Számvetés és köszönet – Visszatekintés az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat munkájára

Ismét elrepült egy év, amely megannyi feladatot és kihívást tartogatott számunkra. Közeledik az év vége, ideje számot vetni, honnan indultunk, és meddig jutottunk.

„Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt: Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak; ideje a bontásnak és ideje az építésnek. Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Ideje a kő eldobálásának, és ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek, és ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje a szeretetnek, és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak, és ideje a békének” (Préd3, 1-8).

2021 januárjában még bíztunk benne, hogy az emberiség úrrá lesz a pandémián. Most, decemberben már látjuk, hogy ez nem sikerült, és egyre újabb hullámokkal kell szembenézzünk. Ennek ellenére, és ezzel együtt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai szívvel-lélekkel voltak jelen a betegágyak mellett, a legtöbbet kihozva ebből a helyzetből.

Nem könnyű hivatás a mienk. Sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, emberséget és őszinte együttérzést is, és mindenekelőtt feltételez egy erős és biztos személyes istenkapcsolatot. Ő az a Forrás, melyből munkánk során mindannyian töltekezhetünk, s ehhez kaptunk támogatást a lelki napjainkon.

2021. elhozta a kórházlelkészi szolgálat életében a harmadik évfordulót, és büszke vagyok munkatársaimra, hogy a lendületünk töretlen.  Meghallottuk a meghívást, mindannyian olyan hivatást választottunk, amely az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadja mindenkinek azt a segítséget, amelyre betegágyán szüksége van.

Ritka ma már az egymás iránti önzetlen, emberi érzés, pedig mindnyájunknak erre van a legnagyobb szüksége. Különösen most, amikor az egyébként sem könnyű feladatunkat tovább terheli a járványhelyzet által kiváltott félelem, szorongás, bizalmatlanság.

Azt, hogy ez a helyzet meddig tart, és mi történik a következő napokban, hetekben, hónapokban, nem tudjuk megmondani.

Ami biztos, az az a küldetés, ami ránk vár 2022-ben is: Isten vigasztaló üzenetét mindenkinek közvetíteni kell, kísérve a betegeket, hozzátartozókat, munkatársakat.  

Köszönöm nekik, hogy helyt állnak a mindennapokban és nem csak a betegeknek és hozzátartozóiknak nyújtanak vigasztalást, hanem bíztatást, segítséget adnak munkatársaiknak, a kórházi dolgozóknak is, figyelve rájuk, és bátorítva őket.

Örömmel adom közre azokat a visszajelzéseket, amelyeket a kórházakból az ott szolgálatot teljesítő munkatársaimról kaptam:

Farkas Istvánné (Mátészalka, SZSZBMK Mátészalkai Kórház) egy maximálisan elkötelezett, szolgálatkész, empatikus- segítő munkatárs.

A lelkigondozás a jelenlegi pandémiás helyzetben különösen időszerű. Akkor, amikor betegeink szeretteitől, hozzátartozóitól elszeparálva, támogató jelenlétüket nélkülözve kell, hogy szembe nézzenek betegségükkel, aggodalmukkal, félelmeikkel.

Farkasné Elza tevékenysége a túlterhelt kórházi szakszemélyzet számára is megnyugtató és valóban segítség. Az értő jelenlét, meghallgatás, támasz nyújtás betegeink és dolgozóink számára egyaránt sokat jelent, amit ezúton is köszönünk.

Bajnayné Kiss Katalin

Ápolási Igazgatóhelyettes

SZSZBMK, Mátészalka

Geréné Sárga Monika (Debreceni Egyetem, Klinikák)

Geréné Sárga Monika, a Klinikánkon szolgálatot teljesítő kolléganő tevékenységével kapcsolatban az alábbiakat tudom nyilatkozni:

A jelenlegi Covid helyzet, és a jelenleg is fennálló látogatási tilalom sajnos nagyban megnehezíti a mindennapjainkat. Mindezek nehézségek ellenére, a lehetőségekhez mérten Monika elszántan gyakorolja a rá ruházott feladatokat, azt a szolgálatot, ami főleg a betegek érdekében történik, de szól az alkalmazottaknak is.

Belgyógyászati osztály lévén nagyon sok idős beteget ápolunk, akik bizony gyakran lelki segítségre szorulnak. A beszélgetések során segítséget nyújt, hogy a betegek el tudják fogadni a saját keresztjüket, legyen az bármilyen betegség, megkapják azt a lelki támaszt, ami segít a hétköznapokban való boldogulásukban. A betegséggel, a halállal való megbékélésben sokat segít a hit, a támogatás, amit Monika közvetít akár néhány kedves szóval, vagy egy gesztussal.

Köszönöm szépen a munkáját!

Jäger Anita

vezető főápoló

DEOEC, Belgyógyászati Klinika

Jónás Julianna (Kisvárda, Szent Damján Görögkatolikus Kórház)

Jónás Julianna két és fél éve munkatársunk, az osztályokon a kórházi dolgozókkal kiválóan megérteti magát, az egészségügyi személyzettel harmonikus az együttműködése. A munkatársak bátran jelezhetik számára a nehéz helyzetben levő betegeket.

A betegek szívesen fogadják érkezését, nagy empátiával és türelemmel hallgatja elbeszélésüket, az imádságokba más felekezetű betegek is szívesen bekapcsolódnak, örömmel hallgatják, ha a kórteremben a Szentírásból felolvas. A lelkészségen belül kiválóan feltalálja magát, a feladatokat önállóan meglátja, és azok elvégzésében tevékenyen részt vesz. Önálló és kezdeményező, szorgalmára mindig lehet számítani. Sok beteghez jutunk el általa a szentségek kiszolgáltatásával. Ökumenikus szemlélete elengedhetetlen segítség közös munkánk során.

Köszönjük a szolgálatát!

Mosolygó Tibor

lelki igazgató

Szent Damján Görögkatolikus Kórház

Kisvárda

Láng Tibor Pálné (Debreceni Egyetem, Kenézy Campus)

Lángné Erika kórházi beteglátogató a 2021.év első hónapjaiban nehezen élte meg azt, hogy nem látogathatta a betegeket. Ugyanakkor telefonhívásokkal folyamatosan tartotta a kapcsolatot többekkel, a Kórházlelkészektől érdeklődött felőlük, imádkozott értük és a nővérekért.

Amikor a látogatást újból kezdhette, a napi rendszerességgel történő jelenléte az Ápolási osztályon a stáb tagjává tette, számítottak jelenlétére mind a betegek, mind az ott dolgozók.

Tudatosan látogatja a betegeket, meghallgatja őket, beszélget, sétál vagy játszik velük, felolvas nekik.

A vallásos betegekkel imádkozik, vagy kéréseiket továbbítja a katolikus és református lelkészek felé.

A betegek szeretik, hiányolják, ha nincs jelen, szívesen megosztják gondolataikat, érzéseiket vele. Vidám, lelkes jelenléte természetesen illeszkedik a lelkigondozói csoport tagjai közé.

Seres Judit

Ápolási Igazgatóhelyettes

DE Kenézy Campus

Mészáros Krisztina (Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház)

Mészáros Krisztina kórházlelkész odaadással, alázatosan szolgálta, illetve szolgálja a betegeket. Jelenlétével támogatja betegeink lelki egészségét, jó hatással van az idős betegekre. A jelenlegi nehéz

helyzetben is igyekszik segítséget nyújtani, beszélgetni a betegekkel, orvosolni a hozzátartozók hiányát. Nagy segítség a szakdolgozók számára, hiszen a nehéz ápolói munka mellett kevesebb időt tudnak a betegek lelki egészségének ápolására fordítani.

Segítségére az elkövetkezendőkben is számítunk.

Halászné Szilágyi Gyöngyi

ápolási-igazgató

Gróf Tisza István Kórház

Berettyóújfalu

Molnár Tünde (SZSZBMK, NYÍREGYHÁZA, Jósa András Oktatókórház)

Molnár Tünde beteglátogató lassan 3. éve a Jósa András Oktatókórházban – főként Onkoradiológiai Osztályán – végzi áldozatos tevékenységét a betegek körében, mondhatni teljes kórházi dolgozóként. Az osztály orvosai, ápolói, szakemberei Tünde személyében egy elhivatott, csendes, empatikus munkatársat ismertek meg, aki mély alázattal és maximálisan végzi a napi rábízott feladatot.

Tünde figyelme és segítő munkája, nemcsak a kórtermekben kezelésben részesülő ellátottakra, hanem az ambuláns, járóbetegellátású kliensekre és hozzátartozóikra is kiterjed, minden esetben őket helyezi előtérbe munkája során. Kompetenciahatárát betartva, igyekszik a lehető legjobb tudásával lelki segítséget, támaszt nyújtani a hozzáfordulók részére, akár ellátott, akár dolgozó az.

Elfogadja és tiszteletben tartja, amennyiben valaki nem kíván élni az általa felajánlott segítséggel, viszont minden esetben jelzi és érezteti felé, hogy bármikor készséggel nyitott az Őt megkeresők meghallgatására.

Munkaidejében maximálisan a rábízott feladat ellátására pontosít. Maximális csapattagja az osztálynak, az osztályos zártkörű rendezvények szervezésében, munkálataiban aktívan kiveszi a részét.

Tünde személye és általa végzett tevékenysége szerves része immár az osztálynak.

  Pap Judit

SZSZBMK, NYÍREGYHÁZA, Jósa András Oktatókórház

telephelyi ápolási igazgató-helyettes

Szabó Róbertné Tóth Anikó (SZSZBMK, Fehérgyarmati Kórház)

Kórházunk dolgozóinak munkája a segítésről is szól. Elsősorban a testi betegségek gyógyítása, és ezzel együtt a betegek lelkének ápolása nagyon fontos feladatunk. Az idő nagy úr, és sajnos napjainkban kevesebb idő jut a lelki sebek ápolására, gyógyítására.

Szabó Róbertné Tóth Anikó egész évben ezt a lelki segítségnyújtást tette lelkiismeretesen, odaadóan. Nap, mint nap folyamatosan látogatta osztályainkon betegeinket, megnyugtatta a lelki segítségre szoruló ápoltjainkat.

Köszönjük kitartó munkáját, bízunk abban, hogy a jövőben is dolgozóinkkal közösen nagy segítséget nyújtanak a betegeink gyógyulásában.

Gyimesi Gábor

SZSZBMK, Fehérgyarmati Kórház

Ápolási Igazgatóhelyettes

Berényiné dr. Felszeghy Márta

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

koordinátor