Mit kell tennem ahhoz, hogy az én életemben is világra jöhessen Isten szeretete? – Iskolakápolnát áldottak meg Nyírtelken

Szent Anna oltalma alatt álló iskolakápolnát áldott meg Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök karácsony hetében, december 21-én, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában.

Az iskola életében a közelmúltban nagy változás történt. Az eddig két külön álló épületben működő alsó és felső tagozat az egyházmegye által finanszírozott nagyberuházásnak – új tornaterem építésének és épületbővítésnek – köszönhetően immár egy helyen folytathatja az oktató-nevelő munkáját. Az épületmegáldó ünnepségről szóló tudósítás ITT olvasható.

Az építkezés során a Szent Anna-iskolakápolnát az új épületrészbe helyezték át, ahol az első szentmisét – a megáldás szertartását követően – Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be. Jelen voltak dr. Törő András püspöki irodaigazgató, Kiss Tibor plébános, iskolalelkész, Türk László oktatásszervezési főigazgató (EKIF), Horváth-Bócsi Irén intézményvezető és munkatársai.

Ferenc püspök a homíliájában az olvasmányban elhangzott Énekek Éneke szentírási szakaszra (ld. Én 2,8-14) emlékeztetett, amely hallatán rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten szerelmes szeretettel szereti az embert: „A kedvesem, íme, itt jön! Ugrál a hegyeken át és szökell a dombokon át!…”

Az Énekek Éneke sorai arról szólnak, hogy az Isten közeledik, már itt áll a házunk falánál, benéz az ablakon, az emberi világunkba és keresi a tekintetünket. Mi arra kaptunk meghívást, hogy vegyük észre a szeretetét, keressük, fedezzük fel Isten arcát embertársaink tekintetében és a jelenlétét életünk eseményeiben – fogalmazott a püspök atya, majd a felolvasott evangélium sorait (ld. Lk 1,39-45) idézve arra utalt, hogy az embert megdöbbenti, hogy Isten minden méltatlanságunk, gyengeségünk, emberi gyarlóságunk ellenére szeret minket, és el akar jönni hozzánk. Erzsébet így kiáltott fel örömében: „De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?”

Hogyan lehet az, hogy maga Isten, aki átlátja az eget és a földet, a magasságot és mélységet, engem akar meghódítani, megérinteni? Csodálatos a karácsony, az, amikor átéljük Isten jelenlétét, megszületését, az isteni szeretet világra jöttét – szólt a rácsodálkozás szavaival a főpásztor, majd elmélkedésében úgy fogalmazott, a világ mindenségének teremtményei összefogtak, hogy odaadják magukat azért, hogy eljöhessen közénk Isten. Az ég csillagot, a föld barlangot, a növények szalmát, az állatok meleget, az egyszerű pásztorok élelmet, a gazdag bölcsek kincseket, az angyalok dicsőítő éneket, Mária és József pedig az igenjüket adták és így jöhetett világra Isten szeretete.

Mit kell nekem megtennem ahhoz, hogy az én életemben, családomban, környezetemben is világra jöhessen Isten szeretete, hogy a jó megjelenjen a földön? – tette fel a kérdést a püspök atya, amelyre meg kell, hogy adjuk személyes válaszunkat.

Amikor Erzsébetet és Mára találkoztak, öröm töltötte el őket, annak a tudata, hogy Isten nagy dolgot művelt Máriával, hiszen „a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 1,23). Ez a karácsony üzenete – fejezte be elmélkedését a főpásztor.

Fotó: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye