Tegyünk tanúságot az igazság mellett! – Roráté szentmise Boldog Brenner János emléknapján a Megtestesülés-templomban

Boldog Brenner János vértanú emléknapján, december  15-én,  Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a debreceni Megtestesülés-templomban mutatott be roráté szentmisét, amelyen részt vett dr. Törő András, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség vezetője, Szabó Gábor diakónus, az egyetemi lelkészség-, valamint az egyházközség tagjai.

Brenner János fiatal papként adta életét hitéért, hivatásáért, Krisztusért. A főpásztor kérte a híveket a szentmise elején, hogy imádkozzanak azért, hogy úgy tudjunk élni Krisztusért, ahogyan a vértanúhalált halt pap tudott meghalni Krisztusért. Boldog Brenner János vértanú ereklyéje megtalálható a debreceni Megtestesülés-templomban.  

A szentírási részletekből sok gondolat megmaradhat bennünk. Gyakran ismételt mondatot énekeltünk a Zsoltárokból: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat!” (Iz 45,8 – 1), az igazságot, Aki így nevezte magát: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6) – kezdte elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök, majd az igazság Forrásáról szólt, Aki az égből jött hozzánk. Az ószövetségi olvasmányban többször hallottuk: „Én vagyok az Úr, és senki más!”„Én, az Úr viszem ezt végbe, mind….” (ld. Iz 45,6b-8; 18.21b-25). Az egy igaz Isten jött el erre a világra, hogy meglátogasson bennünket.

Sokszor elbizonytalanodhatunk, és felmerül a kérdés, hogy Isten miért hagy bennünket ilyen helyzetben? Ő-e az igaz? Ő az egyetlen igaz Isten, akire vártunk, aki tud nekünk segíteni? – A főpásztor hozzátette, Keresztelő János – aki kitartott az igazság mellett, bebörtönözték, mert felelősségre vonta a királyt az erkölcstelen életéért –, ő is elbizonytalanodik és követeket küld Jézushoz: „Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?” (Mt 11,3).

Nagyon sokan vannak olyanok, akik vállalják, hogy képviselik az igazságot. Erre utalnak a zsoltár azon szavai, amelyek így szólnak: „és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat!”.

Jézus így szól: „Az én országom nem ebből a világból való” (Jn 18,36), és az utolsó vacsorán mondja tanítványainak, hogy ők sem ebből a világból valók, nekik is az igazságot kell képviselni, még akkor is, ha a földi életüket elveszik, miként 32 késszúrással elvették Brenner János életét.

A földön nem minden alakul úgy, ahogyan mi akarjuk. Isten nem mindig fogja tolni a szekerünket abba az irányba, amerre szeretnénk, de azt megígéri, hogy velünk lesz a küzdelmeinkben, a szenvedéseinkben, mert szeret minket. Ő nem evilági boldogságra szánt bennünket, hanem az örök életre.  

Olyan szép az élet! – fogalmazott a főpásztor. – Nem azért mert minden sikerül, hiszen senkinek nem sétagalopp az élete, hanem azért, mert mi is meg tanulhatunk szeretni, képesek lehetünk arra, hogy áldozatot hozzunk szeretteinkért, Jézusért, az Igazságért.

„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat!” – ide a szívünkbe, hogy ezért az igazságért tudjunk élni, kiállni és hitelesen tanúságot tenni. Az igazság pedig az, hogy az egyetlen igaz Isten szeretetből megjelent a földön, hogy nekünk ajándékozza az életét.

Erre készülünk adventben, hogy minden nap befogadjuk ezt az igazságot és továbbadjuk mindenkinek, akivel csak találkozunk – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

Örömhír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye