünket, azért mert szenved miattunk, hanem azt, hogy szeret, ezért még szenvedni is képes értünk. Nekünk ilyen barátunk van, és ez a barátság kell hogy meghatározza az életünket – fogalmazott a püspök atya, majd a KÖVET fesztivál – „Ép testben ép lélek” – mottójáról fejtette ki gondolatait. Gyakran külön választjuk a testet és a lelket, mondván, a szentmisén, vagy amikor imádkozunk lelki, majd pl. sportoláskor és étkezéskor testi életet élünk. De ezt a kettőt nem lehet különválasztani. Csak élet van.

Ép testben ép lélek mondat latin megfogalmazásában – „mens sana in corpore sano” – a lélek van előbb. Ha valakinek nem ép a teste, vagy az, akit baleset ér és nem tud mozogni, annak nem lehet ép a lelke? Dehogynem! És pl. az ép, egészséges testben csak egészséges lélek él?

Először is a lelkünkkel kell foglalkozni, hogy bármilyen életkorban, élethelyzetben a szeretet maradandó gyümölcseit tudjuk teremni. Ezért vagyunk együtt, ezért segítjük egymást, és vannak örömteli találkozók, hogy annak élményeiből a testi, a szellemi és a lelki életünk táplálkozni tudjon. Találkozunk együtt Jézussal és ez megerősít bennünket hivatásunkban, a hivatás megtalálásában és teljesítésében, valamint abban, hogy az életünk, amely egyben és egyszerre testi, szellemi és lelki élet, az Isten akarata szerint teljék, hogy amikor véget ér itt a földön, akkor a feltámadt Krisztussal találkozhassunk. Ő az életét adta értünk, és megparancsolta, hogy a szeretet szerint éljünk. Lehet-e megparancsolni a szeretetet? – folytatta gondolatmenetét a főpásztor. Igen lehet – hangsúlyozta, mert a szeretet olyan döntés, mint amilyen Jézus döntése volt mellettünk. Ő életét adta barátaiért, az ellenségeiért, a bűnösökért is, vagyis neki az ellenségei is a barátai. Hiszen nem azért szeret bennünket, mert megérdemeljük, hanem, mert a lényege a szeretet. Ő az, aki megtanít másokért élni, áldozatot vállalni, hogy egymást közelebb vigyük a szeretet forrásához. Ezek azok a gyümölcsök, amelyek megtermésére meghívást kaptunk Jézustól.

Legyen ép, egész-séges a testetek, a szellemetek és a lelketek, vagyis teljességre törekvő az egész életetek, hogy megtaláljátok Jézust, az Ő akaratát, megtanuljátok az Ő szeretetét, és eljussatok a mennyországba. Ezt Jézus ígérte, és amit Ő megígér, azt teljesíteni is fogja – fejezte be elmélkedését a főpásztor.

A szentmise után az iskolaudvar és sportudvar ünnepélyes átadása köszöntő beszédekkel kezdődött:

Horváthné Karsai Hédi alpolgármester, mint mondta, nagy szeretettel a szívében hazaérkezett, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt az iskola tanulója, és felnőttként tanító munkatársa volt, mígnem felkérést kapott a város önkormányzatától jelenlegi tisztségének betöltésére.  Most a városvezetés részéről köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva, az önkormányzat mindent megtesz, hogy az ott működő köznevelési intézményekben a gyermekek megfelelő szellemi, lelki és testi fejlődésben vehessenek részt.

Dicsérte a katolikus intézményt, köszönetet mondott az egyházmegyének mint fenntartónak, mert együttműködve, partnerként vannak jelen a város életében. Az alpolgármester azt is közölte, hogy Nyírbátor minden évben anyagilag is támogatja a városban működő egyesületeket a civil, a kulturális és sport alapból, így ebből a katolikus intézmény diákegyesülete is részesülhet, és az úszószakosztály mellett a röplabdaszakosztályt is támogatják.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő három dolgot emelt ki: A választókerületben kiépült egyházi oktatási, nevelési és szociális rendszerbe összesen 17 intézmény tartozik a történelmi egyházak működtetésében, és a legütőképesebb, legjobb intézményeknek nevezte az egyházi iskolákat. A diákokhoz a szentmise végén elhangzott felszólítással fordult: „Menjetek, küldetésetek van!”, és arra kérte őket, hogy szolgálják embertársaikat és a Jóistent. Az embernek a hite személyes, viszont minden nap megnyilvánul a cselekedeteiben. Harmadik gondolatként pedig kérte a messziről érkezett vendégeket, hogy hazaindulásuk előtt vegyenek egy mély levegőt, és érezzék a nyírség páratlan ajándékát, az akácvirág illatát, aminek bódító illata ezekben a napokban, az akácvirágzás idején betölti térségünket.  

Soltész Miklós államtitkár először is a szentmisén uralkodó teljes csönd megtapasztalásáról beszélt, amelyet, mint mondta sem tanár, sem pap, sem pedig szülő nem tud megteremteni csak az Úr Jézus. Majd a KÖVET találkozó elnevezésének üzenetét szemléltette egy példával: A 19. század végén, a 20. század elején élt Fridtjof Nansen norvég sarkkutató azzal a törekvéssel épített erős hajót, hogy munkatársaival együtt elindul az Északi-sark felé, és addig hajóznak, amíg a hajó befagy az Északi-sark jegébe, majd onnan kutyaszánnal folytatták az utat. Az expedíciójuk két és fél éve alatt átéltek egy fél évig tartó teljes sötétséget, ugyanennyi ideig teljes világosságot, amely felborítja az ember biológiáját, -40-50 Celsius-fokos hideget, hatalmas viharokat, jegesmedve támadást, és a hajót is összeroppantotta a jég. Több mint húsz férfi két és fél évig összezárva igen kemény életet élt. Nem érték el ugyan az Északi-sarkot, de tapasztalatot szereztek, és ezáltal világszerte ismertté váltak.

Akkor nem gondoltak arra, hogy ez az ismertség mit fog jelenteni az első világháborúban. A sarkkutatónak az lett a feladata – ismertsége révén –, hogy követként szolgálja a világot, és segítse a hadifogságokból a katonák kimenekítését. Közreműködése révén több százezer embert juttatott haza otthonába.

A különböző településekről a KÖVET-re érkező diákok – akik katolikus iskolákba járnak –, követként fognak feladatot teljesíteni életük valamelyik időszakban. Ilyen értelemben szinte mindegy, ki milyen tanuló, később felnőtt életük során elő fog jönni az a sok-sok tanítás, a mostani közös együttlét és sok minden más, ami arra fogja őket felhatalmazni, hogy követek legyenek a kereszténységben, a békesség teremtésében és a szeretet továbbadásában.

Az iskolaudvart és sportudvart Palánki Ferenc megyéspüspök áldotta megmajd a főpásztor, valamint Soltész Miklós államtitkár és Simon Miklós képviselő kezdőrúgásával avatták azt fel. A rendezvény ezen mozzanatában közreműködtek a Báthory sporttagozatos diákjai sportbemutatójukkal.

„Ép testben ép lélek!” Az átadás után a KÖVET mottója ismét porondra került, mégpedig a dr. Törő András püspöki irodaigazgató atya által vezetett pódiumbeszélgetésen. András atya vendégei az élet két különböző területéről érkeztek:  Geröly M. Sára nővér (Boldogasszony Iskolanővérek) és Dánielfy Gergő énekes, színész, a Dal-2018 felfedezettje, a 2021-ben megrendezett NEK egyik követe. A közel egy órás beszélgetés alatt számos kérdés merült fel a hivatásról, elhívottságról, lelkivilágról, és válaszoltak, akik már a diákok előtt járnak, a hivatásuk felismerésének útját már megharcolták.

Többek között arra is keresték a választ, hogy mit jelent az egyház a két különböző területről érkező fiatalnak, hol érzik benne a saját helyüket. András atya kifejtette, az egyházmegye nemcsak intézményeket tart fenn, annál ez sokkal többet jelent. Utalt a Ferenc pápa által 2021-ben meghirdetett szinodális útra, amelynek szintén az is a szerepe, hogy megtaláljuk saját helyünket az egyház közösségében. Sára nővér és Gergő is azt mutatja, hogy két különböző, más-más élethelyzetből érkezők az egyház közössége felé tartanak. Ez is azt mutatja, hogy befogadó egyház vagyunk.

Sára nővérnek az egyház szalagkorlátot jelent, amely megtartja őt a saját akaratának útjában, határt szab, megvédi, ha veszélyes helyre tévedne.

Gergő a közösség összetartozását látja az egyházban, azon belül pedig kérdőjeleket. Hitünkben folyamatos élethelyzet előtt állunk, és sok kérdést teszünk fel Istennek, ezekre adott, megtapasztalt, megharcolt válasz ad egy erős köteléket az egyházhoz való tartozásban.

A KÖVET délutáni szakaszában ebéd után zumba tánccal hangolódtak a diákok a sportdélutánra a tornacsarnokban, majd különböző sportprogramok kínálata és jó néhány kihívás várta őket: röplabdatorna, labdarúgótorna, pontgyűjtő verseny (15 fős csapatokban 9 állomáson gyűjtöttek pontokat az iskolák).

A rendezvény a KÖVET-kupa átadásával zárult, amelyet idén a debreceni Szent József köznevelési intézmény győzelmét hirdeti.

A fotógalériát később bővítjük.

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye