Örömút – imádságos séta a Nagyerdőben

Túrmezei Erzsébet: Ragyogás

„Lehet-e annál drágább feladat,
mint, hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!
Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatűnő évek alatt:
Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?”

Az 50+ csoport tagjait, eddigi gyakorlatnak megfelelően, áprilisban is meghívtuk egy, a rendszeres találkozókon kívüli közös programra. Programajánlatunk április 30-án,egy közös séta volt a debreceni Nagyerdőn, csatlakozva a Szent Anna Plébánia csoportjához. A másfél  órás  gyaloglás során rövid elmélkedéseket hallhattunk, amelyet dr. Krakomperger Zoltán, a  Szent Anna-székesegyház plébánosa vezetett. Az elmélkedések az Öröm útja üzenetét közvetítették.

A nagyböjti időben szívesen járjuk a keresztutat, hogy végigkísérjük megváltó Jézusunkat szenvedésének útján, a Pilátusi elítéléstől a kereszthalálon át egészen a sírba tételig. Több mint fél évezrede úgy alakult a keresztút, hogy tizennégy állomásnál elmélkedünk Krisztus szenvedéséről. De a krisztusi megváltásnak nem a kereszthalál volt a záróaktusa. Hiszen Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt. Nagypéntek gyászát húsvét öröme követte.

Már régebben is fájlalták, hogy a húsvéti idő ötven napjára nincs olyan ájtatosság, mely húsvét örömét élné át és hirdetné a világnak. A 2000. évi nagy jubileum római központi bizottsága közzétette a zarándokok hivatalos imakönyvét. Ebben találjuk a keresztút (via crucis) mintájára született ájtatosságot, amely a fény útja (via lucis) nevet viseli.

Imádkozó elmélkedés Urunk dicsőséges misztériumairól, azokról az eseményekről, amelyek Krisztus feltámadása és az első pünkösd között történtek, és amelyek arra tanítanak bennünket, hogy hogyan éljünk a világban a „fény gyermekeiként”, tanúságot téve a feltámadt Krisztustól kapott új életről.

A szenvedő Krisztusra csak emlékezünk. A ma élő Krisztus feltámadt, megdicsőült Megváltó. Igazában vele járjuk életutunkat. Még saját életünk keresztútján is át kell ragyognia a feltámadás örömének, fényének. A feltámadás útja nagyon időszerű figyelmeztetés nekünk, mai embereknek: újra fel kell fedeznünk, élményünkké kell tennünk hitünk igazságát életünk Istenben való beteljesedéséről.  ( forrás: https://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/7606-oeroemut-via-lucis.html  )

Az örömút egy katolikus ájtatosság, melyet általában a húsvét és pünkösd közötti időszakban gyakorolnak. A keresztúthoz hasonlóan stációkból áll, amelyek a föltámadás utáni újszövetségi eseményeket, és a föltámadt Krisztus tanítványaival való egy-egy találkozását örökítik meg. Ezeken az újszövetségi jeleneteken a keresztény hívek elmélkedhetnek. Ennek gyakorlásához elhelyeznek 14 állomást (stációt), melyek a következőek:

1.         Jézus föltámad halottaiból

2.         A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

3.         Jézus megjelenik Mária Magdolnának

4.         Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

5.         Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

6.         Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak

7.         Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára

8.         Jézus megjelenik Tamásnak

9.         Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál

10.       Jézus átadja a főhatalmat Péternek

11.       Jézus tanítványait a világba küldi

12.       Jézus a mennybe megy

13.       Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét

14.       Krisztus elküldi a Szentlelket

Járjuk most végig az örömnek ezt az útját! Az elhangzó imára válaszunk:

„Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert feltámadásod által megváltottad a világot.”

Elindulásunk előtt végeztük a bevezető imádságot, és elmélkedtünk az örömút első stációján: Jézus föltámad halottaiból. Ennek üzenete: A nyitott sír tanúsága.

Első megállónknál vehettük fontolóra a második stációt – A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket: A hit születése a látás által, és a harmadik stációt – A föltámadt Krisztus megjelenik Magdolnának: A hit születése a hallás által.

Második megállónknál a negyedik stáció kapcsán elmélkedtünk azon, hogy Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak:  Az érteni képes és Istenre figyelő szív útja, majd az  ötödik stáció következett – Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben: A belső szem megnyílása.

Sétánk utolsó megállójánál fontolgattuk a hatodik stációt – Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak: Az érzékek és értelem együttes útja, és a hetedik stációt – Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára: A bűnbocsánat pünkösdi eseménye.

Visszaérkezésünk után rövid hálaadást végeztünk.

Az örömút következő 7 stációját május 28-án fogjuk imádkozni. Erre a bensőséges, a természeti környezet szépsége által támogatott imaformára dr. Krakomperger Zoltán atya szeretettel vár mindenkit, régieket és újakat egyaránt!

Köszönjük Zoltán Atyának az imádságos elmélkedést, és minden résztvevőnek a tartalmas együttlétet!

Berényiné dr. Felszeghy Márta – koordinátor, DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye