Aki a Jordán folyóban megkeresztelkedett – A Szent László Imaszövetség januári elmélkedésének rózsafüzér titka

Az új esztendő első hónapjában a Világosság Rózsafüzér első titkát imádkozzuk. Ezt az öt titkot Szent II. János Pál pápa iktatta be a Rózsafüzér titkai közé. Így ír erről a Rosarium Virginis Mariae kezdetű körlevelében:

A világosság titkai

21. A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a titka, aki a világosság. Ő „a világ világossága” (Jn 8,12). Ez azonban különösen megmutatkozik a nyilvános működés éveiben, amikor hirdeti az Ország Evangéliumát. Ha a keresztény közösségnek Krisztus nyilvános életéből öt jellegzetes mozzanatot, mint a világosság titkait kellene kiemelni, úgy gondolom, a következők lehetnek: 1. a Jordánnál történt keresztség, 2. önmaga kinyilatkoztatása a kánai menyegzőn, 3. Isten Országának meghirdetése a megtérésre hívó fölszólítással, 4. színeváltozás, 5. az Eucharisztia alapítása, a húsvéti misztérium szentségi kifejezése.  E titkok mindegyike a Jézus személyében immár elérkezett Ország kinyilatkoztatása. Mindenekelőtt a Jordánnál történt keresztség a világosság titka. Itt ugyanis, miközben Krisztus, az ártatlan, aki ‘bűnné’ teszi magát értünk (vö. 2Kor 5,21), megmerül a folyó vízében, megnyílik az ég, és az Atya szava a szeretett Fiúnak nyilvánítja Őt (vö. Mt 3,17), s közben a Szentlélek leszáll rá, hogy ráruházza a küldetést.

Jézus megkeresztelkedése Máté evangéliumából (Mt 3,13-17)

Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.

Elmélkedés

Jézus nyilvános működését így kezdi: beáll a bűneiktől tisztulni vágyó emberek közé. Ő nem a saját bűneit hozza, de belemerül a folyó vizébe, belemerül az emberiség életébe, hogy abból fölemelkedve fölszabadítsa embertestvéreit.

Jelen van itt a Szentháromság. Az Atya szózata hangzik, leszáll  Jézusra a Szentlélek. Így hitelesítik Jézus küldetését az emberek előtt. „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Ezzel indul Jézus, hogy megkezdje munkáját az emberek között, és a mennyi Atya kedves gyermekeivé fogadjon bennünket a Szentlélek erejében.

Amikor a keresztvíz alá hajtjuk, vagy hajtják a fejünket, a szertartást végző pap szavaival a mennyei Atya fogad be bennünket gyermekei sorába: Én téged megkeresztellek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez összecseng a Jordán folyónál elhangzottakkal: „Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Így leszünk mi is „az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek örökösei.” Ez a mi keresztény méltóságunk és hivatásunk ebben a világban.

Az új esztendő első hónapjában, januárban a Szent László Imaközösség tagjaival együtt a Rózsafüzérben ezt a titkot ismételjük: Jézus, aki a Jordán folyóban megkeresztelkedett, és elindult, hogy bennünket is az istengyermekség  kegyelmében részesítsen.

Nem tudjuk, mit rejteget számunkra a jövő. Ez a titok világosság, útmutatás és reménységünk forrása. Így derít fényt az új esztendőnkre.

Imádkozzál értünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye