Ima és misszió – A Szent Janka-évet anyák napján, május 1-én nyitják meg a máriapócsi római katolikus kistemplomban

Szentmisével, vándorkiállítással és a Szobor az életért című vándorszobor útra indításával veszi kezdetét a 2022. április 28-tól 2023. április 28-ig tartó Szent Janka-év, amelyet a Magyarországi Billings Központ imaháttere, a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség Szent Janka Imaköre szervez. A Szent Janka-évet május 1-én nyitják meg Máriapócson a római katolikus Szeplőtelen Fogantatás-templomban a délelőtt 9:15-kor kezdődő szentmisében.

Mit tudhatunk az olasz származású Szent Janka (Gianna) Beretta Molláról, a kezdődő tematikus év kiket szólít meg, milyen programokat, lelki utat kínál? Erről beszélgetünk Lukács Krisztinával, a Szent Janka oltalma alatt álló nyíregyházi székhelyű Magyarországi Billings Központ igazgatójával, valamint Hollósy Tibor tanár, akolitussal, a Szent Janka Imakör vezetőjével.

– A Szent Janka Imakör és a Magyarországi Billings Központ az élet védelméért küzd. Az üzenete hogyan kötődik Szent Jankához? Kicsoda Ő?

Lukács Krisztina: – A Szent Janka-évet április 28-án, Szent Janka (1922-1962) földi születésének 100., mennyei születésének 60. évfordulóján indítottuk el. Szent II. János Pál pápa 2004-ben avatta őt szentté, és az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje lett, valamint az életvédők példaképe, a kismamák őrzője, a hivatást kereső fiatalok segítője, a jegyesek, keresztény családok, asszonyok, özvegyek pártfogója. 2014-ben, amikor az a megtiszteltetés ért minket a férjemmel, hogy felkértek a Magyarországi Billings Központ vezetésére, elhatároztuk, hogy Szent II. János Pál pápa mellé őt választjuk védőszentünkké.

Gianna egy olasz orvos, szerető feleség és anya volt, aki példaértékű keresztény életet élt, mindezt pedig megkoronázta azzal, hogy 1962-ben, 39 évesen feláldozta az életét a negyedik gyermekéért. Férjével nagycsaládot szerettek volna. Sorra születtek gyermekeik, majd a negyedik várandósság elején egy jóindulatú daganatot diagnosztizáltak a méhén, amely veszélyeztette az ő és magzata életét. Három lehetőség közül választhatott: eltávolítják a méhét a magzattal és a daganattal együtt, csak a magzatot veszik ki és a daganatot, vagy csak  a tumort  távolítják el – ő ez utóbbi mellett döntött, ami viszont nagy kockázattal járt. Az volt a határozott kérése, hogy a gyermeke életét mentsék meg. A műtét ugyan sikeres volt, Gianna visszatért családja és feladatai körébe, de – amint azt előre sejtették –, hat hónappal később, a szülést követően komplikációk léptek fel: felszakadt a korábbi operációs seb és a következő héten, húsvét hetének szombatján fertőzés következtében elhunyt. Férjével hat évig éltek boldog házasságban.

Halála után a férje, Pietro még 50 évig élt, és 92 évesen megélte a felesége szentté avatását. A lánya, akiért Gianna az életét áldozta, szintén orvos lett. Nem ment férjhez, hanem az édesapjával együtt az egész életüket arra szánták, hogy ezt a tiszteletet elmélyítsék. Mindezt nem önszántukból határozták el, hanem azért, mert már röviddel Gianna halála után több száz imameghallgatásról szóló levelet kaptak.

Szent Janka (Gianna) Beretta Molla egy 13 gyermekes családban született, amelyben a ferences harmadrendi lelkiséget követték. A családból több testvére választotta a papi és szerzetesi hivatást. A kapucinus szerzetes, orvos bátyjának, Alberto Beretta atyának most folyik a boldoggá avatási eljárása. Ő Brazíliában élt évtizedekig, ahol ingyen gyógyította a betegeket, kórházat is épített. Szent Janka közbenjárására már ott is történtek csodák, mert tudták, hogy Alberto atya húga, az akkor még Boldog Gianna Beretta Molla közbenjárásáért imádkoznak. Az imameghallgatások dokumentálva is vannak. Az egyik csoda egy 5  4 hónapon keresztül magzatvíz nélkül fejlődő baba egészséges születéséről szól.  

Személyes érintettségről is tudok beszélni, hiszen férjemmel mi is kértük Szent Janka közbenjárását, amikor a harmadik gyermekünket vártuk. A vizsgálatok azt mutatták, hogy gyermekünk fogyatékos lesz, de imánk meghallgatásra talált, és egészséges gyermeknek adtam életet. Hálából Janka névre kereszteltük őt. Az ima kegyelmi ajándékaként tapasztaltuk meg azt is, hogy mire megszületett Janka, az előre jelzett betegségének az elfogadása is megszületett a szívünkben.

Ő egy sokoldalú, 20. századi modern szent, aki minden korosztályt meg tud szólítani, még a gyermekeket is.

– Mit tudhatunk a Szent Janka imakörről?

Hollósy Tibor: – Az imakör egy életvédő imacsoport amely egyben  a nyíregyházi székhelyű Magyarországi Billings Központ lelki hátterét is jelenti. Imádságainknak, felajánlásainknak, böjtjeinknek óriási hatását tapasztaltuk meg már eddig is, hiszen a Billings Központ igen szép eredményeket ért el egyházmegyénken túl is, országos szinten. A természetes családtervezést hirdető Billings-módszernek aktív oktatói vannak az egész országban, de még mindig azt gondolom, hogy a történet elején vagyunk. A Szent Janka imakörnek Budapesten, Szentendrén, és Egyeken is vannak tagjai.

Életvédelemmel nem lehet lelki háttérima nélkül foglalkozni. Öt évvel ezelőtt, 2017-ben alakult meg imakörünk, Szent Janka emléknapján, április 28-án. Tagjai Máriapócson szentmise keretében ünnepélyes elköteleződést, felajánlást tettek. 

A közös imaalkalmakat sikerült rendszeressé tenni, a Covid járvány ideje alatt ez online formában erősödött tovább, de mindannyiunknak hiányoztak a személyes találkozók. Egy idő után tovább szerettünk volna lépni, mélyebb lelki háttérként jelen lenni az életvédelmet hirdető Billings Központ mögött. Ebben az áttörés a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson történt, ahol felmerült az igény az imakör országos kiterjesztésére.

Innentől kezdve már egy éve más formában működik az imakör, amelynek online verziója is van.

– Mit jelent ez?

– Csütörtökönként este 8 órakor imádkozik mindenki az otthonában. Az imaórának meghatározott menete van. Egy adott hónapra kijelölt szentírási szakasz olvasásával kezdünk, amelyet az imakör lelki kísérője, Szenes István atya elküld mindenkinek. Ezután elimádkozzuk a Szent Janka litániát, egy életvédő imát, egy engesztelő imát a családokért, majd Szent Janka közbenjárását kérjük a különböző imaszándékokra. Minden hónap utolsó csütörtöki napján online térben találkozunk, hogy együtt közösen imádkozzunk és megosszuk egymással tapasztalatainkat, élményeinket. Vannak oszlopos tagok, de az is előfordul, hogy egy-egy alkalommal valakinek az egész családja  bekapcsolódik az imába. A Szent Janka-évben szeretnénk egy országos találkozót is szervezni.

– Tapasztaltátok-e már az ima áldásos eredményeit, gyümölcseit?

– Az imaközösség küldetését négy szóban foglalhatjuk össze: hálaadás, engesztelés, kérés és megosztás. A hét folyamán összegyűjtjük az imaszándékokat: édesanyákért, kismamákért, gyermekáldásra váró párokért imádkozunk. Döbbenetes, amikor néhány héttel, hónappal később csodás gyógyulások, imameghallgatások történnek. Állandó imaszándékaink közé tartozik a Billings módszer terjedéséért, az életvédő munkatársakért, a gyermekáldásra várókért szóló kérő és hálaadó ima, valamint az abortusz miatti engesztelő ima.

Szerzetesek segítségével leforítottunk számos olasz és angol nyelvű imát, imakilencedet, közbenjáró imát, amelyek magyarul nem ismertek, és ezeket a Szent Janka imafüzetben megjelentettük  a 2018-as életvédő konferenciánkra. Ebben olvashatunk röviden Szent Janka életéről, az imakör küldetéséről, illetve az imádságok mellett található néhány idézet Szent Janka és férje, Pietro levelezéséből. Itt jegyzem meg, hogy ezt a levelezést Szerelmes levelek című kötetben már magyarul is olvashatjuk, hiszen a debreceni székhelyű Szent II. János Pál Intézet 2021-ben kiadta és forgalmazza.

– Az évfordulókon túl milyen üzenete, célja van a Szent Janka-évnek?

Lukács Krisztina: – A Szent Janka-év mottója: Ima és misszió. Imáinkkal hálát adunk a Jóistennek eddigi ajándékaiért, és szolgálatunkhoz, missziónkhoz kérjük az Ő áldását, további kegyelmeit. Missziós küldetésünknek érezzük, hogy Szent Janka tiszteletét szélesebb körben terjesszük egyházmegyénkben, Magyarországon. Úgy gondoljuk, érezzük, hogy mást nem is tehetünk, mert, bennünk is túlcsordul az öröm a kapott kegyelmek hatására, és nem tehetünk mást, mint hogy továbbadjuk ezt az ajándékot, hogy mások is gazdagodjanak.  Szent Janka tisztelete is ilyen a világban, hiszen aki megtapasztalta a  közbenjárásából fakadó örömöket, nem bírja magában tartani, így számos európai országban, sőt még Amerikában is  különböző kezdeményezések indulnak, intézményeket, óvodákat, iskolákat, imaköröket neveznek el róla.

– Beszéljünk a Szent Janka-év programjairól.

Lukács Krisztina: – A Szent Janka évvel minden korosztályt szeretnénk megszólatni. Az ünnepélyes megnyitó esemény anyák napján, május 1-én lesz, Máriapócson a római katolikus Szeplőtelen Fogantatás-templomban a délelőtt 9:15-kor kezdődő szentmisében, ahol a Szent Janka életét bemutató vándorkiállítást is meg lehet tekinteni, valamint útjára indul az Együtt az Életért Egyesület tulajdonában lévő vándorszobor, melynek címe Szobor az életért, vagy közismert nevén a „Meg nem született gyermek szobra” . A szobor ábrázolásában az üvegből megformált, meg nem született magzat látható, aki az édesanyját vigasztalja. A szobor a kiállítással együtt a megnyitó szentmisét követően heteken át vándorol egyházmegyénkben, gyógyítja a sebeket más-más plébánián, egyházközségben. Ez óriási gyógyulási lehetőséget kínál a különböző okok miatt történt magzatvesztéssel, gyermekáldással kapcsolatos sebekből. Ez egy gyógyító út lesz, amely nemcsak az anyát, hanem az egész családot is érinti.

A megnyitó szentmise után a szobrot átvisszük a kegytemplomba egy hét stációból álló Családok útja zarándoklat keretében, amelyhez az elmélkedéseket Szenes István plébános írta külön erre az alkalomra. A kegytemplomban Szent Liturgiával folytatódik a Szent Janka-év ünnepélyes megnyitója.

– Az év során milyen események erősítik még a Szent Janka tiszteletet?

Ebben az évben szeretnénk ismét megrendezni a 2017-ben hagyományteremtő céllal elindított, majd a világjárvány miatt megszakadt őszi életvédő konferenciák idei eseményét,  amelynek aktualitását az adja, hogy a Magyarországi Billings Központ idén 30 éves lesz.

Nem titkolt vágyunk, hogy ebben az évben másokat is inspiráljunk arra, hogy helyi szinten is terjesszék Szent Janka tiszteletét. Továbbá országos lelki napot tervezünk a billings oktatóknak.

Kapcsolatban vagyunk a szent 60 éves lányával, Gianna Emanuelával, akiért édesanyja az életét adta. Terveink között szerepel, hogy még a Szent Janka-évben meghívjuk őt Magyarországra. 

– Az életvédelem mindannyiunkat érint. A Szent Janka-év is erre fókuszál, és talán sokakban felmerül az elhatározás, hogy csatlakoznak a Szent Janka imakörhöz. Hogyan lehet ezt megtenni?

– Szent Janka tiszteletére indítunk egy honlapot a szentjanka.hu oldalt, napokon belül elérhető lesz, amely egy információs oldal, Európa több országában is találkozunk hasonlóval. Ennek az a célja, hogy összefogjuk azon településeket, ahol jelen van Szent Janka tisztelete a gyakorlatban.

Ima Szent Janka közbenjárásáért

Istenünk, Atyánk, áldalak és magasztallak Téged, amiért nekünk adtad Szent Jankát, aki mint nő, feleség, édesanya és orvos felragyogtatta Evangéliumodat. Köszönöm, hogy általa megtanítasz minket minden emberi élet tiszteletére és befogadására. Téged keresett, Urunk Jézus, és szolgálatodat, amikor élethivatást választott, amikor a házastársi szeretetben az Egyház és az emberiség iránt táplált szereteted jelévé vált, amikor irgalmas szamaritánusként megállt minden beteg, kicsiny és gyenge ember mellett, amikor egészen odaadta magát, hogy új életet adjon. Kérlek, Istenünk, Szent Janka érdemeiért és közbenjárására add meg a kegyelmet, hogy……………(saját kérés). Szentlélek Úristen, adj bátorságot és bölcsességet, hogy növekedhessek a szeretetben, a szolgálatban és életszentségben! Ámen

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye