A gyászból való felépülés reményének és a megbocsátásnakgyönyörű szimbóluma A MEG NEM SZÜLETETT GYERMEK című vándorszobor három hónapon át egyházmegyénkben is megtekinthető

A magzat elvesztése akár természetes, vagy művi úton történik, minden esetben súlyos lelki sebeket, gyászt és fájdalmat okoz az édesanya számára, de kihatással van társára és további gyermekeire, későbbi gyermekvállalási szándékára is.

Az elmúlt években számos olyan életvédő mozgalom indult világszerte – így hazánkban is –, mely az élet szeretetére és tiszteletére kívánja ráirányítani a figyelmet. Az életvédő mozgalmak bátorítást és konkrét segítséget kívánnak nyújtani, hogy az új élet fogadása öröm legyen, s a váratlan helyzetekben a várandósság megszakítása ne merüljön fel „megoldás” gyanánt, hanem érezze az édesanya az elfogadást, a támogatást maga körül. Ugyanakkor támogatást, vigasztalást szeretnének nyújtani azok számára, akik várva várt gyermeküket természetes úton veszítették el.

A 2022. április 28-tól 2023. április 28-ig tartó Szent Janka (Gianna) Beretta Molla-évnek meghatározó mozzanata a Szobor az életért – közismert nevén A meg nem született gyermek – szobor és Szent Janka Beretta Molla életét bemutató kiállítás vándorlása egyházmegyénk templomaiba. A szobor útjával, a gyógyulás, a szeretet útján a súlyos lelki sebek gyógyulásáért imádkoznak.

A szobor május első vasárnapján, a Szent Janka-év ünnepélyes megnyitásakor a máriapócsi Szeplőtelen Fogantatás-templomban volt látható, majd a Családok útja zarándoklattal a Szűzanya elé vitték a kegytemplomba. Innen az útja Pócspetribe vezetett, ahol jelenleg is megtekinthető. Május 15-től egy héten át a nyíregyházi Szent Imre-kápolnában lesz, majd innen Egyekre szállítják. A gyógyulás útját elősegítő alkotás három hónapon át tekinthető meg egyházmegyénk területén, amelynek további állomásait hamarosan közzétesszük.

A meg nem született gyermek szobor története

A fiatal szlovák szobrászművész Martin Hudáćek még diák korában, a Besztercebányai Művészeti Akadémia hallgatójaként (BSc diplomamunkája­ként) 2012-ben készítette el művét. Célja az volt, hogy segítse a szenvedő anyákat a várandósság elveszítését, vagy akár megszakítását követő gyászában, mély fájdalmának gyógyulásában és lelki tusáiban. Arra szeretett volna rámutatni, hogy van felépülés ebből a traumából, a sebek gyógyíthatók, lehetséges önmagunknak megbocsátani. Szeretné annak a reményét előrevetíteni, hogy aki súlyos veszteséget élt át, talán nemsokára új esélyt kap, és talán gyermeknek adhat életet.

Hudáćek a világ minden tájáról sok elis­merő visszajelzést kapott és kap. A 2015. október 2-én Ferenc pápa számára is átnyújthatta alkotá­sának egy illő másolatát az általános audiencián a Vatikánban. A mű nagy hatására jellemző, hogy Európa szerte, sőt a tengeren túlon is számos példánya megtalálható már.

A harmadik, életnagyságú másolat, melyet 2015 októberében állítottak fel a lengyel­országi Wrocław temetőjében, egy nagyon fontos többletjelentéssel egészült ki: az apa is ott áll az anya mellett.

A műalkotáson a térdre borult, arcát sírás közben kezével eltakaró női alak megrendítően jeleníti meg a trauma súlya alatt összetört, mély fájdalmak közt vergődő, a megbánással küzdő anyát. A mű őt szeretné felemelni. Elmondani, hogy létezik a fájdalmak ezen mélységeiből is felépülés, megbékélés. A kiengesztelődés gyönyörű szimbóluma, hogy maga az áttetszőre formázott meg nem született gyermek az, aki áldást adó kezét anyja feje fölé tartva a megbékélést, a kiengesztelődést ajánlja fel.

A mű eredetileg a Szlovákiai Telgárt (magyarul: Garamfő) településen, Hudáćek akkori lakóhelyén készült, ahol a művész él, az Alacsony-Tátra hegyvonulatai között. Martin Hudáćek a Catholic News Agencynek (CNA) adott korábbi nyilatkozatában így beszélt a szobor keletkezéséről: 

„Minden azzal kezdődött, hogy meglátogattam egy nagyon imádságos lelkű jó barátomat, aki közölte velem, hogy készítenem kell egy szobrot, ami bemutatja a post-abortusz szindróma következményeit.” Ez ugyanis nagyon nagy probléma világszerte, ám nem létezik ilyen témájú szobor. Ezek a szavak nagyon megérintették a szobrászművészt, de abban a pillanatban elképzelése sem volt, hogyan kezdjen neki, így kérte az embereket, hogy imádkozzanak érte. Először arra gondolt, hogy a meg nem született gyermeknek állít emléket.

„Imádkoztam, éreztem, hogy szükségem lenne egy képre, ami megjeleníti a megbocsátást. Egy idő után ez a kép egyre jobban kitisztult: Egy síró anya volt és egy gyermek, aki megbocsát neki.”

Amikor elkészült, sokan jelezték vissza a művésznek, milyen megrendítő hatással bír a szobor látványa a szemlélőre. Sokan számoltak be arról, hogy úgy érzik, közvetlenül nekik szól ez a szobor.

Hudáćek úgy érzi, nem igazán az ő műve ez, sokkal inkább Isten alkotása: „Én csak egy szobrász vagyok, aki az anyaggal dolgozom.” Majd a művész kérte környezetét, hogy imádkozzanak érte, s ez megkönnyítette számára a művészi munka hosszú folyamatát. Amikor imádkozva dolgozott, a munka is könnyebbnek bizonyult.

Elkészülve úgy érezte, ennek a szobornak abban kell segítenie, hogy a kiengesztelődéshez, a megbocsátáshoz eljuthassanak az érintettek: az anya, aki leginkább megbocsátásra vágyik, annak Isten irgalmára van szüksége. Hudáćek a CNA-nek nyilatkozva elmondta: „Szem előtt tartva, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki gyógyítani tudja ezeket a sebeket, remélhetőleg a szobor valamelyest képes segíteni azoknak, akik a poszt-abortusz szindró­má­ban szenvednek. Reméli, hogy a szoborra nézve a megbocsátás fog eszükbe jutni. Látom, hogy világszinten téma lett ez a szobor, és örülök, hogy Isten művének részese lehetek.”

A szobor Magyarországon

2018 júliusában hazánkba is eljutott a szobor egy másolata az Együtt Az Életért Egyesület munkája révén. Az életvédő civil szervezet egyike azoknak, akik lelki és fizikai támasznyújtással segítik a bajbajutott édesanyákat. Teszik ezt azért, hogy a nehéz helyzetű anyák ne kényszerüljenek lemondani gyermekükről a várandósság megszakítása révén. (www.egyuttazeletert.org)

A szobor magyarországi története néhány éve kezdődött. 2016. április 10-én történt, hogy abortuszpárti aktivisták a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége előtt tartottak demonstrációt. A szentmisét oly módon imitálták, sőt gúnyolták ki, hogy az egyik aktivista püspöki ruházatra emlékeztető öltözetben meg is áldoztatta a résztvevőket „abortuszt tabletta” feliratú zacskóból, a „Krisztus teste” kísérő szavakkal. Frivaldszky Gáspár az Emberi Méltóság Központ jogi igazgatóhelyettese, Lábady Tamás volt alkotmánybíró és Zarka Rozina Borbála életvédő aktivista beperelték a demonstrálókat, akik megsértették a katolikus vallási közösséget és ezáltal a közösség tagjainak emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát. A pert vallásgyalázás címen akkor megnyerték, s a részükre ott megítélt 600.000 Ft-ot a szobor megvásárlására fordították.

***

Irgalmas Jézus Krisztus!

Te, aki azt mondtad, „engedjétek hozzám a gyermekeket”, Hozzád fohászkodunk azokért a  gyermekekért, akik már a Te vigyázó oltalmadban vannak!

Hisszük, hogy nálad lelnek békét és nyernek örök boldogságot.

Kérünk, gyógyítsd és vigasztald szüleiket és hozzátartozóikat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretükben küzdenek!  Ámen.

Forrás: Szent Janka Imakör

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye