Gyökereink – Hitről, kereszténységről és művészetekről Ajakon

Karácsony havában, december 4-én izgalmas, tartalmas tárlat nyílt meg a nagyközönség előtt az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola dísztermében.

Talán a mottója is lehetett volna az alábbi bibliai idézet : „De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ésaiás 40:31)

És íme : nemcsak a lélek ereje, hanem az Istenbe vetett hit ereje az, ami megújult itt, s nyilvánvalóvá tette a látogatónak azt, amit a mélyen hívő érez nap mint nap: nagy az Isten ereje, nagy az Isten hatalma!

Mi más is lehetne advent fényes időszakában szebb és nemesebb gondolat a fentinél?

Ajaki, Ajakról elszármazott művészek alkotásait tekinthették meg a látogatók, köztük már ismert, többszörös díjazott művészekét (Pl.: Iski Kocsis Tibor, Kovács Zoltán, Paráda Zoltán stb.)

Ez a kiállítás a kisváros nagy rendezvénye – mondta köszöntőjében dr. Ragány Adrienn polgármester, aki egyúttal kiemelte azt is, hogy e tárlat lehetőség arra, hogy Ajak művészetpártoló, vendégváró jó híre még szélesebb körben terjedjen. Felvetette, hogy jó lenne évente megrendezni a Gyökereink c. kiállítást.

Rátz Ottó (Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt-díjas, Diploma Honoris Causa-díjas mesterpedagógus, szaktanácsadó, a Gyermekjóléti Alapítvány elnöke) köszöntőjében kiemelte: Ajak legyen büszke mindazokra, akik a maguk Isten adta talentumaival hozzájárulnak, hozzá járultak a település értékgazdagságához. Nem az a kérdés, hogy Ajak miért valósította meg e nagyszerű programot, hanem az, hogy miért nem valósította meg a többi hazai település?

Rozinka László művésztanár, a kiállítás megalkotója – egyúttal a megnyitó moderátora – kiemelte a közösségformálás erejét, azt a kovászt, ami összeköti a térben és időben esetleg egymástól távol élő ajaki származású művészt, alkotót.

Orosz Csaba oktatási rektorhelyettes (Magyar Képzőművészeti Egyetem) megnyitóbeszédében annak fontosságát emelte ki, hogy a művészet, mint kifejező eszköz átnyúlik a fizikai határokon és összeköti az embereket. Gratulált az alkotóknak és a településnek a programhoz.

A programot színesítették lélekemelő ének- és zeneszámok, illetve a Szülőfalum Ajak című könyv szeptember 3-i ünnepélyes budapesti könyvbemutatójának videórészletei.

Rátz Ottó

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye