Szállást keres a Szent Család Mátészalkán

A népi hagyományok ápolása generációs feladata minden nemzedéknek.

Karácsonyt megelőzve a Szállást keres a Szent Család imádságos, énekes összejövetelei immár 20 éve gazdagítják Mátészalka vallásos hagyományait. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen a szatmári településeken, a mai napig életben tartják, vagy újjá élesztik e jeles alkalmakat a betlehemes játékokkal egyetemben.

Heidelsperher István atya, aki jómaga is ezen a környéken, Mérken született és nevelkedett, Mátészalkára kerülésekor elevenítette föl városunkban a Szállást keres a Szent Család-ként ismert Szent Család-járás imádságos összejöveteleket.

A hétfő-szerda-péntek estéin kezdődő ájtatosságok – mint eredetileg is – helyszíne alkalmanként annak a családnak az otthona, amelyik arra az estére „befogadja” a „Szent Családot”. A Szent család képe családról-családra vándorol, s vele együtt a kis imádságos csapat. Hűségesen kilenc estén át. Az imádságos könyvekből, a Lélektől indíttatva, felnőtt és gyerek, bárki felolvashat egy-egy fohászt, elmélkedést, miközben szép népi énekekkel emelik lelküket az Istenvárás szent éjjelére.

Az imádságok, énekek után, egyszerű lakomával kínálják a háziak vendégeiket: zsíros kenyérrel és lilahagymával, szomjúkat oltani pedig meleg teával.

Amikor már táplálták a testet-lelket, nótázásba is kezdenek, felcsendülnek a régi, hagyományos betlehemes énekek, mint a „Messiásunk született”, „Óh, boldog Betlehem”, „Mennyből az Angyal”, „Pásztorok, pásztorok”, hogy csak néhányat említsünk. Boldog, édes gyermeki lelkülettel csendülnek fel mindig ezek a gyönyörű, gyermekkorunk havas, betlehemes Jézuska-várását megidéző dallamok.

Az elmúlt évben elmaradt a Szent Család-járás. Idén sem a hagyományos formában, hanem a helyi közösségi házban jöttünk össze, hogy együtt imádkozzunk. Különösképpen nagy örömünkre, egyre több fiatal is bekapcsolódott, és hűségesen itt voltak velünk estéről estére.

A Jóisten áldja meg mindannyiótok szép, áldott, békés imádságos lelkületét.”

Mielőtt haza indult a kis csapat, hagyományos módon, énekelve köszöntötték a  névnapjukat, születésnapjukat ünneplőket, majd az „útrabocsátó” kérést énekeltük:

„Nosza, nosza jó gazda, jó gazda,

bocsáss minket utunkra.

Házadra, nyájadra, szálljon Isten áldása.”

Adja Isten, hogy imádságos lelkülettel, hűségesen készülhessünk együtt 2022. december 15.-től is az Úr Jézus Krisztus Eljövetelére.

Emmanuel.  

Koleszár Mária

sajtómunkatárs – Mátészalka

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye