Folytatódik a munka az 50+ csoportban

„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.” (Albert Schweitzer)

50+ címmel indult csoport 2021 novemberében a debreceni Szent László Plébánián a DNYEM Kórházlelkészi Szolgálata és a Plébánia munkatársainak szervezésében, amelynek keretében idén is folytatjuk közös munkánkat.

A Következő alkalom: 2022. január 11., kedd 9.00 óra, Szent László Plébánia (Debrecen, Füredi u. 6.)

Továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat az idős(ödő) érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznának egy induló, formálódó közösséghez. A csoport tagjai heti rendszerességgel találkoznak majd a plébánia Szent II. János Pál-termében. Az alkalmakat bibliaolvasással és rövid elmélkedéssel indítjuk, majd egy-egy előre megbeszélt témával foglalkozunk. 2022 januárjától is folytatjuk a közös munkát.

Minden életszakaszban, így az érett kor beköszöntével is fontos egyfajta életút kiértékelés. Érdemes visszatekinteni arra, mi az, ami eddig történt, és mi áll még előttünk. A szakirodalom számos esetben említ sikeres vagy egészséges öregedést, melynek egyik kulcsfontosságú kritériuma annak belátása és elfogadása, hogy már nem mindent tudunk vagy vagyunk képesek megváltoztatni. Az érett korban bekövetkező testi, szellemi, lélektani változásokhoz való alkalmazkodásban az életmódnak, mint az alkalmazkodást támogató, segítő tényezőnek nagy szerepe van. Fontos, hogy tudjuk, az időskorra fel lehet készülni.

A felkészülésben és az időskor megélésében szerepe van az egyén genetikai adottságainak, környezeti, egészségügyi feltételeinek, személyiségének és annak is, hogy milyen lehetőségei vannak a személyes egészségét szolgáló feltételekhez való hozzájutásnak.. Ezek közül néhányra nincs az egyénnek közvetlen ráhatása, mondhatjuk veleszületett vagy rajta kívül álló adottságoknak, azonban az életmód és a változásokhoz való alkalmazkodó hozzáállás, olyan tényezők, melyeket magunk is képesek vagyunk befolyásolni, alakítani.

Amikor egész-ségről beszélünk, ne csak a testi jól-létünkre gondoljunk, hisz a lelki tényezőknek legalább olyan fontos szerepe van abban, hogy hogyan érezzük magunkat!

Fontos, hogy megmaradjon az egyén célokra irányuló, személyre szabható, emberi közösségekre, értékekre való nyitott, kíváncsi hozzáállása.  

Fontos, hogy ne zárkózzunk be, hiszen a hosszú élet egyik kulcsa a világ felé mutatott érdeklődés és kíváncsiság. 

A társas kapcsolatok fogódzót, támpontot jelentenek, mert képesek kizökkenteni, átlendíteni az egyént személyes aggodalmain, gátlásain. Rendkívül nagy a szerepük, hisz az egyén a csoportban hasonló nehézséget, veszteséget, élethelyzetet átélt személyekkel találkozhat.

A csoport támogató ereje abban rejlik, hogy egy közösségben sokkal inkább felerősödnek azok a tulajdonságok, amelyeket önmagunkban és másokban szeretünk, lehetővé téve azt, hogy a pozitív tulajdonságok megélése által önmagunkra és másokra is reményteljesen tudjunk tekinteni. Az a remény, amit másokban képesek vagyunk meglátni, egy idő után visszaköszön ránk.

2021.december 14-én találkoztak az elmúlt évben utoljára a Debreceni Szent László Plébánia 50+ csoportjának tagjai. Jacek Atya Mária és Erzsébet találkozásáról elmélkedett, majd hangulatos agapét követően a jelenlevők megajándékozták egymást – mindenki készült egy szimbolikus, lelki –szellemi ajándékkal a csoport számára. Volt, aki imát, verset, rövid elmélkedést, más bibliai szakaszt, népzenét tett a karácsonyfa alá.

Elindulni, bele kezdeni valami újba, talán ez lehet a legnehezebb, amikor leginkább a cél szem előtt tartása segíthet. A változás időszakában egy támogató csoporthoz, közösséghez való tartozás is motiválhat bennünket, akinek tagjai ugyanabban az élethelyzetben vannak, és hasonló változáson mennek keresztül. 

Ne féljünk tehát elindulni, csatlakozni egy újonnan induló közösséghez, melyet mi magunk is formálhatunk, alakíthatunk! A csoport nyitott, minden kötelezettség nélkül látogatható.

Bakóczy Katalin

Kakas Edit

Berényiné dr. Felszeghy Márta

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat koordinátora

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye