Egyházi protokollról tartott online előadást dr. Monostori László atya

Egyházi protokollról: etikettről, illemről, szokásokról tartott online képzést január 4-én dr. Monostori László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye esperese, a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánia plébániai kormányzója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyházi protokoll tanára. A képzésen részt vettek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának dolgozói és az egyházmegyei fenntartásban működő köznevelési és szociális intézmények, tagintézmények vezetősége.

A résztvevőket Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte, aki elmondta, fontos a protokolláris szabályok ismerete nemcsak azok számára, akik a diplomáciában működnek, hanem az egyházi fenntartású intézményekben szolgálatot teljesítőknek  is, amely egy rendszert, biztonságot jelent abban, hogyan viselkedjünk, szólítsunk meg akár egy magasabb rangú egyházi személyt és egymást, munkatársakat, akikkel együtt élünk, dolgozunk egy határozott célért.

Monostori László a katolikus szokásokról, etikettről beszélt, de néhány szóban említést tett a protestánsról és zsidó felekezeteknél szokásos protokollról is.

Szólt a köszönési formákról, a szóban és írásban történő megszólításokról, a bemutatkozásról, kézfogásról, a tegezés és magázás szabályairól, illetve a különböző rangsorolásokról, amelyeket fontos tudnunk akkor, ha pl. rendezvényt szervezünk, és más-más rangú vendégeket hívunk meg. Ilyenkor a köszöntésnél, ültetésnél is alkalmaznunk kell a megfelelő sorrendet.

Majd néhány gondolatban említést tett a pontosságról, meghívásokról, ajándékozásról, öltözködésről és egy-két, a viselkedéskultúrával kapcsolatos témáról.

Az előadó végül könyveket is ajánlott: Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll; Érszegi Márk Aurél: Pápa, Szentszék, Vatikán; valamint az általa írt egyetemi tankönyvet: Monostori László, Egyházi protokoll című e-tankönyvet említette, amely ELÉRHETŐ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oldalán.

Monostori László dr.

Született Budapesten, 1983. október 4., pappá szentelték Esztergomban 2008. június 14-én.
Rómában folytatja tanulmányait 2008-2010.
Érseki szertartó és központi szolgálaton 2010. augusztus 1-től. Érseki titkár 2011-2016. Prímási irodaigazgató-helyettes 2013-2016.
Az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság bírája 2014-.
Az Esztergomi Hittudományi Főiskolán teológia tanári megbízást kapott 2015-től.
A Shalom Katolikus Közösség lelkészi asszisztense 2015. május 19-től.
Helyettes plébános a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánián 2016-2017.
Plébániai kormányzó ugyanott 2017. augusztus 1-től.

A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium lelki igazgatója 2017. október 17-től.

A Pesti-Északi Espereskerület esperese 2018-.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye