Szentlászlósok pásztorjátéka a kisvárdai római katolikus templomban

,,Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.”

(Pilinszky János)

Az ötödik évfolyamos tanulóink a karácsonyi szünetben is izgatottan készülődtek, hiszen pásztorjátékukat nemcsak az iskolában mutathatták be. Őket érte az a megtiszteltetés, hogy december 25-én megeleveníthették Jézus születésének történetét a kisvárdai római katolikus templomban, s ezzel a híveknek is kedves és felemelő perceket szereztek. A verseket és a jeleneteket érzékeny lélekkel válogatott dalok, énekek valamint hangszeres játék színesítette.

A gyerekek szívvel-lélekkel, önzetlen szeretetükkel, a karanténnal dacolva készültek erre a napra.

Miután családtagjaikkal részt vettek az ünnepi szentmisén, a híveknek pásztorjátékukkal közvetítették az örömhírt, „Krisztus megszületett”.

A hagyományos pásztorjáték mellett furulyán hallhattuk a „Kirje, kirje kisdedecske”; gitár és ének kíséretében a „Karácsonynak éjszakáján” című dalokat, illetve a három király is dallamba szőve mondta el Betlehembe érkezésük okát. Megható pillanatokat szerzett Mária szólóéneke az „Ó, gyönyörű szép titokzatos éj” című népénekkel.

Fantasztikus volt együtt megélni a feledhetetlen pillanatokat! Talán angyal suhant át az ünnepi díszbe öltözött szentélyen és a hívő szívek körében, amikor a furulya mesélő hangja alatt szinte kézzel foghatóvá vált a csend…

A pásztorjátékot Pintér Béla: „Ha pásztor lennél vagy bölcs” című dala zárta. Mindannyian együtt örvendtünk, hogy a hívogató szót meghallottuk és találkoztunk a betlehemi jászolnál: ,,Gyere el a jászolhoz még ma éjjel! Találkoznod kell Isten szeme fényével! Ne keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot!”

A pásztorjátékot és az énekeket a gyermeki szívekhez az 5. évfolyam osztályfőnökei, Bertáné Bíró Melinda és Nagy-Lakatos Adrienn tanárnők, valamint Faragó Sándor karnagy úr hozták közel.

A betlehemi születés történetét a gyermekekkel együtt élhették át a hívek. Köszönetüket Linzenbold József esperes plébános atya tolmácsolta a fiataloknak.

Takácsné Makrai Éva,        

ARCULAT munkaközösség-vezető

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye