Debrecenbe is megérkezett a betlehemi láng

A 43. Főnix Cserkészcsapat cserkészei hozták el Bécsből Debrecenbe azt a lángot, amelyet a Betlehemi Születés Templomának örökmécseséről gyújtottak meg. A betlehemi láng fogadása a debreceni advent része, a város adventi koszorújának negyedik gyertyáját is erről gyújtják majd meg. A cserkészek december 12-én ünnepélyes keretek között adták tovább a lángot a debreceni keresztény közösségek képviselőinek, valamint Papp László polgármesternek.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi gondolataiban így fogalmazott: vigyáznunk kell a világosságra. A világ világossága beragyogja minden jóakaratú ember szívét. Micsoda misztérium, hogy maga az Isten eljött a világra. Mekkora utat kellett neki bejárnia, hogy a végtelenből eljöhessen hozzánk, véges emberek közé. Hatalmas misztérium ez. Véges értelmünkkel nem látjuk át, nem foghatjuk fel a végtelent. Olyan, mint amikor beletekintünk a reflektorba, és annak fénye elvakít bennünket, nem látunk semmit, de a fényénél elég jól el tudunk igazodni. Jézus, a világ világossága beragyogja a szívünket, hogy az Ő megtestesülésének, emberré levésének misztériumánál, annak fényénél végig tudjuk járni életünk útját, a szeretet útját. Vigyázzunk erre a világosságra, őrizzük a szívünkben és osszuk meg másokkal, hogy egyre több ember megismerje az Isten feltétel nélküli, végtelen, emberszerető jóságát.  

Fekete Károly református püspök egy legendát mondott el:

Az angyali kar Isten dicsőítéséről szóló éneket harsogott: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek”. Középen egy kicsi angyal elcsukló hangon abbahagyta az éneklést, de a többiek helyette is folytatták. A karvezető a himnusz elhangzása után megkérdezte az angyalt, miért hagyta abba az éneklést.  Az angyal így válaszolt: „Isten dicsőítését jó szívvel tudtam énekelni, de közben lenéztem a földre, és láttam, mennyi békétlenség van az emberek között, így azt már nem tudtam jó szívvel továbbénekelni.” A karvezető azt mondta neki: „Nem baj, majd jövőre fogod énekelni, mert meg fogod tanulni, hogy az a Jézus, Aki Betlehemben megszületett, Akit dicsőítettünk, annak az lesz az egyik jelzője, hogy Ő a békesség fejedelme. Ránézve érdemes kimondani, hogy békesség a jóakaratú embereknek.”

Ma is abban reménykedünk a sokféle békétlenséggel küzdő világunkban, szívünkben, hogy a békesség Fejedelme bennünket is békességre tud vezetni.  

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita megköszönte Debrecen városának, hogy elhozták a betlehemi lángot és évről évre hangulatos, karácsonyváró programokat szerveznek, ahol meg lehet élni az összetartozást, az egymásra figyelést.

Fülöp érsek visszagondolt arra az eseményre, amikor az első lángot gyújtották meg az adventi koszorún, és a szélben, esőben nehezen tudták megőrizni a lángot. Most is vigyázni kell a kicsiny lángra, amely talán ennek a betlehemi láng érkezésének az üzenetét is tükrözi: adjuk tovább és őrizzük, mert azért kaptuk, hogy az életünkben is ott lobogjon a karácsonykor földre szállt Isten szeretetének a tüze.  

Isten így bízta ránk, gyenge, botladozó, bűnös emberekre az Ő szeretetének a lángját. Őrizzük, és ha botladoznánk is, egymást felsegítve újra és újra gyújtsuk meg az Istentől kapott szeretet tüzét.

Papp László polgármester ünnepi gondolataiban elmondta: jó lenne úgy ünnepelni, hogy a világ minden gondját le tudnánk tenni és csak a kis Jézus születésére, szeretteinkre tudnánk figyelni. Most már lassan két éve, hogy a koronavírus-járvány árnyékában éljük az életünket, a mindennapjainkat. Sokan vannak, akik a járvány áldozataivá váltak, vagy akik átestek a betegségen és szerencsésen kigyógyultak belőle. Világítson ez a láng számukra is, és üzenje azt, hogy van remény arra, hogy 2022-ben már magunk mögött hagyjuk ezt a nehéz időszakot, és a jövő karácsonyt már úgy éljük meg, hogy ez a baj, nehézség ne árnyékolja be a karácsonyra való felkészülést – zárta gondolatait a polgármester. 

A betlehemi láng átadásán további beszédek hangzottak el: Pócs Andor református lelkipásztor, Sipos Barnabás ortodox parókus, Asztalos Richárd igazgató, lelkész is elmondták gondolataikat, majd a felekezetek vezetői elvitték a lángot templomaikba, közösségeikhez, ahonnan majd eljut a családok otthonaiba is.

A ünnepélyes alkalom moderátora Mikos Ákos volt, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye