A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata országos szakmai napot szervez Debrecenben

Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj” (Jer 20,7). Az egyházmegyék kórházlelkészi szolgálatainak munkatársai és önkéntesei számára 2. alkalommal rendez szakmai napot a DNYEM kórházlelkészi szolgálata 2022. 05. 21-én, a debreceni Megtestesülés plébánián (Borbíró tér 9.). A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lapokat kérjük a beteglatogato.koordinator@gmail.com email címre visszaküldeni 2022. május 10-ig.

A szakmai nap programja:

9:00 – 10:00 – regisztráció, találkozások, beszélgetések

10:00 – 11:00 – szentmise

11:00 – 11:30 – 1. előadás: Elmegyek a szent helyekre. Isten csodáival találkozom magamban és a másikban. – Dr. Faragó Artúr a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat kórházlelkésze

11:30 – 12:00 – 2. előadás: Hogyan érdemes elkezdeni és lefolytatni egy lelkigondozói beszélgetést? A segítő beszélgetés elméleti és gyakorlati szempontjai. – Laczkó Zsolt, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat kórházlelkésze

12:00 – 12:30 – 3. előadás: Miként lehet reménységet találni Isten Igéjében, ha minket is megsebzett az élet? Mi az, ami megtart a hivatásban? – Jakus Ottó atya, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat kórházlelkésze, mentora

12:30-13:30 – szendvicsebéd, találkozások, beszélgetések

13:30 – 15:00 – kiscsoportos műhelymunka az előadókkal

15:00  A program zárása, búcsú

Berényiné dr. Felszeghy Márta, kórházlekészi koordinátor

15:15 órától városnézés, szabadidős program az érdeklődők számára

A jelentkezési lapokat kérjük a beteglatogato.koordinator@gmail.com email címre visszaküldeni 2022. május 10-ig.

Rászedtél Uram…

Hogyan tudunk felkészülni arra, hogy egymás mellé álljunk az élet nehézségeiben? Mi az, ami a segítőt segíti abban, hogy ne adja fel, akkor, amikor őt is megterheli az élet?

Szakmai napunkon előadásokban és csoportos beszélgetésekben járjuk körül, hogy miként tudunk odahajolni egymáshoz? Hogyan érdemes elkezdeni egy lelkigondozói, beteglátogatói beszélgetést? Hogyan tudunk reménységet találni Isten számunkra készített üzenetében, ha minket is megpróbál az élet?

Számunkra a keresztény lelkigondozói, beteglátogatói szolgálat kimondva -kimondatlanul Isten Igéjét képviseli, melyen keresztül  keresztényként segítünk az embertársuknak megérteni, hogy az ember szíve hogyan reagál Istenre az adott élethelyzetben, és a Jézus Krisztusba vetett hit miként formálja ezen válaszokat.

A különféle veszteségek, életkrízisek, szenvedések, megpróbáltatások az emberi élet természetes velejárói. Senki nem tudja megúszni. A kérdés az, hogy hogyan éljük meg ezeket a helyzeteket, miként viszonyulunk hozzájuk.

Jób példáját hozhatjuk ide, amely arra bíztat, és figyelmeztet bennünket, hogy ne ragadjunk bele a veszteségeinkbe, szenvedéseinkbe, a minket ért igazságtalan, jogtalan bántások, vádaskodások miatti kesergésbe, bánatba, szomorúságba.

Arra kapunk bátorítást általa, hogy az ilyen körülmények és történések közepette is törekedjünk követni Jób példáját, aki hálaáldozatként visszaadta Istennek mindazt, amit elvesztett. Hálát tudott adni veszteségeiért, mert tudta, hogy Istennél jó helyen van, és áldotta az Ő nevét.

A hitpróbáink idején, amikor nem értjük, nem érezzük, nem látjuk Istent, és a helyes irányt, állhatatosan tartsunk ki mindvégig abba az igébe kapaszkodva, amire Jób is hagyatkozott: Isten irgalmas és könyörületes. Jóbhoz hasonlóan, mi is tudjunk imádkozni azokért, és azokkal együtt, akik bennünket bántalmaztak, vagy akik valamilyen veszteséget okoztak nekünk, és tudjunk áldást mondani rájuk – talán ezekkel a gondolatokkal foglalható össze leginkább a lelkigondozó, beteglátogató küldetése.

Rendkívül nagy ennek az üzenetnek az aktualitása, különösen az elmúlt pandémiás időszak, és a háborús fenyegetettség árnyékában.  Találkozásunkkor közös szentmisében  lehetőségünk lesz csendben, a szívünkben Isten elé hozni saját veszteségeinket is, és visszaadni azokat Istennek.

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye