A Szent László Imaszövetség márciusi elmélkedésének rózsafüzér titka – „Aki meghirdette Isten Országát”

Jézus megkezdi nyilvános működését. (Mk 1,14-15)

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát, és ezt mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.

Mt 13, 1-8.

Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tó partján.  Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt.  Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni.  Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették.  Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben.  Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere.  Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották.  A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg háromszorosat.  Akinek füle van, hallja meg!”

Mt 13, 24-30

Más példabeszédet is mondott: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe.  Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment.  A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét.  A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?  Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk?  Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek!  Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!”

Elmélkedés

Március hónapban a Szent László Imaközösség keretében a Világosság Rózsafüzér harmadik misztériumát imádkozzuk: Jézus, aki meghirdette Isten Országát. Ez a mondat Jézus nyilvános működésének kezdetén hangozott el. Tekinthetjük ezt Jézus programbeszédjének is. Ezzel kezdi működését, ezzel határozza meg jövetelének célját, és ebben jelöli meg a mi utunkat is, feladatunkat az Ő országában. Azért jött, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

Isten Országa kifejezés tehát összefoglalja mindazt, amit Jézus tanított, és főleg mindazt, amit tett értünk, a mi üdvövségünkért.

 Megkezdtük a Nagyböjti időszakot. Készülünk Húsvét megünneplésére. Ebben az ünnepben éljük át a megváltásunk titkát, amit Jézus értünk tett, és szerzett meg számunkra: Isten országának beteljesedését, keresztáldozatát és föltámadását. A jézusi program ezt jelöli meg számunkra: Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban.  A bűnbánat felszabadít bennünket, az evangélium pedig vezeti és irányítja Isten országának polgárait.

Evangélium: az üdvösségre vezető „jó hír”, így szoktuk magyarra fordítani ezt a szót. XVI. Benedek pápa azonban többet lát ebben a kifejezésben. Azt mondja: az evangélium nem pusztán információ, hanem performatív beszéd – nem puszta közlemény, nemcsak híradás, hanem isteni üzenet és erő, amely gyógyító és kegyelmi erőként lép a világba. Amikor olvassuk vagy hallgatjuk az evangéliumot (a szentírást), amikor igyekszünk azt követni, mindig velünk van a Szentlélek, mindig árad ránk az Isten kegyelme.

Mi a Szent László Imaközösség tagjai, március hónapban is felajánljuk Rózsafüzér imánkat, bűnbánatunkat és hitünket Isten Országának épülésére, és a papi hivatásokért egyházmegyénk számára.

Imádkozzál értünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök – Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye