Egyszer mindenkinek meg kell hoznia az életében a maga életáldozatát – Beszélgetés Hollósy Tibor akolitussal, a Szent Janka Imakör vezetőjével

A Szent Janka Imakör hirdette meg az Ima és misszió mottóval a Szent Janka (Gianna) Beretta Molla-évet, amelyet május első vasárnapján, anyák napján nyitottak meg ünnepélyes keretek között Máriapócson a római katolikus Szeplőtelen Fogantatás-templomban bemutatott szentmisén. Az alábbiakban Hollósy Tibor tanár, akolitus, a Szent Janka Imakör vezetőjével beszélgetünk az imaközösség küldetéséről és arról, hogy a meghirdetett évnek milyen lelki ajándékai várhatóak a még kevesek által ismert imaközösség életében.

– A Szent Janka Imakör is fókuszba kerül az év meghirdetésével. Sokan vannak, akik most hallanak először az imaközösségről. Mire számítanak, a Szent Janka Beretta Molla-év milyen hatással lesz az imaközösség életére.

– Úgy vélem, hogy a Szent Janka év gyümölcse lehet, hogy az imakör bekerül az életvédő körök köztudatába, ezáltal egyre többen kérhetnek tőlünk imaszolgálatot. Ez nagyon fontos, hiszen ezért jött létre az imaközösség. Lelki gyümölcs lehet, az imaéletünk elmélyülése is, ami által több kegyelmet esdhetünk ki Istennél. Nem mellékesen több emberhez eljut a hírünk, és ez által többen csatlakozhatnak hozzánk.

– A Szent Janka Imakör küldetése visszacseng a meghirdetett év mottójában, amely az „Ima és küldetés”.

– Az imakör – Szenes István atya által megfogalmazott – küldetésében is olvashatjuk: hogy mindannyian meghívást kaptunk az életszentségre. Mai világunk minden eszközzel megpróbálja elhomályosítani Isten eredeti tervét a házassággal és a keresztény családi élettel kapcsolatban. Elavultnak tünteti fel az olyan értékeket, mint a hűség, a szüzesség, az áldozat, és egyre pogányabb életstílust akar a családokra kényszeríteni. Ilyen körülmények között a keresztények is bizonytalanná és bátortalanná válnak. Ezért nagy szükség van „hétköznapi szentekre”, olyan átlagos nőkre és férfiakra, akik tanúságot tesznek házasságukkal, családjukkal.

Molla Beretta Szent Janka egy ilyen modern szent, aki mint példamutató fiatal nő, orvos, hitves és édesanya, mindennapi életével akart tanúságot tenni az evangélium nagyszerű értékeiről. Az ő példájára szeretnénk mi is a keresztény hivatás nagyságának és szépségének élő tanúivá válni!”

Az imaközösség küldetését négy pontban fogalmaztuk meg: Hálát adunk az élet ajándékáért, az örömökért, a nehézségekért és minden nekünk juttatott kegyelemért.

Engesztelést végzünk az abortuszokért, a házasságtörésekért, valamint a gyermekek, a nők és a családok ellen elkövetett bűnökért. Szeretnénk imádkozni bocsánatot kérve Jézus Irgalmas Szívétől saját mulasztásainkért, szeretetlenségünkért, bizalmatlanságunkért, figyelmetlenségünkért és az emberiség bűneiért.

Segítséget, gyógyulást kérünk a testi-lelki bajokban, minden nehézségben magunk és szükséget szenvedő testvéreink számára Szent Janka közbenjárására, Isten dicsőségére. Imáinkban hordozzuk a széteső félben lévő házaspárokat, a gyermekáldásra várókat, valamint a keresztény családokat. Különösen kérjük, hogy egyre többen válasszák a természetes családtervezést a romboló fogamzásgátlás helyett, és hogy minél többen ajánlják fel magukat Jézus Irgalmas Szívének.

Küldetésünk továbbá, hogy megosszuk, megismertessük sokakkal Szent Janka életszentségét, hogy ez által ő minél több lelket vezessen Istenhez. Szent Janka tisztelete világszerte elterjedt, több kontinens országaiban, sok gyümölcsöt teremve. Brazíliától Lengyelországig számos intézmény vette fel az ő nevét és működik szellemiségében: alapítványok, egyesületek, templomok, plébániák, kápolnák, életvédő szervezetek, bioetika központok, iskolák, kismama otthonok, árvaházak, előadótermek, kórházak, családsegítő központok. Az a célunk, hogy a lelkiség, amit Isten általa ajándékozott az Egyháznak, hazánkban is terjedjen.

– Nem gyakori, hogy férfi vezessen egy imakört. Mi volt a motiváció?

– A motivációt számomra egyrészt az jelentette, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye akolitusaként szolgálok, feladatunk az igeliturgia vezetése és más szolgálatok, innen jött a bátorság az imakör vezetéséhez, másrészt nagyon megkedveltem Szent Jankát, mert ő egy modern és egyszerű szent. Földi élete során nem tett természetfölötti dolgokat, egyszerűen csak egy mély keresztény életet élt. Élte a mindennapi életét, szép családja, gyermekei voltak, szerette a hivatását, az életet, és amikor döntenie kellett, feláldozta az életét gyermekéért. Azt gondolom, hogy egyszer mindenkinek meg kell hoznia az életben a maga életáldozatát. Szent Janka élete tehát nagyon vonzó számomra, mert ez valahol követhető.

Talán ez adta az erőt, hogy élére álljak ennek az imakörnek, amelynek küldetésével tudtam azonosulni.

– A férfiak elkötelezett, példamutató imája erőt jelent egy közösségben, különösen a családban.

– Igen, napjainkban a férfiak idegenkednek az imádkozástól. A rózsafüzér imára is azt mondják, hogy női ima, pedig Istent szólítjuk meg benne. Az imakör céljai egybecsengenek az én keresztény életemmel is.

– Pontosan mit jelent ez a mindennapokban?

– Egyrészt tapasztalom, hogy ez az ima kegyelmet sugároz a családomra. A közös családi imában jobban részt vesznek a gyerekek, érzik az ima fontosságát.

A Szent Janka Imakörhöz kapcsolódóan nagy csodának tartom azt is, hogy Nyíregyházán újra imádkoznak szervezetten az abortuszra ítélt meg nem született magzatokért. A lelki adoptálás után mindenki kilenc hónapon át imádkozik egy magzatért, annak megszületéséért. Tatár Péterné Krisztina, a Szent Imre Gimnázium tanára, a Szent Janka imakör tagja  – Dóra kislányom osztályfőnöke – nyolc osztályban vezette be ezt az imát, így reggel, az órakezdés perceiben már közel kétszáz gyermek fohászkodik egy-egy magzatért, hétvégén pedig mindezt az otthonaikban, családjaik körében teszik. Ehhez lehet csatlakozni.

A rendszeres ima kihagyhatatlan az életünkből, így a gyermekekben kialakul ez a szokás, és megmaradhat az ez iránti vágy, megtapasztalják az ima áldásos hatását is. Ez egy páratlan kezdeményezés.

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye